Първа книга Моисеева - Битие - Глава  35

  1 Бог рече на Иакова: стани, та иди във Ветил и живей там; и съгради там жертвеник Богу, Който ти се яви, когато бягаше от лицето на брата си Исава.1

  2 И рече Иаков на домашните си и на всички, които бяха с него: изхвърлете чуждите богове, които се намират у вас, очистете се и променете дрехите си;2

  3 да станем и отидем във Ветил; там ще съградя жертвеник на Бога, Който ме чу в деня на моята неволя, и беше с мене (и ме пази) в пътя, по който ходих.

  4 И дадоха на Иакова всички чужди богове, които бяха в ръцете им, и обеците, що бяха на ушите им; и закопа ги Иаков под дъба, който беше близо до Сихем. (И ги остави неизвестни дори до днешен ден.)3

  5 Па тръгнаха (от Сихем). Страх Божий нападна околните градове, и те не гониха Иакововите синове.4

  6 И дойде Иаков в Луз, който е в Ханаанската земя, сиреч във Ветил, сам той и всички човеци, които бяха с него.5

  7 и съгради там жертвеник, и нарече това място: Ел-Ветил; защото там му се бе явил Бог, когато той бягаше от лицето на брата си (Исава).6

  8 И умря Девора, Ревекината кърмачка, и я погребаха по-долу от Ветил, под дъба, който Иаков и нарече плачи-дъб.7

  9 И яви се Бог на Иакова (в Луз) след връщането му от Месопотамия, и го благослови;

10 и му рече Бог: твоето име е Иаков; отсега обаче няма да се наричаш Иаков, а ще бъде името ти Израил. И нарече името му: Израил.8

11 Каза му още Бог: Аз съм Бог Всемогъщий; плоди се и се множи; народ и много народи ще се народят от тебе, и царе от чреслата ти ще произлязат;9

12 земята, която дадох на Авраама и Исаака, ще дам на тебе, и на потомството ти след тебе ще дам тая земя.10

13 И възнесе се Бог от него, от мястото, дето му говори.11

14 И въздигна Иаков паметник на мястото, дето му говори (Бог), каменен паметник, и извърши върху него възлияние, изля върху него елей;12

15 и нарече Иаков името на мястото, дето му говори Бог, Ветил.13

16 И тръгнаха от Ветил. (И разпъна той шатрата си зад кула Гадер.) И когато оставаше още малко път до Ефрата, Рахил роди и при раждането много се мъчи.

17 А когато се тя мъчеше при раждането, бабата й рече: не бой се, защото и това ти е син.14

18 И когато береше душа, понеже умираше, нарече името му: Бенони. Но баща му го нарече: Вениамин.

19 И умря Рахил, и я погребаха на пътя за Ефрата, сиреч Витлеем.15

20 Иаков въздигна над гроба й паметник. Това е надгробният паметник Рахилин и доднес.16

21 И тръгна (оттам) Израил и разпъна шатрата си зад кула Гадер.17

22 Когато живееше Израил в оная страна, Рувим отиде и спа с Вала, наложницата на баща си (Иакова). Израил чу (и прие това с огорчение). А Иаков имаше дванайсет сина.18

23 Синове от Лия: първенецът на Иакова Рувим, след него Симеон, Левий, Иуда, Исахар и Завулон.19

24 Синове от Рахил: Иосиф и Вениамин.20

25 Синове от Вала, Рахилина слугиня: Дан и Нефталим.21

26 Синове от Зелфа, Лиина слугиня: Гад и Асир. Тия са синовете на Иакова, които му се родиха в Месопотамия.22

27 И дойде Иаков при баща си Исаака (защото той беше още жив) в Мамре, в Кириат-Арба, сиреч Хеврон (в Ханаанската земя), дето бяха странствували Авраам и Исаак.23

28 А дните на Исааковия (живот) бяха сто и осемдесет години.

29 И издъхна Исаак и умря, и се прибра при своя народ, бидейки стар и сит на живот. И го погребаха синовете му Исав и Иаков.24


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 28:13

2 Бит. 31:19, Еф. 4:22, Кол. 3:9

3 Иис. Нав. 24:26, Съд. 9:6

4 Изх. 23:27, 1 Царств. 14:15

5 Бит. 12:8, 28:19

6 Бит. 28:13

7 1 Парал. 10:12

8 Бит. 32:28

9 Бит. 1:28, 17:1, 17:6

10 Бит. 12:7

11 Бит. 17:22

12 Бит. 28:18

13 Бит. 28:19

14 1 Царств. 4:20

15 Бит. 48:7

16 1 Мак. 13:27, 1 Царств. 10:2

17 Мих. 4:8

18 Бит. 49:4

19 Бит. 46:8, Изх. 1:2

20 Бит. 30:23

21 Бит. 30:5

22 Бит. 30:9

23 Бит. 23:2, 14:13

24 Бит. 25:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава