Първа книга Моисеева - Битие - Глава  11

  1 По цялата земя имаше един език и един говор.

  2 Като се дигнаха от Изток, те намериха равнище в Сенаарската земя и се заселиха там.

  3 И рекоха един другиму: хайде да направим тухли и да ги изпечем на огън. И тухлите им служеха вместо камъни, а земната смола - вместо вар.

  4 И рекоха: хайде да си съградим град и кула, висока до небето; и да си спечелим име, преди да се пръснем по лицето на цялата земя.1

  5 Тогава Господ слезе да види града и кулата, що градяха синовете човешки.

  6 И рече Господ: ето, един народ са, и всички имат един език, а на, какво са почнали да правят; и няма да се откажат от онова, що са намислили да правят;

  7 нека слезем и смесим там езиците им тъй, че един да не разбира езика на другиго.

  8 И пръсна ги Господ оттам по цялата земя; и те спряха да зидат града (и кулата).2

  9 Затова му е дадено име Вавилон, понеже там Господ смеси езика на цялата земя, и оттам ги пръсна Господ по цялата земя.

10 Ето родословието Симово: Сим беше на сто години, и роди Арфаксада, две години след потопа;3

11 след рождението на Арфаксада Сим живя петстотин години и роди синове и дъщери (и умря).

12 Арфаксад живя трийсет и пет (135) години и роди (Каинана. След рождението Каинаново Арфаксад живя триста и трийсет години и роди синове и дъщери, после умря. Каинан живя сто и трийсет години и роди) Сала.

13 След рождението на Сала Арфаксад (Каинан) живя четиристотин и три (330) години и роди синове и дъщери (и умря).

14 Сала живя трийсет (130) години и роди Евера.

15 След рождението Еверово Сала живя четиристотин и три (330) години и роди синове и дъщери (и умря).

16 Евер живя трийсет и четири (134) години и роди Фалека.4

17 След рождението Фалеково Евер живя четиристотин и трийсет (370) години и роди синове и дъщери (и умря).

18 Фалек живя трийсет (130) години и роди Рагава.

19 След рождението на Рагава Фалек живя двеста и девет години и роди синове и дъщери (и умря).

20 Рагав живя трийсет и две (132) години и роди Серуха.

21 След рождението Серухово Рагав живя двеста и седем години и роди синове и дъщери (и умря).

22 Серух живя трийсет (130) години и роди Нахора.

23 След рождението Нахорово Серух живя двеста години и роди синове и дъщери (и умря).

24 Нахор живя двайсет и девет (79) години и роди Тара.

25 След рождението на Тара Нахор живя сто и деветнайсет (129) години и роди синове и дъщери (и умря).

26 Тара живя седемдесет години и роди Аврама, Нахора и Арана.5

27 Ето родословието на Тара: Тара роди Аврама, Нахора и Арана. Аран роди Лота.

28 И умря Аран при баща си Тара, в земята, в която се роди, в Ур Халдейски.

29 Аврам и Нахор си взеха жени; Аврамовата жена се казваше Сара; Нахоровата жена се казваше Милка, дъщеря на Арана, баща на Милка и на Иска.

30 И Сара беше неплодна и бездетна.

31 Тара взе сина си Аврама, внука си Лота, син Аранов, и снаха си Сара, жена на сина му Аврама, и излезе с тях от Ур Халдейски, за да отидат в Ханаанската земя; но, като дойдоха до Харан, останаха там.6

32 И дните на Тара (в Харанската земя) бяха двеста и пет години, и умря Тара в Харан.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 1:28

2 Втор. 32:8

3 1 Парал. 1:17-18

4 1 Парал. 1:19

5 Иис. Нав. 24:2, 1 Парал. 1:26-27

6 Иис. Нав. 24:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава