Посланието на св. ап. Павла до Тита - Глава  1

  1 Павел, раб Божий и апостол на Иисуса Христа за вярата на Божиите избраници и за познаване истината на благочестието,1

  2 с надежда за вечен живот, който неизменният в словото Си Бог обеща преди вечни времена,2

  3 а в свое време яви словото Си чрез проповедта, мене поверена по заповед на нашия Спасител, Бога, -3

  4 до Тита, истинско по общата вяра чедо: благодат, милост и мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, нашия Спасител.

  5 Затова те оставих в Крит, за да довършиш несвършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал:

  6 който е непорочен, на една жена мъж и има деца верни, неукорявани в разпътство или непокорство.4

  7 Защото епископът, като Божий разпоредник, трябва да е непорочен, не високомерен, не гневлив, не пияница, не побойник, не алчен за гнусна печалба,5

  8 но страннолюбив, добролюбив, целомъдър, справедлив, благочестив, въздържан,

  9 да се държи о истинското слово, според както е научен, та да бъде силен и да наставлява в здравото учение и да изобличава ония, които се противят.6

10 Защото има мнозина и непокорни, празнословци и измамници, особено между обрязаните,7

11 на които трябва да се затулят устата: те развалят цели домове, учейки на онова, що не трябва, заради гнусна печалба.

12 Един от тях, прорицател техен, бе казал: критяни са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси.

13 Това свидетелство е истинско. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата,

14 като не дават внимание на иудейски басни и на повели от човеци, които се отвръщат от истината.8

15 За чисти всичко е чисто, а за осквернени и неверни няма нищо чисто; тям са осквернени и ум и съвест.9

16 Те изповядват, че познават Бога, а с делата си Го отричат, бидейки гнусни, непокорни и негодни за никакво добро дело.10


Предишна глава Следваща глава


1 1 Тим. 3:16

2 Числ. 23:19, Рим. 14:24

3 Гал. 1:15, Еф. 3:8, Кол. 1:28, 2 Тим. 1:11

4 1 Тим. 3:4

5 Лев. 10:9, 1 Тим. 3:3

6 1 Тим. 6:3

7 Рим. 16:17

8 Мат. 15:9, Марк. 7:7, 1 Тим. 1:4

9 Мат. 15:11, Рим. 14:14

10 2 Тим. 3:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава