Първа книга Царства - Глава  1

  1 1 Имаше един човек от Раматаим-Цофим, от Ефремова планина, името му беше Елкана, син на Иерохама, син на Илия, син на Тоху, син Цуфов, - ефратец;2

  2 той имаше две жени: едната се казваше Ана, а другата - Фенана; Фенана имаше деца, Ана пък нямаше деца.3

  3 И в определени дни тоя човек отиваше от града си да се покланя и принася жертва на Господа Саваота в Силом; там бяха (Илий и) двамата му сина Офни и Финеес, свещеници на Господа.4

  4 В деня, когато Елкана принасяше жертва, даваше части на жена си Фенана и на всичките й синове и дъщери;

  5 на Ана пък даваше особена част (тъй като тя нямаше деца), понеже обичаше Ана (повече от Фенана), макар че Господ бе заключил утробата й.5

  6 Съперницата й я много огорчаваше, та я караше да роптае, задето Господ бе заключил утробата й.

  7 Тъй биваше всяка година, когато тя отиваше в дома Господен: онази я огорчаваше, а тази плачеше (и тъжеше) и не ядеше.

  8 И рече й Елкана, мъж й: Ано! (Тя му отговори: ето ме. И рече й:) защо плачеш и защо не ядеш, и от какво тъжи сърцето ти? Не струвам ли аз за тебе повече от десет сина?

  9 След като ядоха и пиха в Силом, Ана стана (и застана пред Господа). А свещеник Илий седеше тогава на седалището при входа в храма Господен.6

10 Тя скърбеше в душата си и се молеше Господу и горко плачеше,

11 и даде оброк, думайки: Господи (Всемощний Боже) Саваоте! Ако Ти погледнеш милостиво на скръбта на Твоята рабиня и си спомниш за мене, и не забравиш рабинята Си и дадеш на рабинята Си дете от мъжки пол, аз ще го дам на Господа (в дар) за през всички дни на живота му; (и вино и сикер няма да пие,) и бръснач няма да се допре до главата му.7

12 Докато тя се молеше дълго пред Господа, Илий я гледаше в устата;

13 и понеже Ана говореше в сърцето си, а устата й се само мърдаха, и гласът й се не чуваше, то Илий я сметна за пияна.

14 И рече й Илий: докога ще бъдеш пияна? отрезней от виното си (и се махни от лицето Господне).

15 Ана отговори и рече: не, господарю мой; аз съм жена, която душевно скърби; вино и сикер не съм пила, а изливам душата си пред Господа;8

16 не смятай рабинята си за лоша жена, защото от голямата си печал и от скръбта си говорих аз досега.

17 Отговори Илий и рече: иди си смиром, и Бог Израилев ще изпълни молбата ти, за която Го моли.9

18 А тя отговори: дано рабинята ти намери милост в твоите очи. И тя тръгна по пътя си, и яде, и лицето й не беше вече печално, както по-преди.10

19 И сутринта те станаха, поклониха се пред Господа и се върнаха, та отидоха у дома си в Рама. И Елкана позна Ана, жена си, и Господ си спомни за нея.11

20 След няколко време Ана зачена, роди син и му даде име Самуил, понеже (казваше тя) от Господа (Бога Саваота) го измолих.12

21 И отиде мъж и Елкана и цялата му челяд (в Силом), за да принесе годишната жертва Господу и оброците си (и всички десятъци от земята си).

22 Но Ана не отиде (с него), като каза на мъжа си: когато младенецът бъде отбит от гърди и порасне, тогава ще го заведа, и той ще се яви пред Господа и ще остане там завинаги.

23 И рече й Елкана, мъж й: прави, що ти е угодно; остани, докато го откърмиш; само Господ да утвърди думата (която е излязла от устата ти). И остана жена му и кърми сина си, докле го откърми.

24 А когато го откърми, отиде с него в Силом, като взе три телета (и хлябове) и една ефа брашно и мех с вино, и дойде в дома Господен в Силом, и момчето с тях; а момчето беше още дете.

25 (И доведоха го пред лицето на Господа; и баща му принесе жертва, каквато принасяше Господу в отредените дни. И доведоха момчето) и заклаха теле; и (майка му Ана) доведе момчето при Илия,13

26 и рече: о, господарю мой! да живее душата ти, господарю мой! аз съм оная същата жена, която стоеше тук при тебе и се молеше Господу;

27 за това дете се молих, и Господ изпълни молбата ми, за която Му се молих;

28 и аз го предавам Господу за през всички дни на живота му - да служи на Господа. И тя се поклони там Господу.


Предишна глава Следваща глава


1 У Евреите: "Първа книга Самуилова".

2 Мат. 27:57, 1 Царств. 9:5

3 Бит. 29:31, Лук. 1:7

4 Изх. 23:17, Иис. Нав. 18:1, 1 Царств. 4:17

5 Бит. 20:18, 29:30

6 1 Царств. 3:3

7 Числ. 6:5, 30:7, Лук. 1:25

8 Пс. 41:5

9 4 Царств. 5:19

10 Рут 2:13

11 Бит. 30:22

12 Евр. 11:32

13 1 Царств. 1:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава