Първа книга Моисеева - Битие - Глава  13

  1 И дигна се Аврам от Египет, той и жена му, и всичко, що имаше, и Лот с него, към юг.1

  2 Аврам беше много богат с добитък, със сребро и със злато.2

  3 И продължи пътуванията си от юг до Ветил, до мястото, гдето по-преди беше шатрата му, - между Ветил и Гай,3

  4 до мястото на жертвеника, който бе там най-напред съградил; и там призова Аврам името Господне.4

  5 И Лот, който пътуваше с Аврама, също имаше дребен и едър добитък и шатри.

  6 И земята беше тясна за тях, за да живеят заедно, понеже имотът им беше тъй голям, че не можаха да живеят заедно.5

  7 И стана караница между пастирите на Аврамовия добитък и пастирите на Лотовия добитък; в оная земя живееха тогава хананейци и ферезейци.6

  8 И рече Аврам на Лота: не бива да има караница между мене и тебе, и между моите пастири и твоите, понеже сме роднина;7

  9 не е ли цялата земя пред тебе? отдели се от мене: ако идеш ти наляво, аз - надясно, ако пък ти - надясно, аз - наляво.

10 Лот дигна очи и видя цялата околност Иорданска, която, преди Господ да съсипе Содом и Гомора, цяла до Сигор се напояваше с вода, като рая Божи, като Египетската земя;8

11 и Лот си избра цялата Иорданска околност; и потегли Лот към изток. И тъй те се отделиха един от друг.

12 Аврам се настани в Ханаанската земя; а Лот се настани в градовете на околността и разпъна шатри до Содом.

13 А содомските жители бяха лоши и много грешни пред Господа.9

14 И рече Господ на Аврама, след като Лот се отдели от него: дигни очи и от мястото, дето си сега, погледни към север и юг, към изток и запад;

15 защото цялата земя, която виждаш, на тебе ще я дам и на потомството ти довека:10

16 и ще направя потомството ти като земния пясък: ако някой може да изброи земния пясък, ще бъде изброено и твоето потомство;11

17 стани, изходи тая земя надлъж и нашир, защото Аз на тебе ще я дам (и на потомството ти завинаги).

18 И вдигна Аврам шатрата си, и отиде да се засели в дъбравата Мамре, що е в Хеврон; и там съгради жертвеник Господу.12


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 104:13

2 Бит. 24:35, Притч. 10:22

3 Бит. 12:8, 35:6

4 Бит. 12:7-8

5 Бит. 36:7

6 Бит. 21:25

7 Пс. 33:15, Бит. 11:27, 14:12

8 Бит. 2:8, Ис. 51:3, Иез. 28:13

9 Бит. 18:20, 19:13, Иез. 16:49

10 Бит. 12:7, 15:18, 26:4, Втор. 34:4

11 Бит. 32:12, Втор. 10:22

12 Числ. 13:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава