Трета книга Царства - Глава  22

  1 Минаха се три години без да има война между Сирия и Израил.

  2 На третата година иудейският цар Иосафат отиде при израилския цар.1

  3 Израилският цар каза на слугите си: знаете ли, че Рамот Галаадски е наш? А ние тъй дълго мълчим и го не вземаме от ръцете на сирийския цар.2

  4 И рече на Иосафата: ще дойдеш ли с мене на война против Рамот Галаадски? Иосафат отговори на израилския цар: както ти ще идеш, тъй и аз; както твоят народ, тъй и моят народ; както твоите коне, тъй и моите.3

  5 Иосафат рече на израилския цар: попитай днес, какво ще каже Господ.4

  6 Израилският цар събра пророците - до четиристотин души и ги попита: да ида ли на война против Рамот Галаадски или не? Те отговориха: иди, Господ ще го предаде в ръцете на царя.5

  7 Иосафат попита: няма ли тук още някой пророк Господен, та чрез него да попитаме Господа?6

  8 Израилският цар отговори на Иосафата: има още един човек, чрез когото може да попитаме Господа, но аз го не обичам, защото не пророкува за мене добро, а само зло, - той е Иемвлаевият син Михей. Иосафат каза: царю, не говори тъй.7

  9 Израилският цар повика един скопец и рече: иди по-скоро за Иемвлаевия син Михей.

10 Израилският цар и Иосафат, иудейският цар, седяха всякой на своето седалище, облечени в царски дрехи, на стъгдата пред портите на Самария, и всички пророци пророкуваха пред тях.

11 Хенаановият син Седекия си направи железни рога и рече: тъй казва Господ: с тия ще избодеш сирийци, докле ги изтребиш.8

12 И всички пророци пророкуваха същото, думайки: върви против Рамот Галаадски; ще има успех; Господ ще го предаде в ръцете на царя.

13 Изпратеният, който бе отишъл да повика Михея, му думаше: ето, речите на пророците едногласно предсказват на царя добро; нека и твоята дума бъде съгласна с думата на всекиго от тях; изречи и ти добро.9

14 Михей отговори: жив ми Господ! ще изрека онова, което ми каже Господ.10

15 И той дойде при царя. Царят го попита: Михее! да идем ли на война против Рамот Галаадски, или не? А тоя му отговори: иди, ще има успех; Господ ще го предаде в ръцете на царя.11

16 Тогава царят му рече: пак и пак те заклевам да не говориш нищо, освен истината в името на Господа.12

17 Той отговори: виждам всички израилтяни пръснати по планините като овци, които нямат пастир. И Господ каза: началник нямат; нека всякой се върне смиром у дома си.13

18 Израилският цар рече Иосафату: не говорих ли ти, че той не пророкува добро за мене, а само лошо?14

19 И (Михей) отговори: (не е тъй) изслушай словото Господне: видях Господа да седи на Своя престол, и цялото небесно войнство стоеше при Него отдясно и отляво;15

20 и Господ рече: кой би склонил Ахава да иде и падне в Рамот Галаадски? И един казваше тъй, а други - инак;

21 един дух се изстъпи, застана пред лицето на Господа и рече: аз ще го склоня! А Господ попита: с какво?16

22 Той отговори: ще изляза и ще стана лъжлив дух в устата на всичките му пророци. Господ каза: ти ще го склониш и ще изпълниш това; иди и стори тъй.17

23 И ето, Господ сега допусна лъжливия дух в устата на всички тия твои пророци; но Господ изрече за тебе лошо.18

24 А Хенаановият син Седекия се доближи, удари Михея по бузата, и рече: как, нима излезе от мене Духът Господен, за да говори в тебе?19

25 Михей отговори: ето, ти ще видиш това в оня ден, когато ще бягаш от една стая в друга, за да се скриеш.20

26 Тогава израилският цар каза: вземете Михея и го отведете при градоначалника Амона и при царския син Иоаса

27 и кажете: тъй говори царят: затворете тогова в тъмница и го хранете оскъдно с хляб и оскъдно с вода, докле се върна смиром.21

28 Михей каза: ако се върнеш смиром, то не Господ е говорил чрез мене. И рече: слушайте, всички люде!

29 Израилският цар и Иосафат, иудейският цар, тръгнаха за Рамот Галаадски.22

30 Израилският цар рече на Иосафата: аз ще се преоблека и ще вляза в бой, а ти облечи царските си дрехи. И израилският цар се преоблече и влезе в бой.23

31 Сирийският цар заповяда на колесничните началници, които бяха на брой трийсет и двама, думайки: не се бийте нито с малък, нито с голям, а само с израилския цар.

32 Колесничните началници, като видяха Иосафата, помислиха: бездруго, това е израилският цар, и се обърнаха против него, за да се ударят с него. Иосафат завика.24

33 Колесничните началници, като видяха, че той не е израилският цар, обърнаха се от него.

34 А един човек опна случайно лък и рани израилския цар през шевовете на бронята. И царят каза на колесничаря си: върни назад и ме изведи из войската, понеже съм ранен.25

35 Но в оня ден боят се усили, и царят стоя на колесницата срещу сирийци, а вечерта умря; кръвта от раната се лееше по колесницата.26

36 И при заник-слънце биде обявено по целия стан: всякой да иде в града си, всякой - в земята си.

37 Царят умря и биде докаран в Самария, и погребаха царя в Самария.

38 Колесницата умиха на Самарийския водоем, дето се миеха блудници, и псета лижеха кръвта му, по словото на Господа, което Той изрече.27

39 Другите дела на Ахава, всичко, що е направил, и къщата от слонова кост, що е съградил, и всички градове, що е построил, са описани в летописите на израилските царе.28

40 Ахав почина при отците си, и вместо него се възцари син му Охозия.

41 Иосафат, син Асов, се възцари над Иудея в четвъртата година на израилския цар Ахава.29

42 Иосафат беше на трийсет и пет години, когато се възцари, и царува в Иерусалим двайсет и пет години. Майка му се казваше Азува, Салаилева дъщеря.

43 Във всичко той вървеше по пътя на баща си Аса, не се отклоняваше от него, като вършеше, каквото беше угодно пред очите на Господа. Само оброчищата не бяха отменени. Народът още принасяше жертви и кадеше по оброчищата.30

44 Иосафат сключи мир с израилския цар.31

45 Останалите дела на Иосафата и подвизите му, каквито е извършил, и как е воювал, са описани в летописите на иудейските царе.32

46 И колкото блудници бяха останали от времето на баща му Аса, той изтреби от земята.33

47 В Идумея тогава нямаше цар; имаше царски наместник.34

48 (Цар) Иосафат построи кораби на морето, за да ходи в Офир за злато; но те не стигнаха дотам, понеже се разбиха в Ецион-Гавер.35

49 Тогава Ахавовият син Охозия каза на Иосафата: нека моите слуги отидат на кораби с твоите. Но Иосафат се не съгласи.36

50 Иосафат почина при отците си, и биде погребан при тях в града на отца си Давида. И вместо него се възцари син му Иорам.37

51 Ахавовият син Охозия се възцари в Самария над Израиля в седемнайсетата година на иудейския цар Иосафата и царува над израилтяните (в Самария) две години

52 и върши, каквото беше неугодно пред очите на Господа, и ходеше по пътя на баща си и на майка си и по пътя на Наватовия син Иеровоама, който вкара в грях Израиля:38

53 той служеше на Ваала, покланяше му се и прогневи Господа, Бога Израилев, с всичко онова, което бе вършил баща му.39


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 18:2

2 3 Царств. 4:13, 20:34

3 2 Парал. 18:3, 4 Царств. 3:7

4 2 Парал. 18:4

5 2 Парал. 18:5

6 2 Парал. 18:6

7 3 Царств. 20:13, 2 Тим. 4:3, Гал. 4:16

8 2 Парал. 18:10, Иер. 28:14

9 2 Парал. 18:12

10 Иер. 23:28, 42:4

11 2 Парал. 18:14

12 2 Парал. 18:15

13 Числ. 27:17, 2 Парал. 18:16

14 2 Парал. 18:17

15 Ис. 6:1, Дан. 4:14, 7:9

16 2 Парал. 18:20, Иов 1:6

17 2 Парал. 18:21, Иез. 14:9, Мат. 6:13

18 2 Сол. 2:11

19 2 Парал. 18:23, Иер. 20:2

20 2 Парал. 18:24

21 3 Царств. 20:11, Пс. 79:6

22 2 Парал. 18:28

23 2 Парал. 18:29

24 2 Парал. 18:31

25 2 Парал. 18:33

26 3 Царств. 20:42, 2 Парал. 18:34

27 3 Царств. 21:19

28 Ам. 3:15, 2 Парал. 18:2

29 2 Парал. 17:1

30 3 Царств. 15:14, 2 Парал. 15:17

31 2 Парал. 19:2

32 2 Парал. 18:1

33 3 Царств. 15:12

34 2 Царств. 8:14, 3 Царств. 11:17

35 3 Царств. 9:28, 2 Парал. 20:36

36 2 Парал. 19:2

37 2 Парал. 21:1

38 3 Царств. 15:26

39 Съд. 2:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава