Четвърта книга Царства - Глава  14

  1 Във втората година на Иоаса, син на израилския цар Иоахаза, се възцари Амасия, син на иудейския цар Иоас;

  2 той беше на двайсет и пет години, когато се възцари, и царува двайсет и девет години в Иерусалим. Майка му се казваше Иехоадан, от Иерусалим.1

  3 И вършеше той, каквото беше угодно пред очите на Господа, но не тъй, както неговият отец Давид; във всичко той постъпваше като баща си Иоаса.

  4 Само оброчищата не бяха премахнати: народът още принасяше жертви и кадеше по оброчищата.2

  5 Когато закрепна царството в ръцете му, той уби слугите си, които бяха убили царя, баща му.

  6 Но децата на убийците не уби, защото е писано в книгата на Моисеевия закон, в която Господ заповяда, думайки: бащите да не бъдат наказвани със смърт заради децата, и децата не трябва да бъдат наказвани със смърт зарад бащите, а всеки трябва да се наказва със смърт за своето престъпление.3

  7 Той порази десет хиляди идумейци в Солния дол, и взе града Села с война, и му даде име Иоктеил, което си остана и доднес.4

  8 Тогава Амасия изпрати пратеници до Иоаса, израилски цар, син на Иоахаза, Ииуев син, да кажат: излез да се видим лице с лице.5

  9 Тогава израилският цар Иоас прати до Амасия, иудейски цар, да кажат: трън ливански пратил при кедра ливански да каже: дай дъщеря си за жена на сина ми. Но минали диви зверове ливански и стъпкали тоя трън.6

10 Ти порази идумейци, и сърцето ти се възгордя. Превъзнасяй се и стой у дома си. За какво ти е да предизвикваш разпра за твоя злочестина? Ще паднеш ти и Иуда с тебе.

11 Ала Амасия не послуша. Тогава Иоас, цар израилски, излезе, и се видяха лице с лице, той и Амасия, цар иудейски, във Ветсамис, що е в Иудея.7

12 Иудеите бидоха разбити от израилтяните, и се разбягаха по шатрите си.8

13 Израилският цар Иоас хвана във Ветсамис иудейския цар Амасия, син на Иоаса, Охозиев син, дойде в Иерусалим и събори четиристотин лакти от иерусалимската стена - от Ефремови порти до ъгловите порти.9

14 И взе всичкото злато и сребро и всички съдове, каквито се намериха в дома Господен и в съкровищниците на царския дом, и заложници, и се върна в Самария.10

15 Останалото за Иоаса, което той извърши, и за юнашките му подвизи, и как той воюва с иудейския цар Амасия, е описано в летописите на израилските царе.11

16 И почина Иоас при отците си, и биде погребан в Самария, при израилските царе. Вместо него се възцари син му Иеровоам.12

17 Амасия, син Иоасов, цар иудейски, живя подир смъртта на Иоахазовия син Иоас, цар израилски, петнайсет години.13

18 Останалите дела на Амасия са записани в летописите на иудейските царе.14

19 И направиха съзаклятие против него в Иерусалим, и той избяга в Лахис. Проводиха по него в Лахис, и там го убиха.15

20 Донесоха го на коне, и биде погребан в Иерусалим при отците си, в Давидовия град.16

21 Целият народ иудейски взе Азария, който беше на шестнайсет години, и го възцариха вместо баща му Амасия.17

22 Той застрои Елат и го върна на Иуда, след като царят, баща му, почина при отците си.18

23 Израилският цар Иеровоам, син Иоасов, се възцари в Самария в петнайсетата година на иудейския цар Амасия, Иоасов син, царува четирийсет и една години,19

24 и вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа: не отстъпваше ни от един грях на Наватовия син Иеровоама, който бе вкарал в грях Израиля.20

25 Той възстанови границите на Израиля от входа в Емат до пустинното море, според словото на Господа, Бога Израилев, което Той бе изрекъл чрез раба Си Аматиевия син Иона, пророк от Гатхефер,21

26 защото Господ видя неволята на Израиля, толкова горка, че нямаше ни затворен, ни свободен, който да бъде помощник у Израиля.22

27 И не иска Господ да изкорени името на израилтяните от поднебесието, и ги избави чрез ръката на Иоасовия син Иеровоама.

28 Останалото за Иеровоама и за всичко, що е извършил, и за юнашките му подвизи, как е воювал и как е възвърнал на Израиля Дамаск и Емат, който беше на Иуда, е описано в летописите на израилските царе.23

29 И почина Иеровоам при отците си, при израилските царе. И вместо него се възцари син му Захария.24


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 25:1

2 3 Царств. 3:2, 15:14, 4 Царств. 12:3

3 Втор. 24:16, 2 Парал. 25:4, Иез. 18:20

4 2 Парал. 25:11

5 4 Царств. 13:12, 2 Парал. 25:17

6 Съд. 9:14, 2 Парал. 25:18

7 2 Парал. 25:20

8 2 Парал. 25:22

9 Зах. 14:10

10 2 Парал. 25:24

11 2 Парал. 25:26

12 4 Царств. 13:13

13 2 Парал. 25:25

14 2 Парал. 25:26

15 3 Царств. 15:27, 4 Царств. 12:20

16 2 Парал. 25:28

17 4 Царств. 15:1-2, 2 Парал. 26:1

18 Втор. 2:8, 2 Парал. 26:2

19 Ос. 1:1, Ам. 1:1, 7:9

20 3 Царств. 15:26, 4 Царств. 13:2

21 Числ. 34:3, 34:8, Иона 1:1

22 4 Царств. 13:4, Втор. 32:36

23 2 Парал. 12:15

24 4 Царств. 15:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава