Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Първа книга Моисеева - Битие - Глава  39

Първа книга Моисеева - Битие - Глава  39

  1 А Иосиф биде отведен в Египет. Там го купи от ръцете на измаилтяните, които го бяха завели, фараоновият царедворец, египтянинът Потифар, началник на телопазителите.1

  2 И Господ беше с Иосифа: той успяваше в работите и живееше в дома на господаря си, египтянина.2

  3 Видя господарят му, че Господ е с него, и че всичко, що той вършеше, Господ правеше да успява в ръцете му.3

  4 И спечели Иосиф благоволение пред очите му и му служеше. И той го постави над дома си, и всичко, що имаше, предаде в ръцете му.

  5 И откак го постави над дома си и над всичкия си имот, Господ благослови дома на египтянина поради Иосифа, и благословение Господне дойде върху всичко, що той имаше в дома и в полето (си).4

  6 И остави той всичкия си имот в ръцете на Иосифа, и при него не се грижеше за нищо, освен за хляба, що ядеше. А Иосиф имаше хубава снага и красиво лице.

  7 И хвърли око върху Иосифа жената на господаря му и рече: спи с мене.5

  8 Но той се отказа и рече на господаревата си жена: ето, при мене господарят ми не се грижи за нищо в дома си, и всичко, що има, е предал в ръцете ми;

  9 в тоя дом няма по-голям от мене; и той не ми е запретил нищо, освен тебе, понеже си му жена; как прочее ще направя това голямо зло и ще съгреша пред Бога?6

10 Докато тя всекидневно тъй говореше на Иосифа, а той я не слушаше да спи и да бъде с нея,

11 случи се един ден, че той влезе вкъщи по своя работа, а там вкъщи никого от домашните нямаше;

12 тя го улови за дрехата му и рече: легни с мене. Но той, като остави дрехата си в ръцете й, затече се и избяга навън.7

13 А тя, като видя, че той остави дрехата си и побягна вън,

14 извика домашните си и им рече тъй: вижте, довел ни евреин да се гаври с нас. Той дойде при мене, за да легне с мене, но аз завиках високо,8

15 а той, като чу, че дигнах глас и завиках, остави у мене дрехата си, затече се и избяга вън.

16 И остави тя дрехата му при себе си, докле си дойде господарят му вкъщи.

17 Тя повтори и пред него същите думи и рече: робът евреин, когото си ни довел тука, дойде да се гаври с мене (и ми каза: ще легна с тебе);

18 но, когато (чу, че) аз дигнах глас и завиках, той остави у мене дрехата си и избяга вън.

19 Господарят му, като чу думите на жена си, които тя му каза, думайки: тъй постъпи с мене твоят роб, - пламна от гняв;

20 и господарят взе Иосифа и го хвърли в тъмница, дето бяха затворени царските затворници. И той остана там в тъмницата.9

21 Но Господ беше с Иосифа, изля върху него милост и му даде благоволение пред очите на тъмничния началник.10

22 И тъмничният началник даде на Иосифа в ръце всички затворници, които бяха в тъмницата, и на всичко, що вършеха там, той беше разпоредник.

23 Тъмничният началник и не поглеждаше нищо от онова, що беше в Иосифови ръце, защото Господ беше с Иосифа, и всичко, що той вършеше, Господ правеше да напредва.11

Предишна глава Следваща глава

1 Пс. 104:17, Деян. 7:9

2 Деян. 7:9

3 Бит. 21:22, Пс. 1:3

4 Бит. 30:27, Ис. 45:4

5 Иов 31:1, Притч. 7:5, 2 Петр. 2:14

6 Иов 24:15, Сир. 23:27, Ис. 29:15

7 2 Царств. 13:11

8 Сир. 25:19

9 Пс. 104:18

10 Прем. 10:14, Деян. 7:8

11 Бит. 39:3, Пс. 1:3

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава