Посланието на св. ап. Павла до Филипяни - Глава  1

  1 Павел и Тимотей, раби Иисус Христови, - до всички в Христа Иисуса светии, които се намират във Филипи, с епископи и дякони:

  2 благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.

  3 Благодаря на моя Бог, колчем си спомня за вас,1

  4 (като винаги във всяка моя молитва се моля с радост за всинца ви,)

  5 именно, за вашето участие в благовестието от първия ден дори досега,

  6 като съм уверен в това, че Тоя, Който почна у вас доброто дело, ще го върши дори до деня на Иисуса Христа,2

  7 както е и право да мисля това за всинца ви, защото ви имам на сърце, и кога съм в окови, и кога защищавам и утвърждавам благовестието, понеже всички вие ми сте съучастници в благодатта.

  8 Бог ми е свидетел, колко много обичам всинца ви с любовта Иисус Христова.

  9 И моля се, щото вашата любов все повече и повече да изобилва чрез познание и разбиране на всичко,

10 за да различавате, що е по-добро, та да бъдете чисти и без препънка в деня Христов,3

11 изпълнени с плодове на правда, дарувани чрез Иисуса Христа, за слава и похвала Божия.4

12 Желая, братя, да знаете, че тия неща, които ми се случиха, спомогнаха за по-голям успех на благовестието,

13 тъй че моите в Христа окови станаха известни на цялата претория и на всички други,5

14 и повечето от братята на Господа, насърчени от моите окови, почнаха по-смело, без страх да проповядват словото Божие.6

15 Някои, наистина, от завист и обич към препирня, проповядват Христа, а други - от добро разположение.7

16 Едните от желание да се препират проповядват Христа нечисто, като мислят, че увеличават тежината на оковите ми;

17 другите пък проповядват от любов, като знаят, че аз съм поставен да защищавам благовестието.

18 Но що от това? Както и да бъде, било престорено, било искрено, Христос се проповядва; затова се радвам, и ще се радвам,

19 защото зная, че това ще ми послужи за спасение с вашата молитва и чрез съдействие на Духа Иисус Христов,

20 според както очаквам с нетърпение и се надявам, че в нищо не ще се посрамя, но при всяко дръзновение, както винаги, и сега ще се възвеличи Христос в тялото ми - било чрез живот, било чрез смърт.

21 Защото за мене животът е Христос, а смъртта - придобивка.8

22 Ако ли живеенето ми в плът принася плод на делото, то кое да предпочета, не зная.

23 Обладават ме и двете: желая да се освободя и да бъда с Христа, защото това е много по-добро;9

24 но да оставам в плътта е потребно за вас.

25 И аз това с увереност зная, че ще остана и ще пребъда с всички ви за ваш успех и радост във вярата,

26 та похвалата ви в Христа Иисуса да се умножава чрез мене, кога дойда повторно при вас.10

27 Само живейте достойно за Христовото благовестие, та, дойда ли и ви видя, или отсъствувам, да чуя за вас, че стоите в един дух, като се подвизавате единодушно за евангелската вяра,11

28 и не се стряскайте в нищо от противниците: това е тям доказателство за погибел, а вам - за спасение. И това е от Бога,12

29 защото вам е дарувано заради Христа не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него,13

30 като се подвизавате със същия подвиг, какъвто видяхте у мене и сега чувате за мене.14


Предишна глава Следваща глава


1 1 Сол. 1:2

2 Иоан 6:29, 1 Сол. 1:3

3 1 Сол. 5:23

4 Мат. 5:16, Иоан 15:8

5 Деян. 21:11

6 Еф. 3:13

7 2 Кор. 2:17

8 Гал. 2:20

9 2 Кор. 5:8

10 2 Кор. 1:14, Фил. 2:16

11 Еф. 4:1, Кол. 1:10, 1 Сол. 2:12

12 Лук. 12:4

13 Деян. 5:41

14 1 Сол. 2:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава