Трета книга Царства - Глава  14

  1 В онова време се разболя Иеровоамовият син Авия.

  2 И Иеровоам рече на жена си: стани и се преоблечи, за да те не познаят, че си Иеровоамова жена, па иди в Силом. Там е пророк Ахия, който ми предрече, че ще бъда цар на тоя народ.1

  3 Вземи със себе си (за Божия човек) десет хляба, питки и гърне мед, па иди при него; той ще ти каже, какво ще стане с детето.2

  4 Иеровоамовата жена тъй и направи: стана, отиде в Силом и влезе в къщата на Ахия. Ахия вече не можеше да вижда, защото очите му бяха станали неподвижни от старост.

  5 И Господ рече на Ахия: ето Иеровоамовата жена иде да те пита за сина си, понеже е болен; кажи й тъй и тъй; тя ще дойде преоблечена.

  6 Ахия, като чу шум от краката й, когато влезе през вратата, каза: влез, Иеровоамова жено; защо ти трябваше да се преобличаш? Аз съм страшен пратеник до тебе.

  7 Иди кажи на Иеровоама: тъй говори Господ, Бог Израилев: Аз те издигнах изсред простия народ и те поставих вожд на Моя народ Израиля,3

  8 изтръгнах царството от Давидовия дом и го дадох на тебе; ала ти не си такъв, какъвто беше Моят раб Давид, който пазеше заповедите Ми и който Ме последваше от все сърце, вършейки само онова, що е угодно пред очите Ми;4

  9 Ти постъпваше по-лошо от всички, които бяха преди тебе, и отиде, та си направи други богове и истукани, за да Ме дразниш, а Мене отхвърли зад гърба си;5

10 затова Аз ще напратя бедствия върху Иеровоамовия дом и ще изтребя у Иеровоама дори и което мочи до стена, що е затворено и изоставено у Израиля, и ще измета Иеровоамовия дом досущ, както смет измитат;6

11 който от Иеровоамовия дом умре в града, него псета ще изядат, а който умре на полето, него птици небесни ще изкълват; тъй каза Господ.

12 Стани, та иди у дома си; и, щом кракът ти стъпи в града, детето ще умре;

13 всички израилтяни ще го оплачат и ще го погребат, защото само то от Иеровоамовия дом ще влезе в гроб, понеже у него, от целия Иеровоамов дом, се намери нещо добро пред Господа, Бога Израилев.7

14 И Господ ще Си издигне над Израиля цар, който ще изтреби Иеровоамовия дом в оня ден; и какво? - даже днес!8

15 И Господ ще порази Израиля, и той ще бъде като тръст, която се клати във водата, и ще изхвърли израилтяните от тая хубава земя, която даде на бащите им, и ще ги разпилее зад реката, задето си направиха идоли и дразнеха Господа;9

16 и ще изостави (Господ) Израиля поради греховете на Иеровоама, които той сам стори, и с които вкара в грях Израиля.10

17 Иеровоамовата жена стана, тръгна и дойде в Тирца; и, щом пристъпи къщния праг, детето умря.11

18 И всички израилтяни го погребаха и оплакаха, по словото на Господа, което Той изрече чрез Своя раб, пророк Ахия.12

19 Останалите дела на Иеровоама - как е воювал и как е царувал - са описани в летописите на израилските царе.13

20 Времето, през което царува Иеровоам, беше двайсет и две години; и почина при отците си, и вместо него се възцари син му Нават.

21 Соломоновият син Ровоам царува в Иудея. Ровоам беше на четирийсет и една години, когато се възцари, и царува седемнайсет години в Иерусалим, в града, който Господ избра от всички Израилеви колена, за да пребъдва там името Му. Името на майка му беше Наама, амонитка.14

22 Иуда вършеше, което беше неугодно пред очите на Господа, и Иудините синове Го дразнеха повече, отколкото бащите им с греховете си, които бяха правили.15

23 Те си бяха издигнали оброчища, статуи и капища на всеки висок хълм и под всяко сенчесто дърво.16

24 В тая земя имаше и блудници, които вършеха всички гнусотии на ония народи, които Господ бе прогонил от лицето на Израилевите синове.17

25 На петата година от Ровоамовото царуване египетският цар Сусаким излезе против Иерусалим18

26 и взе съкровищата на дома Господен и съкровищата на царския дом (и златните щитове, които Давид бе взел от рабите на сувския цар Адраазара и бе внесъл в Иерусалим). Всичко взе; взе и всички златни щитове, които бе направил Соломон.19

27 И вместо тях цар Ровоам направи медни щитове и ги даде в ръцете на началниците и телохранителите, които пазеха входа на царския дом.20

28 Когато царят отиваше в дома Господен, телохранителите ги носеха, а после ги връщаха в жилището на телохранителите.

29 Останалото за Ровоама и за всичко, що е вършил, е описано в летописите на иудейските царе.21

30 Между Ровоама и Иеровоама имаше война през всички дни на живота им.22

31 Ровоам почина при отците си и биде погребан при тях в Давидовия град. Името на майка му беше Наама, амонитка. Вместо него се възцари син му Авия.23


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 11:31

2 1 Царств. 9:7

3 3 Царств. 1:35, 11:29, 16:2

4 3 Царств. 11:31

5 Неем. 9:26

6 3 Царств. 15:29

7 3 Царств. 13:22, 14:18, Прем. 4:14

8 3 Царств. 15:29

9 2 Парал. 13:17, 4 Царств. 17:6

10 3 Царств. 12:28

11 3 Царств. 11:26, 16:8

12 3 Царств. 14:13, 2 Парал. 10:15

13 2 Парал. 10:15, 13:2

14 2 Парал. 12:13

15 2 Парал. 12:1

16 Изх. 20:4, Втор. 12:2, 4 Царств. 16:4

17 Втор. 18:9, 4 Царств. 21:11, 2 Парал. 33:2

18 2 Парал. 12:2

19 3 Царств. 10:16

20 2 Парал. 12:10

21 2 Парал. 12:15

22 3 Царств. 15:6, 15:16

23 Втор. 31:16, 2 Парал. 12:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава