Първото послание на св. ап. Павла до Солуняни - Глава  1

  1 Павел, Силуан и Тимотей - до солунската църква в Бога Отца и в Господа Иисуса Христа: благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.1

  2 Винаги благодарим на Бога за всинца ви, като ви споменуваме в молитвите си2

  3 и непрестанно помним делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви у Господа нашего Иисуса Христа пред Бога и Отца нашего.3

  4 Знаем, възлюбени братя, за вашето от Бога избиране,

  5 защото нашето благовестие беше към вас не само със слово, но и със сила и с Духа Светаго, и с голяма увереност; сами знаете, какви бяхме за вас помежду ви.4

  6 И вие станахте подражатели нам и Господу, като при много скърби приехте словото с радост от Духа Светаго,5

  7 тъй че станахте образец за всички вярващи в Македония и Ахаия.

  8 Защото от вас проехтя словото Господне не само в Македония и Ахаия, но и навред се пренесе славата за вашата вяра в Бога, тъй че няма нужда ние нищо да казваме.

  9 Защото вярващите сами разгласят за нас, какво беше идването ни при вас, и как от идолите се обърнахте към Бога, за да служите на живия и истински Бог,

10 и да очаквате от небесата Неговия Син, Когото Той възкреси от мъртвите, Иисуса, Който ни избавя от идещия гняв.6


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 16:1, Гал. 1:3

2 Фил. 1:3, 2 Сол. 1:3

3 Деян. 17:4

4 Рим. 15:19

5 Фил. 3:17

6 Ос. 13:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава