Четвърта книга Царства - Глава  21

  1 Манасия беше на дванайсет години, когато се възцари, и царува в Иерусалим петдесет години; майка му се казваше Хефциба.1

  2 Той вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа, подражавайки гнусотиите на ония народи, които Господ бе прогонил пред лицето на Израилевите синове.2

  3 Той отново издигна оброчищата, които баща му Езекия бе унищожил, въздигна жертвеници на Ваала и направи дъбрава, както стори израилският цар Ахав; кланяше се на всичкото небесно воинство и му служеше;3

  4 и съзида жертвеници в дома Господен, за който Господ бе казал: в Иерусалим ще туря името Си.4

  5 Той съгради жертвеници за цялото небесно воинство в двата двора на дома Господен;

  6 прекара през огън сина си, гадаеше и врачуваше; набави си извиквачи на мъртъвци и магьосници и извърши много неугодно пред очите на Господа, за да Го разгневи.5

  7 Той направи истукан на Астарта и го постави в дома, за който Господ бе говорил на Давида и на сина му Соломона: в тоя дом и в Иерусалим, който Аз избрах измежду всички Израилеви колена, турям името Си навеки;6

  8 и занапред няма да оставя ногата на Израиля да излезе из земята, която съм дал на отците им, само ако те залягат да постъпват според всичко онова, що съм заповядал, и според целия закон, който им даде Моят раб Моисей.7

  9 Но те не послушаха; и Манасия ги разврати дотам, че те постъпваха по-лошо и от ония народи, които Господ бе изтребил отпред лицето на Израилевите синове.8

10 И говори Господ чрез Своите раби - пророците, и каза:9

11 задето иудейският цар Манасия извърши тия гнусотии, по-лоши от всичко онова, що вършиха аморейци, които бяха преди него, и вкара Иуда в грях със своите идоли,10

12 затова тъй говори Господ, Бог Израилев: ето, ще напратя върху Иерусалим и върху Иуда такова зло, че който чуе за него, ще му писнат и двете уши;11

13 и ще простра над Иерусалим мерилната връв на Самария и отвеса на Ахавовия дом, и ще изтрия Иерусалим тъй, както изтриват паница, - изтриват я и я захлупват;12

14 ще отхвърля остатъка от Моя дял и ще ги предам в ръцете на враговете им, и те ще бъдат разграбени и плячкосани от всичките си неприятели,

15 задето вършеха, каквото беше неугодно пред очите Ми и Ме разгневяваха от оня ден, в който отците им излязоха из Египет, дори доднес.13

16 А при това Манасия проля и твърде много невинна кръв, та напълни с нея Иерусалим открай докрай, освен своя грях, дето въвлече Иуда в грях, да върши неугодно пред очите Господни.14

17 Останалото за Манасия и за всичко, що е той извършил, и за греховете му, с които е съгрешил, е описано в летописите на иудейските царе.15

18 И почина Манасия при отците си, и биде погребан в градината при дома му, в градината на Уза. И вместо него се възцари син му Амон.16

19 Амон беше на двайсет и две години, когато се възцари, и царува в Иерусалим две години; майка му се казваше Мешулемет, дъщеря на Харуца, от Ятба.17

20 Той вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа, тъй, както вършеше баща му Манасия:18

21 ходеше тъкмо по същия път, по който ходеше баща му; служеше на идолите, на които служеше баща му, и им се кланяше;

22 той остави Господа, Бога на отците си, и не ходеше по пътя Господен.19

23 Амоновите слуги направиха съзаклятие против него и убиха царя в дома му.20

24 Ала народът на страната изби всички съзаклятници против цар Амона; и народът на страната възцари вместо него сина му Иосия.21

25 Останалото за Амона, що е той извършил, е описано в летописите на иудейските царе.22

26 И погребаха го в гробницата му, в градината на Уза. И вместо него се възцари син му Иосия.23


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 33:1

2 Втор. 18:9, 2 Парал. 28:3

3 2 Парал. 33:3

4 Втор. 12:5, 12:11, 2 Царств. 7:13, 3 Царств. 8:29, 9:3, Иер. 32:34

5 Лев. 19:26, Втор. 18:10-11, 1 Царств. 28:9, Иер. 32:35

6 3 Царств. 9:3

7 2 Парал. 33:8

8 2 Парал. 33:9

9 2 Парал. 33:18

10 4 Царств. 24:3

11 1 Царств. 3:11, Иер. 19:3

12 Ис. 34:11, Плач Иер. 2:8, Ам. 7:9

13 Иер. 15:4

14 4 Царств. 24:4, Иез. 22:4

15 2 Парал. 33:18

16 2 Парал. 33:20

17 2 Парал. 33:21

18 2 Парал. 33:22

19 3 Царств. 11:33

20 4 Царств. 12:20

21 4 Царств. 14:5, 2 Парал. 33:25

22 2 Парал. 33:21

23 2 Парал. 33:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава