Първа книга Моисеева - Битие - Глава  25

  1 Авраам взе и друга жена, на име Хетура.

  2 Тя му роди Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха.1

  3 Иокшан роди Шева, (Темана) и Дедана. Деданови синове бяха: (Рагуил, Навдеил) Ашурим, Летушим и Леюмим.

  4 Мадианови синове: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Всички тия са Хетурини синове.

  5 И всичкия си имот Авраам даде на (сина си) Исаака;2

  6 а на синовете от наложниците, които имаше, Авраам даде подаръци и, докле беше още жив, ги отпрати от сина си Исаака на изток, в източната земя.

  7 Дните на Авраамовия живот, които той проживя, бяха сто седемдесет и пет години;

  8 почина Авраам, и умря в добра старост, престарял и наситен (на живот), и се прибра при своя народ.3

  9 И синовете му Исаак и Измаил го погребаха в пещерата Махпела, в нивата на Ефрона, сина на хетееца Цохара, която е срещу Мамре,4

10 в нивата (и в пещерата), които Авраам бе купил от Хетовите синове. Там бидоха погребани Авраам и жена му Сарра.5

11 След смъртта на Авраама Бог благослови сина му Исаака. Исаак живееше при Беер-лахай-рои.6

12 Ето родословието на Измаила, сина Авраамов, когото роди Аврааму египтянката Агар, Саррината слугиня;7

13 и ето имената на Измаиловите синове, имената им според тяхното родословие: първенецът Измаилов Наваиот, след него Кедар, Адбеел, Мивсам,8

14 Мишма, Дума, Маса,

15 Хадад, Тема, Иетур, Нафиш и Кедма.9

16 Тия са Измаиловите синове, и тия са имената им, според заселищата им, според шатрищата им. Това са дванайсетте князе на племената им.

17 Годините пък на Измаиловия живот бяха сто трийсет и седем години; и почина той, и умря, и се прибра при своя народ.

18 И неговите синове живееха от Хавила до Сур, който е пред Египет, като се отива към Асирия. Те се заселиха насрещу всичките си братя.

19 Ето родословието на Исаака, син Авраамов. Авраам роди Исаака.10

20 Исаак беше на четирийсет години, когато взе за жена Ревека, дъщеря на арамееца Ватуила от Месопотамия, сестра на арамееца Лавана.

21 И молеше се Исаак на Господа за жена си (Ревека), защото тя беше неплодна; и Господ го чу, и жена му Ревека зачена.

22 Синовете в утробата й взеха да се удрят, и тя рече: ако ще бъде тъй, защо ми е това? И отиде да попита Господа.

23 Господ й рече: две племена са в утробата ти, и два различни народа ще произлязат от твоята утроба; единият народ ще стане по-силен от другия, и по-големият ще служи на по-малкия.11

24 Дойде й време да роди: и ето, близначета в утробата й.

25 Първото излезе червено, цяло космато като кожа; и го нарекоха с име Исав.12

26 Подир излезе брат му, като се държеше с ръка за петата на Исава; и го нарекоха с име Иаков. А Исаак беше на шестдесет години, когато те се родиха (от Ревека).13

27 Децата пораснаха; Исав стана човек изкусен на лов, полски човек; а Иаков - човек кротък и живееше в шатри.

28 Исаак обичаше Исава, защото неговият дивеч му се услаждаше; а Ревека обичаше Иакова.

29 Иаков беше сварил ястие; а Исав дойде от полето уморен.

30 И рече Исав на Иакова: дай ми да ям от червеното, от това червено, защото съм уморен. Затова му и дадоха прякор Едом.14

31 Но Иаков отговори (на Исава): продай ми пък ти още сега първородството си.

32 Исав рече: ето, умирам; защо ми е това първородство?

33 Иаков (му) каза: закълни ми се още сега. Той му се закле, и (Исав) продаде първородството си на Иакова.15

34 Тогава Иаков даде на Исава хляб и гозба от леща, и той яде и пи, и стана та си отиде; тъй презря Исав първородството.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 1:32-33

2 Бит. 15:4, 21:10, 24:36

3 Бит. 35:29, Евр. 12:23

4 Бит. 49:30-31

5 Бит. 23:16

6 Бит. 16:14, 24:62

7 Бит. 16:15

8 1 Парал. 1:29

9 Иов 6:19

10 Бит. 21:2, 1 Парал. 1:34, Мат. 1:2

11 Рим. 9:10-12, Мал. 1:2

12 Бит. 27:11

13 Ос. 12:3, Деян. 7:8

14 Бит. 36:1, 36:9

15 Евр. 12:16, Бит. 27:36

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава