Първа книга Моисеева - Битие - Глава  4

  1 Адам позна Ева, жена си; и тя зачена и роди Каина, и рече: придобих човек от Господа.

  2 Роди още и брата му Авеля. И Авел стана пастир на овци, а Каин беше земеделец.

  3 След няколко време Каин принесе Господу дар от земните плодове;

  4 и Авел също принесе от първородните на стадото си и от тлъстината им. И Господ погледна благосклонно на Авеля и на дара му;1

  5 а на Каина и на дара му не погледна благосклонно. Каин се много огорчи, и лицето му се помрачи.2

  6 И каза Господ (Бог) на Каина: защо се ти огорчи? и защо се помрачи лицето ти?3

  7 Ако правиш добро, не подигаш ли лице? ако пък не правиш добро, то грехът стои при вратата; той те влече към себе си, но ти владей над него.4

  8 И рече Каин на брата си Авеля: (да идем на полето). И когато бяха на полето, Каин нападна брата си Авеля и го уби.5

  9 И рече Господ (Бог) на Каина: где е брат ти Авел? Той отговори: не зная; нима съм пазач на брата си?6

10 И рече (Господ); какво стори? Гласът на братовата ти кръв вика от земята към Мене;7

11 и сега проклет да си от земята, която е отворила устата си да приеме братовата ти кръв от твоята ръка;

12 когато работиш земята, тя не ще ти дава вече силата си; ти ще бъдеш изгнаник и скитник по земята.

13 И рече Каин Господу (Богу): наказанието ми е по-голямо, отколкото може да се понесе:

14 ето, Ти сега ме пропъждаш от лицето на земята, и аз ще се скрия от лицето Ти и ще бъда изгнаник и скитник по земята; и всеки, който ме срещне, ще ме убие.8

15 И Господ (Бог) му каза: затова именно всекиму, който убие Каина, седмократно ще се отмъсти. Тогава Господ (Бог) тури на Каина знак, за да го не убие никой, който го срещне.

16 И отдалечи се Каин от лицето Господне и се засели в земята Нод, на изток от Едем.

17 И позна Каин жена си, и тя зачена и роди Еноха. И съгради той град, и нарече града по името на сина си Енох.

18 На Еноха се роди Ирад (Гаидад); Ирад роди Мехиаеля (Малелеила); Мехиаел роди Матусала; Матусал роди Ламеха.

19 Ламех си взема две жени; името на едната беше Ада, а името на втората Цила (Села).9

20 Ада роди Иавала; той беше баща на скотовъдци, които живеят в шатри.

21 Брат му се казваше Иувал: той беше баща на всички, които свирят на гусли и пищялки.

22 Цила също роди Тувалкаина (Товела), ковач на всякакви медни и железни сечива. А сестра на Тувалкаина беше Ноема.

23 И рече Ламех на жените си: Ада и Цила! чуйте гласа ми; жени Ламехови! послушайте думите ми: аз ще убия мъж, който би ме уязвил, и момче, което би ме наранило;

24 ако за Каина се отмъстява седмократно, то за Ламеха - седемдесет пъти по седем.

25 Адам пак позна жена си (Ева), и тя роди син, и му даде име Сит; понеже (казваше тя,) Бог ми даде друго чедо, вместо Авеля, когото Каин уби.10

26 На Сита тъй също се роди син, и той му даде име Енос; тогава наченаха да призовават името на Господа (Бога).


Предишна глава Следваща глава


1 Евр. 11:4

2 Притч. 15:8, Ис. 1:13

3 Мат. 20:15

4 Рим. 6:16

5 Гал. 5:17, Прем. 10:3, Мат. 23:35, 1 Иоан 3:12, Иуд. 1:11

6 Пс. 9:13, 115:6

7 Евр. 12:24, Откр. 6:10

8 Бит. 9:6

9 Бит. 2:24

10 Бит. 5:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава