Първа книга Моисеева - Битие - Глава  30

  1 И видя Рахил, че тя не ражда на Иакова деца, и завидя Рахил на сестра си и рече на Иакова: дай ми деца; ако ли не, умирам.

  2 Иаков се разгневи на Рахил и (й) рече: нима аз съм Бог, Който не ти е дал плод на утробата?

  3 Тя рече: ето слугинята ми Вала; влез при нея; нека тя роди на скута ми, та и аз да имам деца от нея.

  4 И даде му слугинята си Вала за жена; и Иаков влезе при нея.

  5 Вала (Рахилината слугиня) зачена и роди на Иакова син.

  6 И рече Рахил: отсъди ми Бог, и послуша гласа ми, и ми даде син. Затова го нарече с име: Дан.

  7 И пак зачена Рахилината слугиня Вала и роди на Иакова друг син.

  8 И каза Рахил: силна борба се борих със сестра си и надвих. Затова го нарече с име: Нефталим.

  9 Лия видя, че престана да ражда, и взе слугинята си Зелфа и я даде на Иакова за жена (и той влезе при нея).

10 И Зелфа, Лиината слугиня, (зачена и) роди на Иакова син.

11 Тогава Лия каза: щастие ми дойде. И го нарече с име: Гад.

12 (И пак зачена) Зелфа, Лиината слугиня, и роди на Иакова друг син.

13 И рече Лия: блазе ми, защото жените ще ме наричат блажена. И го нарече с име: Асир.

14 Когато се жънеше пшеницата, Рувим излезе и намери в нивата мандрагорови ябълки, и ги донесе на майка си Лия. И Рахил рече на (сестра си) Лия: дай ми от мандрагорите на сина си.

15 Но (Лия) й рече: нима ти е малко, дето си завладяла мъжа ми, та искаш да вземеш и от мандрагорите на сина ми? Рахил отговори: тогава нека той легне с тебе тая нощ, за мандрагорите на сина ти.

16 Иаков се върна вечерта от полето, и Лия излезе, та го посрещна и рече: влез при мене (днес), понеже те откупих с мандрагорите на сина ми. И легна той с нея оная нощ.

17 Бог послуша Лия, тя зачена и роди на Иакова пети син.

18 И рече Лия: Бог ми даде награда, задето дадох своята слугиня на мъжа си. И го нарече с име: Исахар (което значи: награда).

19 И пак зачена Лия и роди на Иакова шести син.

20 И рече Лия: Бог ми даде много хубав дар; сега мъж ми ще живее с мене, понеже му родих шест сина. И му даде име: Завулон.

21 После роди дъщеря и я нарече с име: Дина.

22 И спомни си Бог за Рахил, и послуша я Бог, и отвори утробата й.1

23 Тя зачена и роди (на Иакова) син, и рече (Рахил): Бог отне от мене позора.

24 И го нарече с име Иосиф, като каза: Господ ще ми даде и друг син.

25 След като Рахил роди Иосифа, Иаков рече на Лавана: пусни ме, и ще си ида в мястото и в земята си;

26 дай (ми) жените и децата ми, за които ти слугувах, и ще си отида; защото ти знаеш работата ми, която ти върших.

27 И рече му Лаван: о, да бях намерил благоволение пред очите ти. Аз забелязвам, че поради тебе Господ ме благослови.

28 И рече: определи ми наградата си, и ще (ти) я дам.

29 И му рече (Иаков): ти знаеш как ти работих, и колко много стана твоят добитък при мене;

30 защото преди мене беше малко, а стана много; Господ те благослови с моето идване; а кога ще работя за моя дом?

31 И рече (му Лаван): какво да ти дам? Иаков (му) отговори: не ми давай нищо. Ако само ми сториш, каквото кажа, аз пак ще паса и пазя овците ти.

32 Ще премина днес през цялото ти овче стадо; отлъчи от него всеки капчест и петнист добитък, всяка черна брава от овците, а тъй също петнистите и капчестите от козите. Тоя добитък ще бъде наградата ми (и ще бъде мой).

33 И за мене ще говори пред тебе моята справедливост по-нататък, кога дойдеш да видиш наградата ми. Всяка некапчеста и непетниста коза и нечерна овца у мене, - това да се счита крадено.

34 Лаван (му) рече: добре, нека бъде според думата ти.

35 И в оня ден Лаван отдели шарените и петнистите козли, и всички капчести и петнисти кози, всички, по които имаше що-годе бяло, и всички черни овци, и ги даде в ръцете на синовете си;

36 и определи между себе си и Иакова разстояние на три дена път. А Иаков пасеше останалия дребен добитък на Лавана.

37 Тогава Иаков взе зелени пръти тополови, миндалови и яворови, па изряза по тях (Иаков) бели ивици, като махна кората до бялото на прътите;

38 и тури прътите с ивиците пред добитъка във водопоилните корита, дето добитъкът отиваше да пие, и дето, като дохождаше да пие, зачеваше при прътите.

39 И зачеваше добитъкът пред прътите, и се раждаше добитък шарен и с капки и с петна.

40 И отлъчваше Иаков агнетата и обръщаше добитъка с лице към шарения и към всичкия черен добитък на Лавана; и държеше стадото си отделно, и не го смесваше с Лавановия добитък.

41 Всеки път, колчем якият добитък зачеваше, Иаков туряше прътите в коритата пред очите на добитъка, та да зачева пред прътите.

42 А когато зачеваше слабият добитък, тогава не туряше. И оставаше слабият добитък за Лавана, а якият - за Иакова.

43 И разбогатя тоя човек много, твърде много, и имаше много добитък дребен (и едър), слугини и слуги, и камили и осли.2


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 25:21

2 Бит. 24:35

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава