Втора книга Царства - Глава  7

  1 Когато царят живееше в своя дом, и Господ бе го успокоил от всичките му околни врагове,

  2 тогава царят каза на пророк Натана: ето, аз живея в кедров дом, а Божият ковчег стои под шатра.1

  3 И Натан каза на царя: иди, върши всичко, що ти е на сърце, защото Господ е с тебе.2

  4 Но в същата нощ биде слово Господне към Натана:3

  5 иди, кажи на Моя раб Давида: тъй говори Господ: ти ще Ми съградиш дом, за да живея в него,4

  6 когато Аз не съм живял в дом, откак изведох синовете Израилеви из Египет, и доднес, но преминавах в шатра и в скиния?

  7 то и да ходих с всички синове Израилеви, казах ли поне дума на някое от колената, на което съм възлагал да пасе Моя народ Израиля: защо Ми не съградите кедров дом?

  8 И сега кажи тъй на Моя раб Давида: тъй говори Господ Саваот: Аз те взех от овчето стадо, за да бъдеш вожд на Моя народ Израиля;5

  9 и вредом бях с тебе, където и да отиваше, изтребих пред лицето ти всички твои врагове, и възвеличих името ти, както името на великите люде на земята.

10 И Аз ще отредя място за Моя народ, за Израиля, ще го утвърдя, и той спокойно ще живее на мястото си и няма вече да се безпокои, и нечестиви люде няма вече да го притесняват, както по-преди,6

11 от онова време, когато Аз отредих съдии над Моя народ Израиля; и Аз ще те успокоя от всичките ти врагове. И Господ ти възвестява, че Той ще ти въздигне дом.

12 А кога се навършат твоите дни, и ти починеш при отците си, Аз ще въздигна след тебе твоето семе, което ще произлезе от твоите чресла, и ще закрепя царството му.

13 Той ще съгради дом на името Ми, и Аз ще утвърдя престола на царството му довека.

14 Аз ще му бъда баща, и той ще Ми бъде син; и ако съгреши, ще го накажа с тояга на мъже и с удари на синове човешки;

15 ала милостта Си няма да дигна от него, както я дигнах от Саула, когото Аз отхвърлих пред лицето ти.7

16 И ще бъде непоколебим твоят дом и твоето царство довека пред лицето Ми, и престолът ти ще пребъде довека.8

17 Всички тия думи и цялото това видение Натан разказа на Давида.9

18 И отиде цар Давид, застана пред лицето на Господа, и каза: кой съм аз, Господи (мой), Господи, и що е домът ми, та толкова ме възвеличи!

19 И това дори се показа малко в Твоите очи, Господи мой, Господи; но Ти възвести още за дома на Твоя раб далечна бъднина. Това е вече по човешки, Господи мой, Господи!10

20 Какво още може да Ти каже Давид? Ти познаваш Твоя раб, Господи мой, Господи!11

21 Ти вършиш това заради думата Си и по сърцето Си, като откриваш на Своя раб всичко това велико нещо.

22 По всичко си велик Ти, Господи мой, Господи, защото няма подобен на Тебе и няма бог, освен Тебе, по всичко, що сме слушали с ушите си.12

23 И кой е подобен на Твоя народ Израиля, едничък на земята народ, за който е идвал Бог да Си го придобие за народ, да прослави името Си и да извърши велико и страшно пред Твоя народ, който Си Ти придоби от египтяни, като прогони народите и боговете им?13

24 И Ти утвърди за Себе Си Твоя народ Израиля като Свой собствен народ довека, и Ти, Господи, стана негов Бог.14

25 И сега, Господи Боже, утвърди довека думата, която си изрекъл за Твоя раб и за дома му, и изпълни, каквото си изрекъл.

26 И да се възвеличи името Ти довека, та да казват: Господ Саваот е Бог над Израиля. И домът на Твоя раб Давида да бъде твърд пред Твоето лице.

27 Понеже Ти, Господи Саваоте, Боже Израилев, откри на Твоя раб, думайки: "ще ти въздигна дом", Твоят раб приготви сърцето си да Ти се моли с тая молитва.15

28 И тъй, Господи мой, Господи! Ти си Бог, и Твоите думи са неизменни, и Ти възвести на Твоя раб такова добро.16

29 И сега почни и благослови дома на Твоя раб, та той да бъде вечно пред Твоето лице, защото Ти, Господи мой, Господи, си възвестил това, и с Твоя благословия домът на Твоя раб ще стане благословен (за да бъде пред Тебе) довека.17


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 17:1, Деян. 7:46

2 Сир. 47:1

3 1 Парал. 17:3-4

4 3 Царств. 8:19

5 1 Царств. 16:11-12, Пс. 77:70-71

6 4 Царств. 8:19, 1 Парал. 17:13, Пс. 88:33, Евр. 1:5

7 Лук. 1:72, 1 Царств. 15:23

8 3 Царств. 11:38, Пс. 88:37, Иоан 12:34

9 1 Парал. 17:15

10 1 Парал. 17:17

11 1 Парал. 17:18, Пс. 138:1-2, Иоан 21:16

12 Пс. 85:10, Ис. 44:6, 45:21

13 Втор. 4:7, 33:29, 1 Парал. 17:21, Иер. 32:21

14 Бит. 17:7, Иер. 31:33

15 3 Царств. 2:24

16 1 Парал. 17:26, Лук. 1:38

17 1 Парал. 17:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава