Трета книга Царства - Глава  7

  1 А своя дом Соломон гради тринайсет години, и свърши целия си дом.1

  2 Той съгради дома си от ливанско дърво, дълъг сто лакти, широк петдесет лакти, а висок трийсет лакти, на четири реда кедрови стълбове; и кедрови греди бяха положени върху стълбовете.2

  3 Подът беше постлан с кедър върху греди на четирийсет и пет стълба, по петнайсет в ред.

  4 Прозоречни стълбове имаше три реда; имаше и три реда прозорци, прозорец срещу прозорец.

  5 Всички врати и спонци бяха четириъгълни, прозорец срещу прозорец в три реда.

  6 Той направи и притвор от стълбове, петдесет лакти дълъг, трийсет лакти широк, и пред тях - трем, стълбове, и праг пред тях.

  7 Още направи и притвор с престол, от който той съдеше, притвор за съдилище, и всички подове покри с кедър.3

  8 В дома, дето живееше, имаше друг двор зад притвора, също тъй устроен. И в дома на фараоновата дъщеря, която Соломон си бе взел, направи също такъв притвор.4

  9 Всичко това беше направено от скъпи камъни, - дялани по размер, изрязани с трион отвътре и отвън, - от основата до издадките, и отвън до големия двор.5

10 В основата бяха положени скъпи камъни, камъни големи, камъни от десет лакти и камъни от осем лакти,

11 и отгоре скъпи камъни, дялани по размер, и кедър.

12 Големият двор беше обграден околовръст с три реда дялани камъни и с един ред кедрови греди; също и вътрешният двор на храма Господен и храмовият притвор.6

13 Цар Соломон изпрати и взе от Тир Хирама,7

14 син на една вдовица от Нефталимово коляно. Баща му, тирянец, беше медникар; той беше способен и изкусен и умееше да прави всякакви вещи от мед. И той дойде при цар Соломона и правеше му всякакви работи:8

15 той направи два медни стълба, всеки висок по осемнайсет лакти, и връв от дванайсет лакти обхващаше окръжността на единия и другия стълб;9

16 той направи и два главуляка, излети от мед, за да ги тури върху стълбовете; пет лакти висок единият главуляк и пет лакти висок другият главуляк;

17 направи мрежи плетена работа и върви като верижки за главуляците, които бяха върху стълбовете: седем за единия главуляк и седем за другия главуляк.10

18 Тъй направи той стълбовете и два реда нарове около мрежата, за да покрие главуляците, които са върху стълбовете; същото направи и за другия главуляк.

19 А в притвора главуляците върху стълбовете бяха направени подобно на крин, четири лакти;

20 и главуляците върху двата стълба отгоре бяха тъкмо над изпъкнатостта, която беше до мрежата; и върху другия главуляк на редове околовръст двеста нара.

21 И постави стълбовете на храмовия притвор; постави стълб отдясно и му даде име Иахин; постави стълб и отляво и го нарече Воаз.11

22 И върху стълбовете положи главуляци, направени подобно на крин. Тъй се свърши работата над стълбовете.

23 И той направи излято от мед море - от единия му край до другия имаше десет лакти, - съвсем кръгло, пет лакти високо; и връв от трийсет лакти го обхващаше наоколо.12

24 Под краищата му имаше околовръст подобия на краставички по десет на лакът; те обикаляха морето от всички страни в два реда; подобията на краставички бяха излети изедно с него.

25 То стоеше на дванайсет вола: три гледаха към север, три гледаха към запад, три гледаха към юг и три гледаха към изток; морето стоеше върху тях, и заднищата им бяха обърнати навътре под него.13

26 Дебело беше то една длан, и краищата му, направени като краищата на чаша, приличаха на цъфнал крин. То събираше две хиляди бата.14

27 Той направи и десет медни подставки; всяка подставка беше дълга четири лакти, широка - четири лакти, висока - три лакти.15

28 Ето направата на подставките: те имаха страни, страни между наъгълните наставки.

29 Върху страните, които бяха между наъгълните наставки, имаше изобразени лъвове, волове и херувими; също и върху наъгълните наставки; а над лъвовете и воловете и под тях имаше висящи венци;

30 всяка подставка имаше по четири медни колела и медни оси. На четирите ъгъла имаше издадки като рамена, излети издадки, отдолу под умивалника, до всеки венец.

31 Отворът от вътрешния венец догоре имаше един лакът; отворът му беше кръгъл като подножието на стълбовете, лакът и половина, и при отвора му - изваяния; но страните бяха четириъгълни, не кръгли.

32 Под страните имаше четири колела и оси на колелата в подставките; всяко колело беше високо лакът и половина.

33 Направата на колелата беше също такава, както колелата на колесниците; осите им, наплатите им, спиците им и главините им - всичко беше излято.

34 Имаше четири издадки на четирите ъгъла на всяка подставка; от подставката излизаха издадките й.

35 И върху подставката имаше изпъкналост, половин лакът висока; а над подставката дръжките й и стените й бяха от едно с нея вещество.

36 Той извая върху дъсчиците на дръжката й и на стените й херувими, лъвове и палми, колкото позволяваше мястото, и наоколо - висящи венци.

37 Тъй направи той десет подставки: всички еднакво излети, еднаква мярка, еднакъв изглед.

38 Направи и десет медни умивалника; всеки умивалник събираше четирийсет бата; всеки умивалник имаше четири лакти; всеки умивалник стоеше на една от десетте подставки.16

39 Той разположи подставките - пет отдясно на храма и пет отляво на храма, а морето постави отдясно на храма, на източната страна към юг.

40 Хирам направи умивалниците, лопатките и чашите. И свърши Хирам всичката работа, която вършеше при цар Соломона за храма Господен, именно:17

41 два стълба и два пояса на главуляците, които са върху стълбовете, и две мрежи за покриване двата пояса на главуляците, които са върху стълбовете;

42 и четиристотин нара на двете мрежи; два реда нарове на всяка мрежа за покриване двата пояса на главуляците, които са върху стълбовете,

43 и десет подставки и десет умивалника на подставките;18

44 едно море и дванайсет вола под морето;

45 и котли, и лопатки, и чаши. Всички вещи, които Хирам направи на цар Соломона за храма Господен, бяха от изгладена мед.

46 Царят ги излива в глинена пръст, в околността на Иордан, между Сокхот и Цартан.19

47 Соломон постави всички тия вещи по местата им. Поради извънредното им множество теглото на медта не бе определено.20

48 Соломон направи и всички вещи, които са в храма Господен: златен жертвеник и златна трапеза, на която се полагат хлябовете на предложението;

49 светилниците - пет отдясно и пет отляво, пред задното отделение на храма, от чисто злато, цветя, кандилца и щипки от злато;21

50 и блюда, и ножове, и чаши, и подносници и кадилници от чисто злато; скоби за вратите на вътрешния храм в Святая-Святих и за вратите в храма, също от злато.22

51 Тъй бе свършена всичката работа, която вършеше цар Соломон за храма Господен. И принесе Соломон посветеното от баща му Давида; среброто, златото и вещите предаде в съкровищницата на храма Господен.23


Предишна глава Следваща глава


1 3 Царств. 9:10

2 3 Царств. 10:17, Ис. 22:8

3 Пс. 121:5

4 3 Царств. 3:1

5 3 Царств. 5:17

6 3 Царств. 6:36

7 2 Парал. 2:13

8 2 Парал. 2:14

9 4 Царств. 25:17

10 2 Парал. 3:16

11 2 Парал. 3:17

12 2 Парал. 4:2

13 2 Парал. 4:4

14 2 Парал. 4:5

15 4 Царств. 16:17, 2 Парал. 4:14

16 2 Парал. 4:6

17 4 Царств. 25:14, 2 Парал. 4:11

18 3 Царств. 7:27

19 1 Царств. 17:1, 2 Парал. 4:17

20 2 Парал. 4:18

21 2 Парал. 4:7, 4:20

22 4 Царств. 12:13

23 2 Парал. 5:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава