Първа книга Моисеева - Битие - Глава  21

  1 Господ погледна милостно към Сарра, както бе рекъл; и направи Господ на Сарра, както бе говорил.1

  2 Сарра зачена и роди Аврааму син в старините му, тъкмо по времето, за което му бе говорил Бог;2

  3 и Авраам нарече с име Исаак сина си, който му се роди и когото му роди Сарра;3

  4 и обряза Авраам сина си Исаака в осмия ден, както му бе заповядал Бог.4

  5 Авраам беше на сто години, когато му се роди син му Исаак.

  6 И рече Сарра: смях ми стори Бог; който чуе за мене, ще се разсмее.

  7 И пак каза: кой би рекъл на Авраама: Сарра ще кърми деца? Защото родих син в старините му.

  8 Детето порасна и го отбиха; и Авраам даде голяма гощавка в деня, когато отбиха (сина му) Исаака.

  9 Видя Сарра, че синът, когото египтянката Агар бе родила Аврааму, се присмива (на сина й Исаака),

10 и рече на Авраама: изпъди тая робиня и сина й, защото синът на тая робиня не бива да наследи заедно с моя син Исаака.5

11 Това се видя Аврааму много тежко поради сина му (Измаила).6

12 Но Бог рече на Авраама: не се огорчавай за момчето и робинята ти; за всичко, което ти каже Сарра, слушай думата й, защото от Исаака потомство ще се назове с твое име;7

13 и от сина на робинята Аз ще произведа (голям) народ, защото той е твое семе.8

14 Авраам стана сутринта рано, взе хляб и мях с вода, и даде на Агар, като й тури на рамо: даде й и момчето и я изпрати. Тя тръгна и се заблуди в пустиня Вирсавия;

15 водата в мяха се свърши, и тя остави детето под един храст,

16 и отиде, та седна надалеч, колкото един стрелей от лък. Защото тя рече: не искам да видя смъртта на детето. И седна (надалечко) срещу (него), и викна та заплака.

17 И Бог чу гласа на момчето (оттам, дето беше то); и Ангел Божий от небето извика на Агар и й рече: що ти е, Агар? не бой се; Бог чу гласа на момчето оттам, дето е то;

18 стани, дигни момчето и го хвани за ръка, защото Аз ще произведа от него голям народ.9

19 И Бог й отвори очите, и тя видя кладенец с (жива) вода, и отиде, та напълни мяха с вода и напои момчето.

20 И Бог беше с момчето; и то порасна, и заживя в пустинята, и стана стрелец с лък.

21 Той живееше в пустиня Фаран; и му взе майка му жена от египетската земя.10

22 И в онова време Авимелех, със (свата Ахузата и) воеводата си Фихол, рече на Авраама: Бог е с тебе във всичко, каквото правиш;11

23 а сега закълни ми се тук в Бога, че ти няма да пакостиш нито на мене, нито на сина ми, нито на внука ми; и както аз добре постъпвах с тебе, тъй и ти ще постъпваш с мене и със земята, в която си гост.12

24 И рече Авраам: заклевам се.

25 Тогава Авраам укоряваше Авимелеха за водния кладенец, що бяха отнели Авимелеховите слуги.13

26 А Авимелех (му) каза: не зная, кой е сторил това, пък ти не ми си обадил; аз дори и не съм чувал за това досега.

27 И взе Авраам дребен и едър добитък и даде на Авимелеха, и двамата сключиха съюз.

28 И отлъчи Авраам седем женски агнета от стадото на дребния добитък.

29 А Авимелех рече Аврааму: за какво са тука тия седем женски агнета (от стадото овци), които си отлъчил?

30 (Авраам) отговори: вземи от ръката ми тия седем женски агнета, та да ми бъдат за свидетелство, че аз съм изкопал тоя кладенец.

31 Затова той и нарече това място: Вирсавия, понеже там и двамата се клеха,14

32 и сключиха съюз във Вирсавия. И стана Авимелех, и (сватът му Ахузат и) воеводата му Фихол и се върнаха във Филистимската земя.

33 И насади (Авраам) при Вирсавия дъбрава, и призова там името на Господа, Вечния Бог.15

34 И живя Авраам във Филистимската земя като странник много дни.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 17:19, 18:10, Евр. 11:11

2 Гал. 4:22

3 Мат. 1:2

4 Деян. 7:8, Бит. 17:10-12

5 Гал. 4:30

6 Бит. 17:18

7 Рим. 9:7, Евр. 11:18

8 Бит. 16:10, 17:20, 25:16

9 Бит. 17:20

10 Бит. 14:6

11 Бит. 20:2

12 Бит. 26:11

13 Бит. 26:15, 26:18

14 Бит. 26:33, Иис. Нав. 15:28, 19:2

15 Бит. 13:4, Ис. 57:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава