Второто послание на св. ап. Павла до Тимотея - Глава  1

  1 Павел, апостол Иисус Христов по воля Божия, за възвестяване обещания живот в Христа Иисуса,

  2 до Тимотея, възлюбено чедо: благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Иисуса, Господа нашего.

  3 Благодаря Богу, Комуто още от прародители служа с чиста съвест, задето непрестанно те споменувам в молитвите си денем и нощем,1

  4 като, при спомена за твоите сълзи, копнея да те видя, за да се изпълня с радост,

  5 и като си спомням за твоята нелицемерна вяра, която по-рано я имаше у баба ти Лоида и майка ти Евника, а убеден съм, има я и в тебе.

  6 Затова ти напомням да разпаляш Божия дар, който е в тебе чрез моето ръковъзлагане.2

  7 Защото Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на сила, любов и целомъдрие.3

  8 И тъй, не се срамувай от страданията на Господа нашего Иисуса Христа, нито от мене, Негов окованик, а стани участник в страданията за благовестието Христово по силата на Бога,4

  9 Който ни спаси и повика към свето звание, не заради нашите дела, а по Свое благоволение и благодат, дадена нам в Христа Иисуса преди вечни времена,5

10 а открита сега с явяването на нашия Спасител Иисуса Христа, Който унищожи смъртта и извади наяве живот и нетление чрез благовестието,6

11 за което съм поставен аз проповедник, апостол и учител на езичниците.7

12 Затова и така страдам; ала не се срамувам, понеже зная в Кого съм повярвал и съм уверен, че Той е мощен да запази моя залог за оня ден.

13 Имай за образец здравите думи, които си чул от мене, с вяра и любов в Христа Иисуса.8

14 Запази добрия залог чрез Духа Светаго, Който живее в нас.9

15 Знаеш това, че ме изоставиха всички от Асия, между които и Фигел и Ермоген.

16 Господ да даде милост на дома на Онисифора, защото много пъти ме успокои и се не посрами от веригите ми,10

17 но, като дойде в Рим, с голямо старание ме потърси и намери.

18 Нека Господ му даде да намери милост у Него в оня ден; а колко ми услужи той в Ефес, ти по-добре знаеш.11


Предишна глава Следваща глава


1 Фил. 3:3

2 Деян. 6:6

3 Рим. 8:15, Евр. 2:15

4 Мат. 10:33

5 Еф. 1:4, Тит 3:5

6 1 Петр. 1:20, Рим. 14:25, Еф. 3:9, Кол. 1:26, Тит 1:2

7 1 Тим. 2:7

8 1 Иоан 2:24, Рим. 6:17

9 1 Тим. 6:20, Откр. 3:11

10 2 Тим. 4:19

11 Мат. 25:34

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава