Посланието на св. ап. Павла до Галатяни - Глава  1

  1 Павел апостол, призван не от човеци, нито чрез човек, а чрез Иисуса Христа и Бога Отца, Който Го възкреси от мъртвите,1

  2 и всички братя, които са с мене - до църквите Галатийски:2

  3 благодат вам и мир от Бога Отца и от Господа нашего Иисуса Христа,

  4 Който отдаде Себе Си за нашите грехове, за да ни избави от сегашния лукав век, по волята на Бога и Отца нашего,

  5 Комуто слава вовеки веков. Амин.

  6 Чудя се, че тъй скоро преминавате от Оногова, Който ви е призвал чрез благодатта Христова, към друго благовестие;

  7 не че има друго благовестие, но има някои, които ви смущават и искат да изопачат благовестието Христово.3

  8 Но ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде.

  9 Както по-горе казахме, и сега пак казвам: който ви благовествува нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде.

10 У човеци ли сега търся благоволение, или у Бога? Или на човеци искам да угаждам? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да бъда Христов раб.4

11 Известявам ви, братя, че Евангелието, което аз благовестих, не е човешко,5

12 защото и аз нито го приех, нито го научих от човек, а чрез откровение Иисус Христово.6

13 Слушали сте за някогашното мое поведание в иудейството, че аз прекомерно гонех Божията църква и я разорявах,7

14 и преуспявах в иудейството повече от мнозина мои връстници в рода ми, понеже бях голям ревнител за отеческите ми предания.

15 А когато Бог, Който ме избра от утробата на майка ми и ме призва чрез благодатта Си, благоволи8

16 да открие в мене Своя Син, за да благовестя за Него между езичниците, - аз веднага се не съветвах с плът и кръв,9

17 нито възлязох в Иерусалим при ония, които преди мене бяха апостоли, но отидох в Арабия, и пак се върнах в Дамаск.

18 Отпосле, подир три години, възлязох в Иерусалим да се видя с Петра, и преседях у него петнайсет дена.10

19 Другиго от апостолите не видях, освен Иакова, брата Господен.11

20 А за това, що ви пиша, ето, пред Бога казвам, че не лъжа.12

21 След това дойдох в страните Сирийски и Киликийски.13

22 На Христовите църкви в Иудея лично не бях познат,

23 а само бяха слушали, че оня, който някога тях гонеше, сега проповядва вярата, що преди разоряваше.

24 И прославяха Бога за мене.


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 9:15

2 Мат. 20:28, Лук. 1:74

3 Деян. 15:24

4 1 Сол. 2:4

5 1 Кор. 15:1

6 Деян. 26:16

7 Деян. 9:21

8 Деян. 9:15

9 Еф. 3:8

10 Деян. 9:26

11 Мат. 13:55

12 2 Кор. 11:31

13 Деян. 9:30

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава