Трета книга Царства - Глава  5

  1 Хирам, тирски цар, прати служителите си при Соломона, като чу, че го помазали за цар вместо баща му, защото Хирам беше Давидов приятел през целия си живот.

  2 Също и Соломон изпрати да кажат на Хирама:1

  3 ти знаеш, че баща ми Давид не можа да съгради дом на името на Господа, своя Бог, поради войните с околните народи, докле Господ ги не покори под нозете му;2

  4 но сега Господ, Бог мой, ми даде спокойствие отвред: няма противник и няма вече спънки.3

  5 И ето, аз имам намерение да съградя дом на името на Господа, моя Бог, както бе казал Господ на баща ми Давида, думайки: твоят син, когото ще поставя на твоя престол вместо тебе, ще съгради дом на Моето име;4

  6 затова, заповядай да ми насекат кедри от Ливан; и ето, моите слуги ще бъдат заедно с твоите слуги, и ще ти плащам за твоите слуги, каквото ти определиш, защото знаеш, че у нас няма люде, които да умеят да секат дървета тъй, както сидонци.5

  7 Когато Хирам чу думите на Соломона, много се зарадва и каза: благословен да бъде днес Господ, Който даде на Давида мъдър син, за да управлява тоя многоброен народ!6

  8 И Хирам прати при Соломона да кажат: изслушах това, за което беше пращал до мене; ще изпълня всичкото ти желание за кедровите и кипарисовите дървета:7

  9 слугите ми ще ги свлекат от Ливан при морето, и на салове ще ги докарат по море на мястото, което ще ми определиш; там ще ги стоваря, и ти ще ги вземеш; но и ти изпълни моето желание, да доставяш храна за моя дом.

10 И Хирам даваше на Соломона дървета кедрови и дървета кипарисови напълно според желанието му.

11 А Соломон даваше на Хирама двайсет хиляди кора пшеница за прехрана на неговия дом и двайсет кора цедено маслинено масло, - толкова Соломон даваше на Хирама всяка година.8

12 Господ даде Соломону мъдрост, както бе му обещал. И между Хирама и Соломона имаше мир, и сключиха съюз помежду си.9

13 Цар Соломон наложи тегоба върху цял Израил; а тегобата се състоеше в трийсет хиляди човеци.

14 Той ги пращаше на Ливан, по десет хиляди на месец, на смени; един месец биваха на Ливан, а два месеца - по домовете си. Адонирам пък беше техен началник.10

15 Соломон имаше още седемдесет хиляди преносвачи на товари, и осемдесет хиляди каменоделци в планините,11

16 вън от трите хиляди и триста началници, които Соломон беше поставил над работата, да наглеждат народа, който извършваше работите.12

17 И царят заповяда да докарват големи камъни, скъпи камъни, за основата на дома, камъни дялани.13

18 Дялаха ги пък Соломонови работници и Хирамови работници и гивлитци, и приготвяха дървета и камъни за постройката на дома (три години).14


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 2:3

2 1 Парал. 28:3

3 Сир. 47:15

4 2 Царств. 7:13, 3 Царств. 6:12, 1 Парал. 22:10

5 2 Парал. 2:8

6 3 Царств. 10:9, 2 Парал. 2:12

7 2 Парал. 2:8, 2 Царств. 5:11

8 2 Парал. 2:10

9 3 Царств. 3:12

10 3 Царств. 4:6, 12:18

11 1 Парал. 22:2, 2 Парал. 2:18

12 2 Парал. 2:18

13 3 Царств. 7:9

14 Иис. Нав. 13:5, Пс. 82:8, Иез. 27:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава