Първа книга Моисеева - Битие - Глава  28

  1 Тогава Исаак повика Иакова, благослови го и му заповяда, като рече: не си взимай жена от ханаанските дъщери;1

  2 стани, та иди в Месопотамия, в дома на Ватуила, баща на майка ти, и си вземи жена оттам, от дъщерите на Лавана, брат на майка ти;2

  3 а Всемогъщият Бог да те благослови, да те разплоди и да те размножи, и да произлязат от тебе много народи;

  4 и да ти даде благословията (на баща ми) Авраама, на тебе и на потомството ти с тебе, за да наследиш земята, в която странствуваш и която Бог даде на Авраама!

  5 И изпрати Исаак Иакова, и той отиде в Месопотамия при Лавана, син на арамееца Ватуила, при брата на Ревека, майка на Иакова и Исава.3

  6 Исав видя, че Исаак благослови Иакова и с благословия го изпрати в Месопотамия да си вземе оттам жена, като му заповяда и рече: не взимай жена от ханаанските дъщери;4

  7 и че Иаков послуша баща си и майка си и отиде в Месопотамия.

  8 И видя Исав, че ханаанските дъщери не са по угода на баща му Исаака,

  9 и отиде Исав при Измаила и, освен другите си жени, взе за жена Махалата, дъщеря на Авраамовия син Измаила, сестра Наваиотова.5

10 Иаков пък излезе от Вирсавия и отиде в Харан,6

11 и стигна до едно място, дето остана да пренощува, защото слънцето бе залязло. И взе един от камъните на онова място, подложи си го за възглавница и легна на онова място.7

12 И видя сън: ето, стълба изправена на земята, а върхът й стига до небето, и Ангели Божии се качват и слизат по нея.8

13 И ето, Господ стои отгоре на нея и говори: Аз съм Господ, Бог на твоя отец Авраама, и Бог на Исаака; (не бой се). Земята, на която лежиш, ще я дам на тебе и на потомството ти;9

14 и потомството ти ще бъде като земния пясък; и ще се разпростреш към морето и към изток, към север и към юг; и ще бъдат благословени в тебе и в твоето семе всички земни племена;10

15 и ето, Аз съм с тебе, и ще те запазя навред, където и да отидеш; и ще те върна пак в тая земя, защото няма да те оставя, докле не изпълня онова, което съм ти казал.11

16 Иаков се събуди от съня си и рече: наистина Господ е на това място, аз пък не знаех!

17 И уплаши се и рече: колко е страшно това място! Това не е нищо друго, освен дом Божий, това са врата небесни.12

18 И стана Иаков рано сутринта, взе камъка, който беше си турил за възглавница, постави го паметник и го поля отгоре с елей.13

19 И нарече (Иаков) името на онова място: Ветил14; а предишното име на тоя град беше Луз.15

20 И даде Иаков оброк, като рече: ако (Господ) Бог бъде с мене и ме опази в тоя път, по който отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека,16

21 и аз се смиром върна в бащиния си дом и Господ бъде мой Бог, -

22 то тоя камък, който поставих паметник, ще бъде (за мене) дом Божий; и от всичко, което Ти, Боже, ми дадеш, ще Ти дам десетата част.17


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 24:3

2 Бит. 22:23

3 Ос. 12:12

4 Бит. 26:34

5 Бит. 25:13

6 Бит. 26:23, 27:43

7 Бит. 35:1, 48:3

8 Иоан 1:51

9 Бит. 35:1, 35:7, 48:3, Сир. 44:25

10 Втор. 12:20, 19:8, Бит. 26:4

11 Ис. 43:2

12 Изх. 3:5, Иис. Нав. 5:15

13 Бит. 31:13

14 Дом Божий.

15 Бит. 35:6

16 1 Тим. 6:8

17 Бит. 35:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава