Трета книга Царства - Глава  16

  1 И биде слово Господне към Ананиевия син Иуя за Вааса:1

  2 задето те издигнах от праха и те направих вожд на Моя народ Израиля, а ти тръгна по пътя на Иеровоама и вкара в грях Моя народ Израиля, за да Ме гневи с греховете си,

  3 ето, Аз ще отхвърля дома на Вааса и дома на потомството му и ще направя с твоя дом тъй, както и с дома на Наватовия син Иеровоама;2

  4 който от Ваасовия дом умре в града, него псета ще изядат, а който умре в полето, него птици небесни ще изкълват.3

  5 Останалите дела на Вааса, всичко, що е вършил, и подвизите му са описани в летописите на израилските царе.4

  6 Вааса почина при отците си и биде погребан в Тирца. И вместо него се възцари син му Ила.

  7 Но чрез Ананиевия син Иуя биде вече казано слово Господне за Вааса, за дома му и за всичко зло, що бе вършил пред очите на Господа, като Го дразнеше с делата на ръцете си, подражавайки на Иеровоамовия дом, за което той биде изтребен.5

  8 Ваасовият син Ила се възцари над Израиля в Тирца в двайсет и шестата година на иудейския цар Аса и царува две години.6

  9 Против него направи съзаклятие Замврий, негов слуга и началник на половината колесници. Когато бе се напил в Тирца, у дома на Арса, нагледник на двореца в Тирца,

10 Замврий влезе, удари го и го уби, в двайсет и седмата година на иудейския цар Аса и се възцари вместо него.7

11 Когато се възцари и седна на престола му, той изтреби целия дом на Вааса, като му не остави ни което до стена мочи, ни роднините му, ни приятелите му.

12 Замврий изтреби целия Ваасов дом, според словото на Господа, що бе Той изрекъл за Вааса чрез пророк Иуя,8

13 за всички грехове на Вааса и за греховете на сина му Ила, които вършиха те сами и с които вкараха в грях Израиля, дразнейки Господа, Бога Израилев, със своите идоли.9

14 Останалите дела на Ила, всичко, що е извършил, е описано в летописите на израилските царе.

15 Замврий се възцари в двайсет и седмата година на иудейския цар Аса и царува седем дена в Тирца, когато народът обсаждаше Гаватон филистимски.10

16 Когато народът, който обсаждаше, узна, че Замврий направил съзаклятие и убил царя, в същия ден в стана всички израилтяни възцариха над Израиля военачалника Амврия.11

17 Амврий и всички израилтяни с него отстъпиха от Гаватон и обсадиха Тирца.12

18 Когато Замврий видя, че градът е превзет, влезе във вътрешната стая на царския дом, подпали след себе си царския дом и загина13

19 за своите грехове, с които бе съгрешил, като вършеше, което беше неугодно пред очите на Господа, ходейки по пътя на Иеровоама и в греховете му, които тоя извърши, за да вкара в грях Израиля.14

20 Останалите дела на Замврия и съзаклятието му, което бе направил, са описани в летописите на израилските царе.

21 Тогава израилският народ се раздели на две: половината народ беше към Гонатовия син Тамния, за да възцари него, а половината - към Амврия.

22 Надделя народът, който беше към Амврия, над народа, който беше към Гонатовия син Тамния; и Тамний умря, и се възцари Амврий.

23 Амврий се възцари над Израиля в трийсет и първата година на иудейския цар Аса и царува дванайсет години. Той царува в Тирца шест години.

24 Амврий купи от Семира планина Семерон за два таланта сребро, застрои планината и съградения от него град нарече Самария - по името на Семира, стопанин на планината.

25 И Амврий вършеше, което беше неугодно пред очите на Господа, и постъпваше по-лошо от всички свои предшественици.

26 Той във всичко ходеше по пътя на Наватовия син Иеровоама и в греховете му, с които тоя вкара в грях израилтяните, за да гневят Господа, Бога Израилев, със своите идоли.15

27 Останалите дела на Амврия, които е сторил, и юнащината, която е показал, са описани в летописите на израилските царе.

28 Амврий почина при отците си и биде погребан в Самария, и вместо него се възцари син му Ахав.

29 Амвриевият син Ахав се възцари над Израиля в трийсет и осмата година на иудейския цар Аса, и Амвриевият син Ахав царува в Самария над Израиля двайсет и две години.

30 Амвриевият син Ахав вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа повече от всички свои предшественици.16

31 Не стигаше, дето той изпадна в греховете на Наватовия син Иеровоама, а си взе още за жена Иезавел, дъщеря на сидонския цар Етваала, и начена да служи на Ваала и да му се покланя;17

32 и въздигна на Ваала жертвеник във Вааловото капище, което бе съградил в Самария.

33 Ахав направи дъбрава, и повече от всички израилски царе, които бяха преди него, Ахав върши това, що дразнеше Господа, Бога Израилев (и погуби душата си).18

34 В негови дни ветилецът Ахиил съгради Иерихон: върху първородния си Авирама той тури основите му и върху най-малкия си син Сегуба тури портите му, по словото на Господа, което Той бе изрекъл чрез Навиновия син Иисуса.19


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 25:4

2 4 Царств. 9:9, 3 Царств. 15:29

3 3 Царств. 21:24

4 2 Парал. 16:11

5 4 Царств. 9:9, 3 Царств. 15:28-29

6 3 Царств. 14:17, 15:21

7 4 Царств. 9:31

8 3 Царств. 16:1-3, 16:7

9 3 Царств. 15:34

10 3 Царств. 15:27

11 4 Царств. 8:26

12 4 Царств. 15:14

13 Мих. 6:16

14 3 Царств. 15:26, 15:34

15 3 Царств. 15:26

16 4 Царств. 10:18

17 Откр. 2:20

18 Втор. 7:5, 4 Царств. 13:6

19 Иис. Нав. 6:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава