Четвърта книга Царства - Глава  12

  1 В седмата година на Ииуя се възцари Иоас и царува в Иерусалим четирийсет години. Майка му се казваше Цивия, от Вирсавия.1

  2 И Иоас вършеше, каквото беше угодно пред очите на Господа, през всичките си дни, докле го поучаваше свещеник Иодай;2

  3 само оброчищата не бяха премахнати; народът още принасяше жертви и кадеше по оброчищата.3

  4 И каза Иоас на свещениците: всичкото посвещавано сребро, което принасят в дома Господен, среброто от ония, които биват преброявани, среброто, което се внася за всяка душа според оценката, - всичкото сребро, колкото всекиму сърце дава, да се донесе в дома Господен;4

  5 нека свещениците го прибират, всеки от своя познат, и нека поправят повреденото в храма, навред, дето се намери повреда.5

  6 Но понеже до двайсет и третата година на цар Иоаса свещениците не поправяха повредите в храма,

  7 цар Иоас повика свещеник Иодая и свещениците и им каза: защо не поправяте повредите в храма? Отсега няма вече да прибирате сребро от своите познати, а ще го оставяте за поправка на повредите в храма.6

  8 И свещениците се съгласиха да не прибират вече у себе си сребро от народа за поправка на повредите в храма.

  9 Тогава свещеник Иодай взе едно ковчеже, направи отгоре му отвор и го сложи до жертвеника отдясно, дето влизаха в дома Господен. И свещениците, които стояха на стража при прага, пущаха там всичкото сребро, което се внасяше в дома Господен.7

10 И колчем виждаха, че има много сребро в ковчежето, дохождаше царският писар и първосвещеникът, и завързваха в торби, и преброяваха среброто, което се намереше в дома Господен,8

11 и преброеното сребро предаваха в ръцете на отредените при дома Господен разпоредници, а те го харчеха по дърводелци и градежници, които работеха в дома Господен,9

12 и по зидари, и по каменоделци, и за купуване дървета и дялани камъни, за поправка на повредите в дома Господен, и за всичко, що се харчеше за поддържане на храма.

13 Но за дома Господен не бидоха направени сребърни блюда, щипци, чаши за ръсене, тръби, - никакви златни съдове, и сребърни съдове не бидоха направени от среброто, което се внасяше в дома Господен,10

14 а го предаваха на разпоредниците, и те поправяха с него дома Господен.

15 И не искаха сметка от ония, на които поверяваха среброто за раздаване на разпоредниците, защото те постъпваха честно.11

16 Среброто от жертва за вина и среброто от жертва за грях не се внасяше в дома Господен: то беше за свещениците.12

17 Тогава сирийският цар Азаил тръгна в поход, отиде да воюва против Гет, и го превзе; па намисли след това Азаил да иде против Иерусалим.13

18 Но иудейският цар Иоас взе всичко пожертвувано, което бяха пожертвували на храма негови отци, иудейските царе Иосафат, Иорам и Охозия, и което сам бе пожертвувал, и всичкото злато, намерено в съкровищниците в дома Господен и на царския дом, и прати на сирийския цар Азаил; и тоя се оттегли от Иерусалим.14

19 Останалото за Иоаса и за всичко, което той извърши, е описано в летописите на иудейските царе.15

20 И въстанаха слугите му, направиха съзаклятие и убиха Иоаса в дома Мило, на пътя за Сила.16

21 Убиха го слугите му: Иозакар, син на Шимеата, и Иехозавад, син на Шомера, и той умря, и го погребаха при отците му в Давидовия град. И вместо него се възцари син му Амасия.17


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 24:1

2 4 Царств. 14:3

3 3 Царств. 15:14

4 Изх. 25:2, 30:13

5 2 Парал. 24:5

6 2 Парал. 24:5

7 2 Парал. 24:8

8 2 Парал. 24:11

9 4 Царств. 22:4, 2 Парал. 24:12-13

10 3 Царств. 7:50, 2 Парал. 24:14

11 4 Царств. 22:7

12 Лев. 5:15

13 4 Царств. 8:12, 13:25

14 3 Царств. 15:18, 4 Царств. 16:8, 2 Парал. 24:23

15 3 Царств. 14:19, 15:7

16 2 Парал. 24:25

17 2 Парал. 24:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава