Трета книга Царства - Глава  15

  1 На осемнайсетата година от царуването на Наватовия син Иеровоама над иудеите се възцари Авия.1

  2 Той царува в Иерусалим три години; името на майка му беше Мааха, Авесаломова дъщеря.2

  3 Той ходеше във всички грехове на баща си, които тоя върши преди него, и сърцето му не бе предадено на неговия Господ Бог, както сърцето на отца му Давида.3

  4 Но заради Давида неговият Господ Бог му бе дал светило в Иерусалим, като въздигна след него сина му и закрепи Иерусалим,4

  5 защото Давид вършеше, каквото бе угодно пред очите на Господа, и през всички дни на живота си не отстъпяше в нищо от онова, що му бе Той заповядал, освен постъпката с хетееца Урия.5

  6 Между Ровоама и Иеровоама имаше война през всички дни на живота им.

  7 Останалите дела на Авия, всичко, що е вършил, е описано в летописите на иудейските царе. И имаше война между Авия и Иеровоама.6

  8 Авия почина при отците си и го погребаха в Давидовия град. И вместо него се възцари син му Аса.7

  9 Аса се възцари над иудеите на двайсетата година от царуването на израилския цар Иеровоама

10 и царува в Иерусалим четирийсет и една година; името на майка му беше Ана, Авесаломова дъщеря.8

11 Аса вършеше, каквото беше угодно пред очите на Господа, както неговият отец Давид.

12 Той изгони блудниците от земята и отхвърли всички идоли, които бащите му бяха направили,9

13 и дори майка си Ана лиши от званието царица, задето бе направила истукан на Астарта; и насече Аса нейния истукан и го изгори при поток Кедрон.10

14 Оброчищата, наистина, не бяха премахнати. Но сърцето на Аса бе предадено Господу през всичките му дни.11

15 И той внесе в Господния дом вещите, посветени от баща му, и вещите, посветени от него: сребро, злато и съдове.

16 Между Аса и израилския цар Вааса имаше война чрез всичките им дни.12

17 Израилският цар Вааса излезе против Иудея и начена да гради Рама, та никой да не излиза, нито да отива при иудейския цар Аса.13

18 Тогава Аса взе всичкото сребро и злато, що бе останало в съкровищниците на дома Господен и в съкровищниците на царския дом, и го даде в ръцете на слугите си; и цар Аса ги прати при Венадада, син на Тавримона, син Хезионов, цар сирийски, който живееше в Дамаск, като каза:14

19 нека има съюз между мене и тебе, както имаше между моя баща и твоя баща; ето, изпращам ти в дар сребро и злато; скъсай съюза си с израилския цар Вааса, та да се махне от мене.

20 Венадад послуша цар Аса, и прати военачалниците си против израилските градове и порази Аин, Дан, Авел-Бет-Мааха и цял Кинерот, по цялата Нефталимова земя.15

21 Като чу това, Вааса престана да гради Рама и се върна в Тирца.16

22 А цар Аса събра всички иудеи без изключение, и те изнесоха от Рама камъните и дърветата, които Вааса употребяваше за градеж. С тях цар Аса съгради Гива Вениаминова и Мицпа.17

23 Всички останали дела на Аса, всички негови подвизи и всичко, що извърши, и градовете, що съгради, са описани в летописите на иудейските царе, освен туй, че на старини го боляха нозете.18

24 Аса почина при отците си и биде погребан при тях в града на отца си Давида. И вместо него се възцари син му Иосафат.19

25 А Иеровоамовият син Нават се възцари над Израиля във втората година на иудейския цар Аса и царува над Израиля две години.

26 Той върши, каквото беше неугодно пред очите на Господа, ходеше по пътя на баща си и в греховете му, с които той вкара в грях Израиля.20

27 Против него направи съзаклятие Ахиевият син Вааса, от Исахаровия дом, и Вааса го уби при Гаватон филистимски, когато Нават и всички израилтяни обсаждаха Гаватон;21

28 Вааса го уби в третата година на иудейския цар Аса и се възцари вместо него.22

29 Когато се възцари, той изби целия Иеровоамов дом и не остави ни една душа у Иеровоама, докле го не изтреби, по словото на Господа, което Той бе изрекъл чрез своя раб Ахия Силомец,23

30 поради греховете на Иеровоама, които той сам прави и с които вкара в грях Израиля, поради оскърблението, с което той прогневи Господа, Бога Израилев.24

31 Останалите дела на Навата, всичко, що той е извършил, е описано в летописите на израилските царе.25

32 Между Аса и израилския цар Вааса имаше война през всичките им дни.26

33 В третата година на иудейския цар Аса се възцари в Тирца над всички израилтяни Ахиевият син Вааса и царува двайсет и четири години.

34 Той върши, каквото беше неугодно пред очите на Господа, и ходеше по пътя на Иеровоама и в греховете му, с които той вкара в грях Израиля.27


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 13:1

2 2 Парал. 11:20

3 2 Парал. 12:14, 3 Царств. 14:8

4 3 Царств. 11:36, 4 Царств. 8:19

5 2 Царств. 11:4, 11:17, 12:9

6 2 Парал. 13:3

7 2 Парал. 14:1

8 2 Парал. 13:2

9 Втор. 23:17, 3 Царств. 14:24

10 2 Парал. 15:16

11 Лев. 26:30, 3 Царств. 22:43, 2 Парал. 15:17

12 3 Царств. 14:30, 2 Парал. 16:9

13 2 Парал. 16:1

14 4 Царств. 12:18, 16:8, 2 Парал. 16:2

15 2 Парал. 16:4, Бит. 14:14

16 2 Парал. 16:5

17 Иис. Нав. 18:24

18 2 Парал. 14:2, 16:11-12

19 2 Парал. 16:13, 17:1

20 3 Царств. 12:33, 16:19, 16:26, 22:52

21 3 Царств. 14:14, 16:9, Иис. Нав. 19:44

22 3 Царств. 16:7

23 3 Царств. 14:10, 16:3, 21:22, 4 Царств. 9:9

24 Сир. 47:29

25 3 Царств. 16:5

26 3 Царств. 15:16, 2 Парал. 16:9

27 3 Царств. 15:26, 16:19, 16:25, 22:52

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава