Първа книга Моисеева - Битие - Глава  15

  1 Подир тия събития биде слово Господне към Аврама във видение (нощем), и казваше: не бой се, Авраме; Аз съм твой щит; твоята награда (ще бъде) твърде голяма.1

  2 Аврам рече: Владико Господи, какво ще ми дадеш? аз оставам бездетен; разпоредник в дома ми е Елиезер от Дамаск.2

  3 И пак рече Аврам: ето, Ти ми не даде потомство, и на, мой наследник ще бъде домочадецът ми3.

  4 И биде слово Господне към него, и му казваше: той няма да ти бъде наследник; но оня, който произлезе от твоите чресла, той ще ти бъде наследник.

  5 Па го изведе навън и (му) рече: погледни към небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи. И му рече: толкова ще бъдат твоите потомци.4

  6 Аврам повярва на Господа, и това му се вмени за оправдание.5

  7 И му рече: Аз съм Господ, Който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да владееш тая земя.

  8 Той рече: Владико Господи, по какво ще позная, че ще я владея?

  9 Господ му рече: вземи Ми тригодишна телица, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб.

10 Взе той всички тия, разсече ги по наполовина и тури една част срещу друга; само птиците не разсече.6

11 И налетяха върху труповете грабливи птици; но Аврам ги разпъждаше.

12 По залез-слънце налегна Аврама тежък сън; и ето, обзе го ужас и голям мрак.

13 И рече Господ на Аврама: знай, че твоите потомци ще бъдат пришълци не в своя земя, ще ги поробят и ще ги угнетяват четиристотин години;7

14 но Аз ще съдя народа, който ще ги пороби; след това те ще излязат (за насам) с голям имот;

15 а ти ще отидеш при отците си смиром и ще бъдеш погребан в добра старост;

16 в четвъртия род те ще се върнат тука: защото беззаконията на аморейци още не са стигнали до върха си.8

17 Щом зайде слънце и настана мрак, ето, дим като че от пещ и огнен пламък преминаха между разсечените животни.9

18 В тоя ден сключи Господ завет с Аврама, като рече: на твоето потомство Аз давам тая земя, от Египетската река до голямата река, река Ефрат;10

19 кенейци, кенезейци, кедмонейци,

20 хетейци, ферезейци, рефаимци,

21 аморейци, хананейци, (евейци,) гергесейци и иевусейци.


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 40:10, 41:10, 43:1

2 Бит. 24:2

3 Роб, роден в дома на господаря.

4 Бит. 22:17

5 Рим. 4:3, Гал. 3:6, Иак. 2:23

6 Иер. 34:18

7 Деян. 7:6, Изх. 12:40

8 Изх. 12:41

9 Иер. 34:18

10 Бит. 12:7, 13:15, 26:4, Втор. 34:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава