Посланието на св. ап. Павла до Филимона - Глава  1

  1 Павел, окованик Иисус Христов, и брат Тимотей, - до възлюбения Филимона, наш сътрудник,

  2 и до Апфия, възлюбена сестра, и до Архипа, наш съратник, и до домашната ти църква:

  3 благодат вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа.

  4 Благодаря на моя Бог винаги, кога те споменувам в молитвите си,1

  5 понеже слушам за твоята любов и вяра, която имаш към Господа Иисуса и към всички светии,

  6 и моля, щото общността на твоята вяра с нашата да се покаже на дело в познание на всяко у вас добро в Христа Иисуса.2

  7 Защото ние се много радваме и утешаваме поради твоята любов, брате, понеже чрез тебе се успокоиха сърцата на светиите.

  8 Затова, макар че имам голямо в Христа дръзновение да ти заповядвам, каквото трябва,

  9 все пак от любов към тебе, моля те аз, какъвто съм старец Павел, а сега и окованик Иисус Христов,

10 моля те за моето чедо Онисима, когото родих в оковите си:3

11 той някога беше непотребен за тебе, а сега е потребен тебе и мене, и го пращам назад;

12 а ти го приеми като мое сърце.

13 Аз исках да го задържа при мене си, за да ми служи вместо тебе в оковите за благовестието;

14 ала без твое съгласие не исках нищо да извърша, за да бъде твоята добрина не като по принуждение, а доброволна.

15 Защото, може би, той заради това се отлъчи за малко време от тебе, за да го приемеш завинаги,

16 не вече като роб, а по-горе от роб, като брат възлюбен, твърде много за мене, а още повече за тебе - и по плът, и в Господа.4

17 И тъй, ако ме имаш за съучастник, приеми го като мене.

18 Ако пък с нещо те е обидил, или ти е длъжен, мини това на моя сметка.

19 Аз, Павел, написах с ръката си: аз ще заплатя, за да ти не кажа, че ти и самичък цял си ми длъжен.

20 Да, брате, дано да получа от тебе в Господа, което прося: успокой сърцето ми в Господа.

21 Убеден в твоята послушност, писах ти, знаейки, че ще направиш и повече, отколкото казвам.

22 А с това заедно приготви ми подслон; защото се надявам, че с вашите молитви ще ви бъда подарен.5

23 Поздравява те Епафрас, моят съпленник за Христа Иисуса, Марко, Аристарх, Димас, Лука - мои сътрудници.

24 Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вашия дух. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Еф. 1:16, 1 Сол. 1:2, 2 Сол. 1:3

2 Фил. 1:11, Тит 2:14

3 1 Кор. 4:15, Кол. 4:9

4 Мат. 12:49

5 Фил. 1:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава