Трета книга Царства - Глава  12

  1 Ровоам отиде в Сихем, понеже в Сихем бяха дошли всички израилтяни, за да го възцарят.1

  2 Чу за това Наватовият син Иеровоам, когато се намираше още в Египет, където беше избягал от цар Соломона, и се върна от Египет;2

  3 пратиха за него и го повикаха. Тогава Иеровоам и цялото израилско събрание дойдоха и говориха на (цар) Ровоама, думайки:

  4 твоят баща ни наложи тежко иго, ти пък облекчи ни жестокото робство от баща ти и тежкото иго, що ни е той наложил, и тогава ще ти служим.

  5 Той им отговори: идете си и след три дни дойдете пак при мене. И народът се разотиде.3

  6 Цар Ровоам се съветва със старците, които предстояха при баща му Соломона, докле беше жив, и рече: как ще ме посъветвате да отговоря на тоя народ?4

  7 Те му отговориха и казаха: ако ти днес бъдеш слуга на тия люде и им услужиш, ако ги задоволиш и им говориш благи думи, те ще ти бъдат роби през всички дни.5

  8 Но той не послуша съвета, който старците му бяха дали, и се съветва с младежите, които бяха пораснали заедно с него и които предстояха при него,6

  9 и им каза: какво ще ме посъветвате да отговоря на тия люде, които ми говориха и казаха: облекчи игото, което баща ти ни наложи?

10 Младежите, пораснали заедно с него, му отговориха и казаха: тъй кажи на тия люде, които са ти говорили: "твоят баща ни наложи тежко иго, ти пък ни облекчи"; тъй им кажи: кутлето ми е по-дебело от бедрата на баща ми;7

11 и тъй, ако баща ми ви е налагал тежко иго, аз ще увелича вашето иго; баща ми ви наказваше с бичове, аз пък ще ви наказвам със скорпии.8

12 Иеровоам и всички люде дойдоха при Ровоама на третия ден, както бе заповядал царят, думайки: дойдете при мене на третия ден.9

13 И царят грубо отговори на народа и не послуша съвета, що му бяха дали старците;

14 и говори по съвета на младежите и рече: баща ми ви наложи тежко иго, аз пък ще увелича вашето иго; баща ми ви наказваше с бичове, аз пък ще ви наказвам със скорпии.

15 И царят не послуша народа, защото тъй бе съдено от Господа, за да се изпълни думата Му, която бе изрекъл Господ чрез Ахия Силомец на Наватовия син Иеровоама.10

16 И всички израилтяни видяха, че царят ги не послуша. Тогава людете отговориха на царя и рекоха: какъв дял имаме у Давида? За нас няма дял у сина Иесеев; по шатрите си, Израилю! Сега знай своя дом, Давиде! И Израил се разотиде по шатрите си.11

17 Ровоам царуваше само над Израилевите синове, които живееха в Иудините градове.12

18 Цар Ровоам прати Адонирама, началника на данъците; но всички израилтяни го затрупаха с камъни, и той умря, а цар Ровоам бързо се качи в колесница, за да избяга в Иерусалим.13

19 И Израил се отметна от Давидовия дом и доднес.14

20 Когато всички израилтяни чуха, че Иеровоам се върнал (от Египет), пратиха та го повикаха в събранието и го възцариха над всички израилтяни. С Давидовия дом не остана никой, освен коляното Иудино (и Вениаминово).15

21 Ровоам, като пристигна в Иерусалим, събра от целия Иудин дом и от коляното Вениаминово ето и осемдесет хиляди отбор войници, за да воюват с Израилевия дом и да възвърнат царството на Соломоновия син Ровоама.16

22 И биде слово Божие към Самея, човек Божий, и биде казано:17

23 кажи на Соломоновия син Ровоама, цар иудейски, и на целия Иудин и Вениаминов дом и на останалия народ:

24 тъй говори Господ: не ходете и не почвайте война с вашите братя, Израилевите синове; върнете се всякой у дома си, понеже това беше от Мене. И те послушаха Господните думи и се върнаха назад по словото Господне.18

25 Иеровоам съгради Сихем на Ефремова планина и се засели в него; оттам тръгна и застрои Пенуил.19

26 И Иеровоам си говореше в сърцето: царството може пак да премине към Давидовия дом;

27 ако тоя народ отива в Иерусалим да принася жертви в дома Господен, то сърцето на тоя народ ще се обърне към своя господар Ровоама, цар иудейски, ще ме убият и ще се върнат при Ровоама, цар иудейски.

28 И царят, като се посъветва, направи два златни телеца и каза (на народа): не ви трябва да ходите в Иерусалим; ето твоите богове, Израилю, които те изведоха из Египетската земя.20

29 И единия постави във Ветил, а другия - в Дан.21

30 Това доведе до грях, защото народът почна да ходи при единия от тях, даже в Дан (и оставиха храма Господен).

31 И съгради капище на оброчището и постави от народа свещеници, които не бяха от Левиевите синове.22

32 Иеровоам установи празник в осмия месец, на петнайсетия ден на месеца, подобен на оня празник, какъвто имаше в Иудея, и принасяше жертви върху жертвеника; същото направи и във Ветил, за да се принасят жертви на телците, които направи. И постави във Ветил свещеници на оброчищата, които бе устроил,23

33 и принесе жертви върху жертвеника, който бе съградил във Ветил, в петнайсетия ден на осмия месец, месец, който произволно назначи; - и установи празник за синовете Израилеви и пристъпи към жертвеника, за да прикади.24


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 10:1

2 2 Парал. 10:2, 3 Царств. 11:40

3 2 Парал. 10:5

4 2 Парал. 10:6

5 2 Парал. 10:7, Сир. 37:18

6 2 Парал. 10:8, Сир. 26:26, 47:28

7 2 Парал. 10:10

8 2 Парал. 10:11

9 2 Парал. 10:12

10 3 Царств. 11:31

11 2 Парал. 10:16

12 3 Царств. 11:32

13 2 Царств. 20:24, 3 Царств. 4:6, 5:14

14 4 Царств. 17:21

15 3 Царств. 11:11, 11:32

16 2 Парал. 11:1

17 2 Парал. 11:2

18 3 Царств. 12:15

19 Съд. 8:17, 9:45, 3 Царств. 12:1

20 Изх. 32:8, 4 Царств. 17:16

21 Иер. 48:13

22 2 Парал. 11:15, 13:9

23 Ос. 7:5

24 Ам. 3:14, Рим. 1:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава