Втора книга Царства - Глава  6

  1 Давид събра пак всички отбор люде от Израиля, трийсет хиляди1.2

  2 И стана и тръгна Давид и целият народ, който беше с него, от Ваал Иудин, за да пренесе оттам Божия ковчег, над който се призовава името на Господа Саваота, Който седи на херувими.3

  3 И сложиха Божия ковчег на нова колесница и го изнесоха от Аминадавовата къща, която беше на бърдото. А синовете Аминадавови, Оза и Ахио, водеха новата колесница.4

  4 И я поведоха с Божия ковчег от Аминадавовата къща, която беше на бърдото; и Ахио вървеше пред ковчега (Господен).

  5 А Давид и всички Израилеви синове свиреха пред Господа на различни свирала от кипарисово дърво, на гусли, на псалтири, на тимпани, на систри и на кимвали.

  6 И когато дойдоха до Нахоновото гумно, Оза присегна с ръка към Божия ковчег (за да го придържи), и се улови за него, понеже воловете го бяха наклонили.5

  7 Но Господ се разгневи на Оза, и за дързостта Бог го порази на същото място, и той умря там при Божия ковчег.6

  8 Давид се нажали, задето Господ порази Оза. Това място и досега се нарича Озова пораза.7

  9 Него ден Давид се уплаши от Господа и каза: как ще влезе при мене ковчегът Господен?8

10 И Давид не рачи да пренесе ковчега Господен у себе си, в Давидовия град, а го свърна в къщата на гетеца Аведар.9

11 И стоя ковчегът Господен в къщата на гетеца Аведара три месеца, и Господ благослови Аведара и целия му дом.10

12 Когато обадиха на цар Давида и му казаха: "Господ благослови Аведаровия дом и всичко в него, заради Божия ковчег", Давид отиде и тържествено пренесе Божия ковчег от Аведаровата къща в Давидовия град.11

13 И колчем ония, които носеха ковчега Господен, изминеха шест крачки, той принасяше в жертва по един юнец и по един овен.

14 Давид скачаше от все сила пред Господа, а беше облечен Давид с ленен ефод.12

15 Тъй Давид и целият Израилев дом носеха ковчега Господен с възклицания и тръбни звукове.13

16 Когато ковчегът Господен влизаше в Давидовия град, Мелхола, Сауловата дъщеря, гледаше от прозореца и, като видя цар Давида да скача и да играе пред Господа, унижи го в сърцето си.14

17 Донесоха ковчега Господен и го поставиха на мястото му всред скинията, която Давид бе направил за него; и Давид принесе всесъжения пред Господа и мирни жертви.15

18 Когато Давид свърши да принася всесъжения и мирни жертви, той благослови народа в името на Господа Саваота;16

19 и раздаде на целия народ, на цялото множество израилтяни (от Дан дори до Вирсавия), и на мъже и на жени, всекиму по един хляб, по къс печено месо и по една питка. И целият народ се разотиде, всеки в къщата си.17

20 Когато Давид се върна, за да благослови дома си, Мелхола, Сауловата дъщеря, излезе да го посрещне (поздрави го) и каза: колко се прослави днес царят Израилев, като се разголи пред очите на рабините на слугите си, както се разголва един невредник.

21 И каза Давид на Мелхола: пред Господа (ще играя; и благословен е Господ), Който ме предпочете пред баща ти и пред целия му дом, като ме постави за вожд на народа Господен, Израиля; пред Господа ще свиря и ще играя;18

22 и още повече ще се унизя, и още по-нищожен ще стана пред очите си, и при все това, пред слугините, за които говориш, аз ще бъда славен.19

23 И Мелхола, Сауловата дъщеря, остана без рожба до деня на смъртта си.20


Предишна глава Следваща глава


1 В гръцкия превод стои: около седемдесет хиляди.

2 1 Парал. 13:5

3 Изх. 25:20

4 1 Царств. 7:1

5 1 Парал. 13:9

6 Лев. 10:2

7 1 Парал. 13:11

8 Мат. 8:34, Деян. 5:13

9 1 Парал. 13:13

10 1 Парал. 13:14

11 1 Парал. 13:14, 15:16, 2 Царств. 5:7

12 Пс. 83:3

13 1 Парал. 15:28

14 1 Парал. 15:29, 1 Кор. 2:14

15 1 Парал. 16:1

16 1 Парал. 16:2, Числ. 6:24

17 1 Парал. 16:3, 16:43

18 2 Царств. 5:2

19 Пс. 83:11, 130:1-2

20 1 Царств. 2:30, 2 Царств. 21:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава