Посланието на св. ап. Павла до Евреите - Глава  1

  1 Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците чрез пророците,1

  2 в последните тия дни говори ни чрез Сина, Когото постави за наследник на всичко, чрез Когото сътвори и вековете2

  3 и Който, бидейки сияние на славата и образ на Неговата ипостас и държейки всичко с мощното Си слово, след като чрез Себе Си очисти греховете ни, седна отдясно на престола на величието във висините3

  4 и стана толкова по-горен от Ангелите, колкото по-славно от тях име е наследил.4

  5 Защото кому от Ангелите някога Бог е казал: "Син Мой си Ти, Аз днес Те родих". И пак: "Аз ще Му бъда Отец, а Той ще Ми бъде Син"?5

  6 Също, кога въвежда Първородния във вселената, казва: "да Му се поклонят всички Ангели Божии".6

  7 За Ангелите е казано: "Ти правиш Ангелите Си ветрове, и служителите Си огнен пламък";7

  8 а за Сина: "Твоят престол, Боже, е вечен; жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство.8

  9 Ти обикна правдата и намрази беззаконието; затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост повече от Твоите съучастници".9

10 И пак; "в начало Ти, Господи, си основал земята, и небесата са дело на Твоите ръце;10

11 те ще загинат, Ти пребъдваш; всички ще овехтеят като дреха;11

12 ще ги свиеш като наметало, и те ще се изменят: но Ти си все Същият, и Твоите години няма да се свършат".

13 А кому от Ангелите някога Бог е казал: "седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти"?12

14 Нали те всички са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение?13


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 12:6, 1 Петр. 1:10

2 Пс. 2:8, Ис. 9:6, Иоан 1:3, 8:26, 15:15, Гал. 4:4, Еф. 1:10

3 Пс. 109:1, Прем. 7:26, 2 Кор. 4:4, Еф. 1:7, Кол. 1:15

4 Фил. 2:9

5 Пс. 2:7, 2 Царств. 7:14, 1 Парал. 17:13, Евр. 5:5

6 Пс. 96:7

7 Пс. 103:4

8 Лук. 1:32

9 Пс. 44:7-8, Ис. 61:1, Иоан 3:34, Деян. 4:27

10 Пс. 101:26-28

11 Ис. 34:4, 51:6, Пс. 101:26-28, Мат. 24:35

12 Пс. 101:26-28, 109:1, Марк. 12:36, 16:19, Еф. 1:20

13 Бит. 19:16, Пс. 38:8, 90:11, 102:21, Деян. 7:10, Деян. 5:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава