Четвърта книга Царства - Глава  19

  1 Когато чу това цар Езекия, раздра дрехите си, покри се с вретище и отиде в дома Господен.1

  2 И прати Елиакима, началника на двореца, писаря Севна и по-старите свещеници, покрити с вретища, при Амосовия син пророк Исаия.2

  3 Те му казаха: тъй говори Езекия: ден за скръб, за наказание и за срам е тоя ден; защото младенците дойдоха до отвора на майчината утроба, но родилна сила няма.3

  4 Може би Господ, Бог твой, ще чуе всички думи на Рабсака, когото господарят му асирийският цар прати да хули живия Бог и да безчести с думи, каквито чу Господ, Бог твой. Затова отправи молитва за останалите, които са още живи.

  5 Слугите на цар Езекия отидоха при Исаия,4

  6 и рече им Исаия: тъй кажете на вашия господар: тъй говори Господ: не бой се от думите, които чу, и с които Ме хулиха слугите на асирийския цар.

  7 Ето, Аз ще пратя в него дух, и той ще чуе известие, и ще се върне в земята си, и Аз ще го поразя с меч в неговата земя.5

  8 Върна се Рабсак и намери асирийския цар, че воюва против Ливна, защото беше чул, че оня бил потеглил от Лахис.

  9 Чу царят и за етиопския цар Тирхак; за него му казаха: ето, той излезе да се удари с тебе. И пак проводи пратеници при Езекия да кажат:6

10 тъй кажете на иудейския цар Езекия: нека те не лъже твоят Бог, Комуто се уповаваш, мислейки, че Иерусалим няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар.7

11 Нали си чувал, какво направиха асирийските царе с всички земи, като ги туриха под заклятие, - та ти ли ще оцелееш?

12 Боговете на ония народи, които бащите ми съсипаха, избавиха ли ги? Избавиха ли Гозан, и Харан, и Рецеф, и синовете на Еден, който е в Таласар?8

13 Де е царят ематски, и царят арпадски, и царят на град Сепарваим, на Ена и на Ива?

14 Тогава Езекия взе писмото от ръцете на пратениците, прочете го, отиде в дома Господен, и го разгърна Езекия пред лицето Господне;9

15 и молеше се Езекия пред лицето Господне и казваше: Господи, Боже Израилев, Който седиш на херувими! Ти един си Бог над всички земни царства. Ти си сътворил небето и земята.10

16 Наклони, Господи, ухото Си и чуй (ме); отвори, Господи, очите Си и погледни, и чуй думите на Сенахирима, който е пратил да хулят (Тебе,) живия Бог!11

17 Наистина, о, Господи, царете асирийски съсипаха народите и земите им,

18 и нахвърлиха боговете им в огън, но това не бяха богове, а изделие на човешки ръце, - дърво и камък, затова ги и изтребиха.

19 И сега, Господи Боже наш, избави ни от ръцете му, и всички земни царства ще познаят, че Ти, Господи, си Бог един.12

20 Тогава Исаия, син Амосов, прати да кажат на Езекия: тъй говори Господ, Бог Израилев: чух онова, за което ти Ми се моли против асирийския цар Сенахирим.13

21 Ето словото, що Господ изрече за него: ще те презре, ще се присмее над тебе девствената Сионова дъщеря, подире ти ще поклати глава дъщерята Иерусалимска.14

22 Кого кореше и хулеше ти? И против кого издигна глас и тъй високо дигна очи? Против Светия Израилев!

23 Чрез твоите пратеници ти хулеше Господа и казваше: с многото си колесници се качих на планинските височини, по хълбоците на Ливан, изсякох високите му кедри и прекрасните му кипариси и стигнах до най-крайното му пристанище, в гъстака на градината му;15

24 изкопах и пих чужда вода, и пресуших със стъпалата на нозете си всички египетски реки.16

25 Нима не си чувал, че Аз отдавна съм сторил това, в стародавни дни съм го предначертал, а сега го изпълних, чрез туй, че ти опустошаваш укрепени градове, преобръщайки в купища развалини?17

26 И жителите им изнемогнаха, треперят и се срамуват. Те станаха като полска трева и крехък злак, като растлини по покривите и припламнало жито преди да изкласи.18

27 Седнеш ли, излезеш ли, или влезеш, Аз всичко зная; зная и дързостта ти против Мене.

28 За твоята дързост против Мене и задето гордостта ти достигна до ушите Ми, ще туря халката Си в твоите ноздри и юздата Си в твоите уста, и ще те върна назад по същия път, по който си дошъл.19

29 И ето ти личба (Езекие): яжте тая година изникналото от паднало зърно, догодина - самораслото, а на третата година сейте и жънете, садете лозя и яжте плодовете им.20

30 И оцелялото в Иудиния дом, останалото пак ще пусне корен отдолу и ще даде плод отгоре,

31 защото от Иерусалим ще произлезе остатъкът, и спасеното - от Сион планина. Ревността на Господа Саваота ще направи това.21

32 Затова тъй говори Господ за асирийския цар: той няма да влезе в тоя град, няма да хвърли в него стрела, няма да пристъпи с щит към него и няма да насипе окоп против него.

33 По същия път, по който е дошъл, ще се върне, и няма да влезе в тоя град, говори Господ.

34 Аз ще пазя тоя град, за да го опазя за Себе Си и за Моя раб Давида.22

35 И случи се през нея нощ: Ангел Господен отиде и порази в асирийския стан сто осемдесет и пет хиляди. На сутринта станаха, и ето - все мъртви тела.23

36 Тръгна, отиде и се върна асирийският цар Сенахирим, и живееше в Ниневия.

37 И когато се кланяше в дома на Нисроха, своя бог, убиха го с меч синовете му Адрамелех и Шарецер, а сами избягаха в Араратската земя. И вместо него се възцари син му Асардан.24


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 37:1

2 4 Царств. 18:18

3 Ис. 13:8, 26:18, 37:3

4 Ис. 37:6

5 4 Царств. 7:6, 19:9

6 Ис. 37:9

7 4 Царств. 18:30

8 4 Царств. 18:33, 2 Парал. 32:19

9 Ис. 37:14

10 1 Царств. 4:4, Пс. 98:1

11 1 Царств. 17:10

12 Сир. 36:5

13 2 Парал. 32:20, Ис. 37:21

14 Ис. 1:8

15 Ис. 37:24, Зах. 11:2

16 Ис. 37:25

17 Ис. 43:13, 44:7

18 Пс. 36:2, 91:8, Ис. 37:27

19 3 Царств. 20:28, Иез. 29:4

20 Ис. 37:30, Лев. 25:3

21 Ис. 37:32

22 4 Царств. 20:6, 3 Царств. 11:13

23 Сир. 48:24, Ис. 37:36, 1 Мак. 7:41, 2 Мак. 8:19, 15:22, 2 Парал. 32:21

24 Тов. 1:21, 1 Ездр. 4:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава