Трета книга Царства - Глава  17

  1 И (пророк) Илия Тесвитец, от галаадските жители, каза на Ахава: жив Господ, Бог Израилев, пред Когото стоя! През тия години няма да има нито роса, нито дъжд, освен по моя дума.1

  2 И биде слово Господне към него:

  3 тръгни оттук, обърни се към изток и се скрий при поток Хорат, който е срещу Иордан;

  4 от тоя поток ще пиеш, а на враните съм заповядал да те хранят там.2

  5 И той отиде и стори според словото Господне; отиде и остана при поток Хорат, който е срещу Иордан.

  6 И враните му донасяха хляб и месо сутрин, хляб и месо вечер; а пиеше от потока.

  7 След няколко време потокът пресъхна, понеже нямаше дъжд за земята.

  8 И биде слово Господне към него:

  9 стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там; Аз заповядах там на една вдовица жена да те храни.3

10 И стана той, та отиде в Сарепта. Когато дойде при градските порти, ето, там една вдовица жена събира дърва. Той я повика и каза: дай ми малко вода в съд да пия.4

11 Тя отиде, за да вземе, а той завика след нея и каза: донес ми в ръце и къс хляб.

12 Тя отговори: жив ми Господ, Бог твой, нямам нищо печено, а имам само шепа брашно в делвата и малко дървено масло в гърнето; и ето, аз ще събера две-три дръвца, ще отида и ще приготвя това за себе си и за сина си; ще изядем това и ще умрем.5

13 А Илия й рече: не бой се; върви и направи, което каза; но по-напред направи от това малка прясна пита за мене и ми донеси; а за себе си и сина си ще направиш после;

14 защото, тъй говори Господ, Бог Израилев: брашното в делвата няма да се свърши, и дървеното масло в гърнето няма да намалее до оня ден, в който Господ ще даде дъжд на земята.

15 Тя отиде и направи тъй, както й каза Илия; и храни се тя, и той и домът й няколко време.

16 Брашното в делвата се не свършваше, и дървеното масло в гърнето не намаляваше, по словото на Господа, което Той изрече чрез Илия.

17 След това разболя се синът на тая жена, домакинята, и болестта му беше тъй силна, че у него не остана дишане.

18 Тогава тя рече на Илия: какво имаш ти с мене, човече Божий? Дошъл си да ми напомниш моите грехове и да умориш сина ми.

19 А той й отговори: дай ми сина си. И го взе от ръцете й, отнесе го в горницата, дето живееше, и го сложи на леглото си;6

20 и викна към Господа и каза: Господи, Боже мой! нима Ти и на вдовицата, у която живея, ще направиш зло, като погубиш сина й?7

21 И като се простря три пъти над момчето, извика към Господа и каза: Господи, Боже мой! да се върне душата на това момче в него!8

22 И Господ чу гласа на Илия, върна душата на момчето в него, и то оживя.9

23 Илия взе момчето, сне го от горницата в дома, даде го на майка му и каза: гледай, син ти е жив.10

24 Тогава жената рече на Илия: сега тъкмо узнах, че ти си човек Божий, и че словото Господне в твоите уста е истинско.


Предишна глава Следваща глава


1 Сир. 48:3, Иак. 5:17

2 Пс. 146:9

3 Авд. 1:20, Лук. 21:2, Деян. 28:2

4 Лук. 4:26

5 3 Царств. 18:10

6 4 Царств. 4:32

7 Деян. 28:8

8 3 Ездр. 7:39, Деян. 20:10

9 Евр. 11:35

10 3 Царств. 17:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава