Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Четвърта книга Царства - Глава  20

Четвърта книга Царства - Глава  20

  1 В ония дни се разболя Езекия на смърт; и дойде при него Амосовият син пророк Исаия и му каза: тъй говори Господ: направи завещание за дома си, защото ще умреш, няма да оздравееш.1

  2 Обърна се (Езекия) с лицето си към стената и се помоли Господу, думайки:

  3 о, Господи, спомни си, че аз ходих пред лицето Ти вярно и с предано Тебе сърце, и върших, каквото беше угодно пред очите Ти. И заплака Езекия силно.2

  4 Исаия още не беше излязъл от средния двор, и биде слово Господне към него:

  5 върни се и кажи на Езекия, владетеля на Моя народ: тъй говори Господ, Бог на твоя отец Давид: чух молитвата ти, видях сълзите ти. Ето, Аз ще те изцеря; на третия ден ще идеш в дома Господен;

  6 и ще прибавя към дните ти петнайсет години, и ще избавя от ръцете на асирийския цар тебе и тоя град, и ще защитя тоя град зарад Себе Си и зарад Моя раб Давида.3

  7 И каза Исаия: вземете смачкани смокини. И взеха, и наложиха на цирея; и той оздравя.4

  8 Езекия каза на Исаия: каква е личбата, че Господ ще ме изцери и че на третия ден ще ида в дома Господен?5

  9 Исаия отговори: ето ти личба от Господа, че ще изпълни Господ словото, що е изрекъл: напред ли да иде сянката десет стъпала, или да се върне десет стъпала?6

10 И каза Езекия: лесно е да се помести сянката десет стъпала напред; не, нека се върне сянката десет стъпала назад.

11 Викна пророк Исаия към Господа, и Той върна сянката назад десет стъпала по Ахазовите стъпала, по които се спускаше.7

12 В онова време вавилонският цар Беродах Баладан, син на Баладана, прати писма и подаръци на Езекия, защото бе чул, че Езекия бил болен.8

13 Езекия, като изслуша пратениците, показа им клетовете си, среброто и златото, и ароматите, и скъпоценните масла, и цялата си оръжница и всичко, що се намираше в съкровищниците му; не остана нищо, което да не им показа Езекия в дома си и в цялото си владение.9

14 Пророк Исаия дойде при цар Езекия и го попита: какво говориха тия люде, и откъде дойдоха при тебе? Езекия отговори: от далечна земя дойдоха те, от Вавилон.

15 Исаия пак попита: какво видяха те в дома ти? Езекия отговори: видяха всичко, що е в моя дом; не остана нищо, което да не им покажа в съкровищниците си.10

16 Тогава Исаия рече на Езекия: чуй словото Господне:

17 ето, ще дойдат дни, и всичко, що е в твоя дом, и що са събрали бащите ти доднес, ще бъде отнесено във Вавилон; нищо няма да остане, говори Господ.11

18 Ще вземат от синовете ти, които ще произлязат от тебе, които ще родиш, и те ще бъдат скопци в двореца на вавилонския цар.

19 И Езекия каза на Исаия: добро е словото Господне, което ти изрече. И продължи: да бъде мир и доброчестина през моите дни!12

20 Останалото за Езекия, за всичките му подвизи, как направи водоем и водопровод и прокара вода в града, е описано в летописите на иудейските царе.13

21 И почина Езекия при отците си, и вместо него се възцари син му Манасия.

Предишна глава Следваща глава

1 2 Парал. 32:24, Ис. 38:1

2 3 Царств. 2:4

3 Ис. 38:5, Евр. 11:34, 4 Царств. 19:34

4 Ис. 38:21

5 Съд. 6:17

6 Сир. 48:26

7 Иов 9:7

8 Ис. 39:1

9 2 Парал. 32:27

10 4 Царств. 20:13

11 4 Царств. 24:13, 2 Парал. 32:25, Иер. 52:17

12 Ис. 39:8, 2 Парал. 32:26

13 4 Царств. 18:17, Неем. 3:16, 2 Парал. 29:1

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава