Първа книга Моисеева - Битие - Глава  14

  1 И в ония дни сенаарският цар Амрафел, еласарският цар Ариох, еламският цар Кедорлаомер и гоимският цар Тидал, -1

  2 всички тия царе тръгнаха на война против Бера, цар содомски, против Бирша, цар гоморски, Шинава, цар на Адма. Шемевера, цар севоимски, и против царя на Бела, сиреч на Сигор.2

  3 Всички тия се съединиха в долина Сидим, гдето е сега Солено море.

  4 Дванайсет години бяха те подчинени на Кедорлаомера, а в тринайсетата година въстанаха.

  5 В четиринайсетата година дойде Кедорлаомер, и царете, които бяха с него, и поразиха рефаимци в Ащерот-Карнаим, зузимци в Хам, емимци в Шаве-Кириатаим,

  6 и хорейци в планината им Сеир, до Ел-Фаран, що е при пустинята.

  7 И като се върнаха оттам, дойдоха при извора Мишпат, сиреч Кадес, и съсипаха цялата земя Амаликитска, също и аморейците, които живееха в Хацацон-Тамар.

  8 Тогава царят содомски, царят гоморски, царят на Адма, царят севоимски и царят на Бела, сиреч на Сигор, потеглиха и влязоха в бой с тях в долина Сидим,

  9 с Кедорлаомера, цар еламски, Тидала, цар гоимски, Амрафела, цар сенаарски, Ариоха, цар еласарски: четирма царе против петима.

10 А в долина Сидим имаше много смолени ями. И царете содомский и гоморский, като удариха на бяг, паднаха в тях: а останалите побягнаха в планините.

11 Победителите взеха всичкия имот на Содом и Гомора и всичката им храна и си отидоха.

12 Взеха и Лота, Аврамов братанец, който живееше в Содом, и имота му, и си отидоха.

13 А един от ония, които се бяха избавили, дойде та обади на евреина Аврама, който живееше тогава в дъбравата на аморееца Мамре, брат Ешколов и брат Анеров, Аврамови съюзници.3

14 Аврам, като чу, че сродникът му (Лот) е взет в плен, въоръжи своите триста и осемнайсет слуги, родени в дома му, и гони неприятелите до Дан;4

15 и, като раздели дружината си, нападна върху тях нощем, той и слугите му, разби ги и ги гони дори до Хова, която е отляво на Дамаск;

16 и върна всичкия имот и сродника си Лота, върна и имота му, както и жените и народа.

17 Когато той се връщаше подир разбиване на Кедорлаомера и на царете, които бяха с него, содомският цар излезе да го посрещне в долина Шаве, която е сега царска долина;5

18 и Мелхиседек, цар салимски, изнесе хляб и вино, - той бе свещеник на Бога Всевишни,6

19 и благослови го и рече: благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Владетеля на небето и земята;

20 благословен да бъде и Бог Всевишни, Който предаде в твоите ръце враговете ти. (Аврам) му даде десетата част от всичко.7

21 И рече содомският цар на Аврама: дай ми човеците, а имота вземи за себе си.

22 Но Аврам рече на содомския цар: дигам ръката си към Господа Бога Всевишни, Владетеля на небето и земята,

23 че дори нишка и ремик от обуща не ще взема от всичко твое, за да не речеш: обогатих Аврама, -

24 освен онова, що момците изядоха, и освен дела, принадлежащ на мъжете Анер, Ешкол и Мамре, които ходиха с мене; те нека вземат своя дял.8


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 10:10, 11:2

2 Бит. 19:22

3 Бит. 17:8, Евр. 11:9, 11:13

4 Иис. Нав. 19:47

5 2 Царств. 18:18

6 Евр. 7:1

7 Евр. 7:4

8 Бит. 14:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава