Втора книга Царства - Глава  8

  1 След това Давид порази филистимци и ги покори; и отне Давид Метег-Гаама от ръцете на филистимци.1

  2 Порази и моавци и ги измери с връв, като ги простря на земята; и отмери две върви за убиване, една връв за оставяне живи. И станаха моавци на Давида роби, плащащи данък.2

  3 Давид порази Адраазара, сина на сувския цар Рехова, когато тоя отиваше да възстанови властта си при реката (Ефрат);3

  4 и взе Давид от него хиляда и седемстотин конници4 и двайсет хиляди пешаци; и преряза Давид жилите на всички колеснични коне, като (си) остави от тях за сто колесници.5

  5 Дойдоха сирийци от Дамаск да помогнат на сувския цар Адраазара; но Давид порази двайсет и две хиляди сирийци.6

  6 И Давид постави стража в Сирия Дамаска, и сирийците станаха на Давида роби, плащащи данък. И Господ пазеше Давида навред, където да отидеше той.7

  7 След това Давид взе златните щитове, които носеха Адраазаровите роби, и ги донесе в Иерусалим. (Тях отпосле взе египетският цар Сусаким, когато нападна Иерусалим, в дните на Соломоновия син Ровоама.)8

  8 А от Бет и Берот, Адраазарови градове, цар Давид взе твърде много мед (от която Соломон направи медно море, стълбове, умивалници и всички съдове).9

  9 И иматският цар Тоа чу, че Давид поразил цялата Адраазарова войска,10

10 и Тоа прати сина си Иорама при цар Давида да го поздрави и да му благодари, задето е воювал с Адраазара и го е поразил; понеже Адраазар воюваше с Тоа. А в ръце Иорам имаше сребърни, златни и медни съдове.

11 Цар Давид посвети и тях на Господа, заедно със среброто и златото, което посвети от онова, що бе отнел от всички народи, които бе покорил:11

12 от сирийци, моавци, амонитци, филистимци и амаликитци, и от онова, що бе отнето от Адраазара, сина на сувския цар Рехова.

13 И Давид си спечели име, като се връщаше от поражението на осемнайсет хиляди сирийци в Солна долина.12

14 И постави стражи в Идумея; постави стражи по цяла Идумея, и всички идумейци станаха на Давида роби. И Господ пазеше Давида, където и да отидеше той.13

15 И царува Давид над всички израилтяни, и съдеше и раздаваше правда на целия си народ.14

16 А Иоав, син Саруев, беше началник над войската; и Иосафат, син Ахилудов, беше летописец,15

17 Садок, син Ахитувов, и Ахимелех, син Авиатаров, бяха свещеници; Сераия беше писар;16

18 и Ванея, син Иодаев, беше началник над хелетейци и фелетейци, а Давидовите синове бяха първи при двора.17


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 18:1

2 Числ. 22:3, 1 Парал. 18:2, Втор. 2:9

3 3 Царств. 11:23

4 В гръцкия превод: хиляда колесници и седем хиляди конници.

5 2 Царств. 10:18

6 2 Царств. 10:6

7 1 Парал. 18:6, 18:13

8 2 Парал. 12:2

9 1 Парал. 18:8

10 1 Парал. 18:9

11 1 Парал. 18:11

12 1 Парал. 18:12

13 1 Парал. 18:13

14 1 Парал. 18:14

15 2 Царств. 20:23, 1 Парал. 18:15

16 1 Парал. 6:12, 9:11

17 2 Царств. 15:18, 20:7, 3 Царств. 1:38

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава