Първа книга Моисеева - Битие - Глава  18

  1 И яви се Господ на Авраама в дъбрава Мамре, когато той седеше при входа на шатрата (си), през дневната жега.1

  2 Той дигна очите си и погледна: и ето, трима мъже стоят срещу него. Като ги видя, затече се от входа на шатрата (си) да ги посрещне и се поклони доземи,2

  3 и рече: Господарю, ако съм намерил благоволение пред очите Ти, не отминавай Твоя раб;

  4 ще донесат малко вода, ще умият нозете ви; и ще си починете под това дърво,3

  5 аз пък ще донеса хляб, и вие ще подкрепите сърцата си; след това вървете (по пътя си); защото затова именно минахте край вашия раб. Те рекоха: стори, както казваш.4

  6 И затече се Авраам в шатрата при Сарра и (й) рече: замеси по-скоро три сати от най-доброто брашно и направи пресни пити.5

  7 А Авраам се затече при стадото, взе едно младо и добро теле, и го даде на слугата, и той побърза да го сготви.

  8 И взе масло и мляко и сготвеното теле, и ги сложи пред тях; а сам стоеше при тях под дървото. И те ядоха.

  9 Тогава го попитаха: де е жена ти Сарра? Той отговори: тук, в шатрата.

10 И един от тях рече: Аз пак ще дойда при тебе (догодина) по това време, и жена ти Сарра ще има син. А Сарра слушаше при входа на шатрата, зад него.6

11 Авраам и Сарра бяха стари и в преклонна възраст, и на Сарра беше престанало обикновеното у жените.7

12 Сарра се засмя в себе си и рече: аз ли ще имам тази утеха, след като остарях? Па и господарят ми е стар.8

13 И рече Господ на Авраама: защо Сарра се засмя (в себе си) и каза: нима наистина мога да родя, когато съм остаряла?

14 Има ли нещо мъчно за Господа? В уреченото време догодина Аз ще бъда у тебе, и Сарра (ще има) син.9

15 Но Сарра не се призна, а рече: не съм се смяла. Защото тя се бе уплашила. Той обаче (й) рече: не, ти се засмя.

16 И станаха ония мъже и тръгнаха оттам към Содом (и Гомора); а Авраам отиде с тях да ги изпроводи.

17 И рече Господ: ще скрия ли от Авраама (Моя раб), каквото искам да направя?

18 От Авраама именно ще произлезе народ велик и силен, и чрез него ще бъдат благословени всички народи на земята,10

19 защото Аз го избрах, за да заповядва на синовете си и на своя дом след себе си, да ходят по пътя Господен и да вършат правда и съд; и Господ ще изпълни над Авраама (всичко), що бе казал за него.11

20 И рече Господ: голям е поплакът против Содом и Гомора, и грехът им е твърде тежък;12

21 ще сляза и ще видя, дали постъпват тъкмо тъй, какъвто е поплакът против тях, който стига до Мене, или не; ще узная.13

22 И като потеглиха мъжете оттам, отидоха в Содом; Авраам пък стоеше още пред лицето на Господа.

23 Тогава Авраам се приближи и рече: нима ще погубиш праведника с нечестивеца заедно (и с праведния да стане същото, каквото с нечестивия)?

24 В тоя град, може би, има петдесет праведника; нима ще погубиш и не ще да пожалиш (всичкото) това място заради петдесетте праведници (ако се намират) в него?

25 не може да бъде, Ти да постъпиш тъй, че да погубиш праведника с нечестивеца заедно, та същото да стане с праведния, каквото и с нечестивия; не може да бъде това от Тебе! Съдията на цялата земя ще постъпи ли неправосъдно?14

26 Господ рече: ако намеря в град Содом петдесет праведника, заради тях ще пожаля (целия град и) всичкото това място.

27 Авраам отговори: ето, реших се да говоря на Господа, аз, който съм прах и пепел:15

28 може би, до петдесетте праведници да не достигнат пет; нима заради петте Ти ще погубиш целия град? Той отговори: няма да го погубя, ако намеря там четирийсет и пет.

29 Авраам продължаваше да говори с Него и рече: може би, ще се намерят там четирийсет? Той отговори: няма да направя това и заради четирийсетте.

30 И рече Авраам: да се не прогневи Господ, загдето ще говоря: може би, ще се намерят там трийсет? Той рече: няма да направя това, ако се намерят там трийсет.

31 Авраам рече: ето, аз се реших да говоря на Господа: може би, ще се намерят там двайсет? Той отговори: няма да погубя и заради двайсетте.

32 Авраам рече: да се не прогневи Господ, загдето ще кажа още веднъж: може би, ще се намерят там десет? Той отговори: няма да погубя и заради десетте.16

33 И Господ си тръгна, като престана да говори с Авраама; Авраам пък се върна на мястото си.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 13:18, 17:1

2 Евр. 13:2

3 1 Тим. 5:10

4 Пс. 103:15

5 1 Царств. 28:24, 3 Царств. 17:13

6 Бит. 17:19, 21:1-2, Рим. 9:9

7 Рим. 4:19, Евр. 11:11

8 1 Петр. 3:6

9 Иер. 32:27, Зах. 8:6, Мат. 19:26

10 Бит. 12:3, 22:18

11 Втор. 4:9, 6:7

12 Бит. 19:13, Иез. 16:48

13 Бит. 11:5

14 Пс. 7:9, Иоан 5:27, Деян. 17:31

15 Бит. 2:7, Иов 30:19, Екл. 12:7

16 Иак. 5:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава