Втора книга Царства - Глава  5

  1 Тогава всички Израилеви колена дойдоха при Давида в Хеврон и казаха: ето, ние сме твои кости и твоя плът;1

  2 още вчера и завчера, докле Саул царуваше над нас, ти извеждаше и въвеждаше Израиля; и Господ ти каза: ти ще пасеш Моя народ Израиля, и ти ще бъдеш вожд на Израиля.2

  3 Тогава всички Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон, и цар Давид сключи с тях завет пред Господа в Хеврон; и помазаха Давида за цар над (цял) Израил.3

  4 Давид беше на трийсет години, когато се възцари; той царува четирийсет години.4

  5 В Хеврон царува над Иуда седем години и шест месеца, и в Иерусалим царува трийсет и три години над цял Израил и над Иуда.5

  6 Царят тръгна за Иерусалим заедно с людете си против иевусейци, жители на оная страна; но те думаха на Давида: ти няма да влезеш тук; слепи и хроми ще те пропъдят, - това значеше: Давид няма да влезе тук.6

  7 Но Давид превзе крепостта Сион: това е Давидовият град.7

  8 И оня ден Давид каза: всеки, убивайки иевусейци, нека поразява с копие и хроми и слепи, които мразят душата Давидова. Затова се и казва: сляп и хром няма да влезе в дома (Господен).8

  9 И Давид се засели в крепостта, и я нарече Давидов град, и застрои наоколо от Мило и навътре.9

10 И Давид напредваше и се въздигаше, и Господ Бог Саваот беше с него.

11 Тирският цар Хирам проводи при Давида пратеници и кедрови дървета, дърводелци и каменоделци, и те съградиха на Давида дом.10

12 Давид разбра, че Господ го е утвърдил за цар над Израиля и е въздигнал царството му заради Своя народ Израиля.11

13 Давид си взе още наложници и жени от Иерусалим, след като дойде от Хеврон.

14 И родиха се на Давида още синове и дъщери. Ето имената на ония, които му се родиха в Иерусалим: Самус, Совав, Натан и Соломон,12

15 Евеар, Елисуа, Нафек и Иафия,

16 Елисама, Елидае и Елифалет (Самае, Иосиват, Натан, Галамаан, Иеваар, Теисус, Елифалат, Нагев, Нафек, Ионатан, Леасамис, Ваалимат и Елифаат).13

17 Когато филистимци чуха, че Давид е помазан за цар над Израиля, всички филистимци се подигнаха да търсят Давида. Давид чу и отиде в крепостта.14

18 А филистимци дойдоха и се разположиха в Рефаимската долина.15

19 И Давид попита Господа, думайки: да ида ли против филистимци? Ще ги предадеш ли в ръцете ми? И Господ отговори на Давида: иди, защото Аз ще предам филистимци в ръцете ти.16

20 Тогава Давид отиде във Ваал-Перацим и там ги порази, и каза Давид: Господ отнесе пред мене враговете ми, както вода отниса. Поради това и онова място се нарече Ваал-Перацим.17

21 Там (филистимци) оставиха истуканите си, а Давид с людете си ги взе (и заповяда да ги изгорят на огън).18

22 Филистимци пак дойдоха и се разположиха в Рефаимската долина.

23 И Давид попита Господа: (да ида ли против филистимци, и ще ги предадеш ли в ръцете ми?) Той му отговори: недей излиза насреща им, а ги заобиколи изотзад и ги нападни откъм черничевата дъбрава;

24 и когато чуеш шум, като че някой минава по върховете на черниците, потегли, защото тогава Господ е тръгнал пред тебе, за да порази филистимската войска.19

25 И Давид стори, както му заповяда Господ, и порази филистимци от Гавая дори до Газер.20


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 11:1

2 1 Царств. 18:16, 25:30

3 1 Парал. 11:3

4 3 Царств. 2:11

5 2 Царств. 2:11

6 1 Парал. 11:4, Съд. 19:10, Иис. Нав. 15:63

7 3 Царств. 2:10

8 Иис. Нав. 15:63, 1 Парал. 11:6

9 3 Царств. 9:15, 1 Парал. 11:8

10 1 Парал. 14:1

11 1 Парал. 14:2, Пс. 29:2

12 1 Парал. 3:5, Лук. 3:31

13 1 Парал. 14:7

14 1 Парал. 14:8

15 Иис. Нав. 15:8

16 1 Царств. 23:2, 30:8

17 1 Парал. 14:11, Ис. 28:21

18 1 Царств. 31:9, Втор. 7:5, 1 Царств. 14:12

19 Съд. 4:14

20 Съд. 19:13, 1 Парал. 14:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава