Първа книга Моисеева - Битие - Глава  2

  1 Така бидоха свършени небето и земята и цялото им воинство.1

  2 И свърши Бог до седмия ден Своите дела, що прави, и в седмия ден си почина от всичките Си дела, що извърши.2

  3 Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всички Свои дела, що бе сътворил и създал.

  4 Ето, тъй станаха небето и земята, при сътворението им, в онова време, когато Господ Бог създаде земята и небето,

  5 и всякакво полско храсте, което го нямаше още на земята, и всякаква полска трева, що не бе още никнала; защото Господ Бог не пращаше дъжд на земята, и нямаше човек, който да я обработва,

  6 но пара се вдигаше от земята и оросяваше цялото земно лице.

  7 И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа.3

  8 И насади Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когото създаде.4

  9 И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеса, хубави наглед и добри за ядене, и дървото на живота посред рая, и дървото за познаване добро и зло.5

10 От Едем изтичаше река, за да напоява рая, и подир се разклоняваше на четири реки.

11 Името на едната е Фисон: тя обикаля цялата земя Хавилска, там, дето има злато;6

12 златото на тая земя е добро; там има бдолах и камък оникс.

13 Името на втората река е Гихон (Геон); тя обикаля цялата земя Куш.

14 Името на третата река е Хидекел (Тигър): тя тече пред Асирия. Четвъртата река е Ефрат.7

15 След това Господ Бог взе човека (когото създаде) и го посели в Едемската градина, да я обработва и да я пази.

16 И заповяда Господ Бог на човека и рече: от всяко дърво в градината ще ядеш;

17 а от дървото за познаване добро и зло, да не ядеш от него; защото, в който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш.8

18 И рече Господ Бог: не е добро за човека да бъде сам; да му сътворим помощник, нему подобен.9

19 Господ Бог направи да произлязат от земята всички полски животни и всички небесни птици, и (ги) заведе при човека, за да види, как ще ги нарече той, та, както човекът нарече всяка жива душа, тъй да бъде името й.

20 И даде човекът имена на всички добитъци и небесни птици и на всички полски зверове; но за човека не се намери помощник, нему подобен.

21 И даде Господ Бог на човека дълбок сън; и когато заспа той, взе едно от ребрата му и запълни онова място с плът.

22 И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при човека.10

23 И рече човекът: ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа (си).11

24 Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат (двамата) една плът.12

25 И бяха двамата голи, Адам и жена му, и не се срамуваха.


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 45:12

2 Изх. 20:11, 31:17, Евр. 4:4

3 1 Кор. 15:45, Иов 33:4

4 Бит. 4:16

5 Откр. 2:7, 22:2

6 Сир. 24:27

7 Дан. 10:4

8 Рим. 5:12, 6:23

9 Екл. 4:8-9

10 1 Тим. 2:13

11 1 Кор. 11:8

12 Мат. 19:5, Марк. 10:7-8, 1 Кор. 6:16, Еф. 5:32

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава