Четвърта книга Царства - Глава  15

  1 Иудейският цар Азария, син Амасиев, се възцари в двайсет и седмата година на израилския цар Иеровоама;1

  2 той беше на шестнайсет години, когато се възцари, и петдесет и две години царува в Иерусалим. Майка му се казваше Иехолия, от Иерусалим.2

  3 Той вършеше, каквото беше угодно в очите на Господа, тъкмо както постъпваше баща му Амасия.3

  4 Само оброчищата не бяха премахнати: народът още принасяше жертви и кадеше по оброчищата.4

  5 Господ порази царя, и той беше болен от проказа до деня на смъртта си и живееше в отделен дом. А царевият син Иотам началствуваше над двореца и управляваше народа на страната.5

  6 Останалото за Азария и за всичко, що е той извършил, е описано в летописите на иудейските царе.6

  7 И почина Азария при отците си, и го погребаха при отците му в Давидовия град. А вместо него се възцари син му Иотам.7

  8 Захария, син на Иеровоама, се възцари над Израиля в Самария в трийсет и осмата година на иудейския цар Азария и царува шест месеца.8

  9 Той вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа, както правеха бащите му: не отстъпваше от греховете на Наватовия син Иеровоама, който бе вкарал в грях Израиля.9

10 Селум, син на Иависа, направи съзаклятие против него, удари го пред народа и го уби, па се възцари вместо него.10

11 Останалото за Захария е описано в летописите на израилските царе.

12 Такова беше словото на Господа, което Той бе казал на Ииуя, думайки: синовете ти ще седят на Израилевия престол до четвърта рода. Тъй и стана.11

13 Иависовият син Селум се възцари в трийсет и деветата година на иудейския цар Азария и царува в Самария един месец.

14 Тогава Менаим, син на Гадия от Тирца, тръгна и дойде в Самария, удари Иависовия син Селума в Самария, уби го и се възцари вместо него.12

15 Останалото за Селума и за съзаклятието му, което той направи, е описано в летописите на израилските царе.

16 Менаим порази Типсах и всички, които бяха в него и в пределите му, като захванеш от Тирца, задето градът не отвори портите, разби го, и всички в него непразни жени разсече.

17 Менаим, син Гадиев, се възцари над Израиля в трийсет и деветата година на иудейския цар Азария и царува десет години в Самария;

18 той вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа; не отстъпваше от греховете на Наватовия син Иеровоама, който бе вкарал в грях Израиля, през всичките си дни.13

19 Тогава асирийският цар Фул нападна земята (Израилева). И Менаим даде на Фула хиляда таланта сребро, за да бъдат ръцете му за него и да утвърди царството в своя ръка.14

20 Менаим разхвърли това сребро върху израилтяните, върху всички богати люде, по петдесет сикли сребро на всеки човек, за да ги даде на асирийския цар. И върна се назад асирийският цар, и не остана там в земята.15

21 Останалото за Менаима и за всичко, що е той извършил, е описано в летописите на израилските царе.

22 И почина Менаим при отците си. И вместо него се възцари син му Факия.

23 Менаимовият син Факия се възцари над Израиля в Самария в петдесетата година на иудейския цар Азария и царува две години;

24 той вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа: не отстъпваше от греховете на Наватовия син Иеровоама, който бе вкарал в грях Израиля.16

25 Против него направи съзаклятие Факей, син на Ремалия, негов велможа, нападна го в Самария, в покоите на царския дом, с Аргов и Арие, имайки със себе си и петдесет души галаадци, уби го и се възцари вместо него.17

26 Останалото за Факея и за всичко, що е той извършил, е описано в летописите на израилските царе.

27 Ремалиевият син Факей се възцари над Израиля в Самария в петдесет и втората година на иудейския цар Азария и царува двайсет години;

28 той вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа: не отстъпваше от греховете на Наватовия син Иеровоама, който бе вкарал в грях Израиля.18

29 В дните на израилския цар Факея дойде асирийският цар Теглатфеласар, превзе Ион, Авел-Бет-Мааха, Ианох, Кедес, Асор, Галаад, Галилея и цялата Нефталимова земя, и пресели жителите им в Асирия.19

30 Осия, син на Ила, направи съзаклятие против Ремалиевия син Факей, удари го и го уби, па се възцари вместо него в двайсетата година на Озиевия син Иоатам.20

31 Останалото за Факея и за всичко, що той е извършил, е описано в летописите на израилските царе.21

32 Иоатам, син на иудейския цар Озия, се възцари във втората година на Ремалиевия син Факей, цар израилски;22

33 той беше на двайсет и пет години, когато се възцари, и царува в Иерусалим шестнайсет години. Майка му се казваше Иеруша, Садокова дъщеря.23

34 Той вършеше, каквото беше угодно пред очите на Господа: във всичко постъпваше тъй, както постъпваше баща му Озия.

35 Само оброчищата не бяха премахнати: народът още принасяше жертви и кадеше по оброчищата. Той построи горните порти при дома Господен.24

36 Останалото за Иоатама и за всичко, що е извършил, е описано в летописите на иудейските царе.25

37 В ония дни Господ начена да праща в Иудея сирийския цар Рецина и Ремалиевия син Факея.26

38 И почина Иоатам при отците си, и биде погребан при отците си в града на отца си Давида. И вместо него се възцари син му Ахаз.27


Предишна глава Следваща глава


1 4 Царств. 14:21, 2 Парал. 26:1

2 4 Царств. 14:21

3 4 Царств. 14:3, 2 Парал. 26:4

4 3 Царств. 22:43

5 Лев. 13:46, 2 Парал. 26:21

6 2 Парал. 26:1, 26:17

7 2 Парал. 26:23

8 4 Царств. 14:29

9 4 Царств. 10:29

10 2 Парал. 28:12, Ам. 7:9

11 4 Царств. 10:30

12 3 Царств. 16:8, 16:17

13 4 Царств. 13:2

14 1 Парал. 5:26, Иер. 50:17, Иез. 23:5

15 4 Царств. 23:35, 2 Парал. 24:6, 30:6

16 4 Царств. 10:29

17 3 Царств. 16:9, 4 Царств. 14:19

18 3 Царств. 14:16

19 1 Парал. 5:26

20 4 Царств. 12:20, 14:21

21 2 Парал. 28:6

22 Мих. 1:1

23 2 Парал. 27:1

24 3 Царств. 15:14, 2 Парал. 27:2

25 2 Парал. 27:1

26 4 Царств. 16:5, Ис. 7:1

27 2 Царств. 5:7, 5:9, 2 Парал. 27:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава