Първа книга Моисеева - Битие - Глава  46

  1 И тръгна Израил с всичко, що имаше, дойде във Вирсавия и принесе жертва на Бога на баща си Исаака.1

  2 И каза Бог на Израиля в нощно видение: Иакове, Иакове! Той рече: ето ме.

  3 Бог рече: Аз съм Бог, Бог на баща ти; не бой се да идеш в Египет, защото там ще произведа от тебе голям народ;

  4 Аз ще отида с тебе в Египет, Аз и ще те изведа назад; Иосиф с ръката си ще ти затвори очите.2

  5 Иаков тръгна от Вирсавия; и синовете Израилеви качиха баща си Иакова, и децата си и жените си на колесниците, които фараонът бе пратил, за да го доведат.3

  6 И взеха добитъка си и имота си, който бяха спечелили в Ханаанската земя, и дойдоха в Египет, - Иаков и целият му род с него.4

  7 Той доведе със себе си в Египет синовете си и внуците си, дъщерите си и внучките си и целия си род.

  8 Ето имената на Израилевите синове, които дойдоха в Египет: Иаков и синовете му. Първороденият на Иакова Рувим.5

  9 Синове Рувимови: Ханох и Фалу, Хецрон и Харми.

10 Синове Симеонови: Иемуил и Иамин, Охад и Иахин, Цохар и Саул, син от хананейката.6

11 Синове Левиеви: Гирсон, Каат и Мерари.7

12 Синове Иудини: Ир и Онан, Шела, Фарес и Зара; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя. Синове на Фареса бяха: Есром и Хамул.8

13 Синове Исахарови: Тола и Фува, Иов и Шимрон.9

14 Синове Завулонови: Серед, Елон и Иахлеил.10

15 Тия са синове на Лия, които тя бе родила на Иакова в Месопотамия, заедно с дъщеря му Дина. Всички негови синове и дъщери бяха трийсет и трима души.

16 Синове Гадови: Цифион и Хаги, Шуни и Ецбон, Ери, Ароди и Арели.11

17 Синове Асирови: Имна и Ишва, Ишви и Бриа, и сестра им Серах. Синове Бриеви: Хевер и Малхиил.12

18 Тия са синове от Зелфа, която Лаван бе дал на дъщеря си Лия; тя роди на Иакова шестнайсет души.

19 Синове от Рахил, жена на Иакова: Иосиф и Вениамин.

20 А на Иосифа се родиха в Египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета, дъщеря на илиополския жрец Поти-фер.13

21 Синове Вениаминови: Бела, Бехер и Ашбел; (синове на Бела бяха:) Гера и Нааман, Ехи и Рош, Мупим, Хупим и Ард.14

22 Тия са синове от Рахил, които се родиха на Иакова, - всичко четиринайсет души.

23 Син Данов: Хушим.15

24 Синове Нефталимови: Иахцеил и Гуни, Иецер и Шилем.16

25 Тия са синове на Вала, която Лаван бе дал на дъщеря си Рахил; тя ги роди на Иакова - всичко седем души.

26 Всички, които дойдоха с Иакова в Египет и които бяха излезли от чреслата му, освен жените на Иакововите синове, бяха всичко шестдесет и шест души.

27 Иосифовите синове, които му се родиха в Египет, бяха двама души. Всички от Иакововия дом, дошли (с Иакова) в Египет, бяха седемдесет (и пет) души.17

28 Той прати Иуда пред себе си при Иосифа, за да им посочи той пътя за в Гесем. И стигнаха в земя Гесем.

29 Тогава Иосиф впрегна колесницата си и излезе да посрещне баща си Израиля в Гесем и, щом го видя, хвърли се на шията му, и дълго плака на шията му.18

30 И рече Израил на Иосифа: нека умра сега, след като видях лицето ти; защото ти си още жив.19

31 И рече Иосиф на братята си и на бащината си челяд: ще отида да обадя на фараона и ще му кажа: братята ми и бащината ми челяд, които бяха в Ханаанската земя, дойдоха при мене;20

32 тия хора са пастири на овци, защото са скотовъдци; те са довели със себе си и дребния и едрия си добитък, и всичкия си имот.

33 Ако фараонът ви повика и попита: какво е вашето занятие?

34 вие кажете: ние, твои раби, сме скотовъдци от младини досега, и ние и бащите ни, - та да ви заселят в земя Гесем. Защото египтяните се гнусят от всеки овчар.21


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 1:1, Числ. 20:15, Втор. 10:22

2 Бит. 50:1

3 Деян. 7:15

4 Иис. Нав. 24:4, Пс. 104:23, Ис. 52:4

5 Изх. 1:1-2, 6:14, Числ. 26:5, 1 Парал. 5:1, 5:3

6 1 Парал. 4:24

7 1 Парал. 6:1, Изх. 6:16, Числ. 3:17

8 Бит. 38:2-3, 1 Парал. 2:3, 4:1

9 1 Парал. 7:1

10 Числ. 26:26

11 Числ. 26:15

12 1 Парал. 7:30

13 Бит. 41:50-52

14 1 Парал. 7:6, 8:1

15 Числ. 26:42

16 Числ. 26:48, 1 Парал. 7:13

17 Изх. 1:5, Втор. 10:22, Деян. 7:14

18 Бит. 33:4, 45:14

19 Бит. 45:28, Лук. 2:29-30

20 Бит. 47:1

21 Бит. 47:6, 47:27, 43:32

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава