Четвърта книга Царства - Глава  24

  1 В негови дни се дигна вавилонският цар Навуходоносор, и Иоаким му стана подвластен за три години, но после се отметна от него.1

  2 И Господ праща против него пълчища халдейци, и пълчища сирийци, и пълчища моавци, и пълчища амонитци, - праща ги против Иуда, за да го погуби, според словото на Господа, що бе изрекъл чрез Своите раби - пророците.2

  3 Това ставаше с Иуда по заповед на Господа, за да го отхвърли от лицето Си за греховете на Манасия, за всичко, що той бе извършил;3

  4 и за невинната кръв, която той проля, като изпълни Иерусалим с невинна кръв, Господ не искаше да прости.4

  5 Останалото за Иоакима и за всичко, що е той извършил, е описано в летописите на иудейските царе.5

  6 И почина Иоаким при отците си, и вместо него се възцари син му Иехония.6

  7 Египетският цар вече не излизаше от земята си, защото вавилонският цар бе превзел всичко, от Египетския поток до река Ефрат, що принадлежеше на египетския цар.7

  8 Иехония беше на осемнайсет години, когато се възцари, и царува три месеца в Иерусалим; майка му се казваше Нехуща, дъщеря на Елнатана, от Иерусалим.8

  9 И той вършеше, каквото беше неугодно в очите на Господа, във всичко тъй, както вършеше баща му.9

10 В онова време слугите на вавилонския цар Навуходоносора настъпиха към Иерусалим, и градът биде обсаден.10

11 Вавилонският цар Навуходоносор дойде до града, когато слугите му го обсаждаха.

12 Тогава иудейският цар Иехония отиде при вавилонския цар, той, и майка му, и слугите му, и князете му, и скопците му, - и зароби го вавилонският цар в осмата година на царуването си,11

13 и изнесе оттам всички съкровища на дома Господен и съкровищата на царския дом; и строши, както бе казал Господ, всички златни съдове, които Соломон, цар Израилев, бе направил в храма Господен;12

14 и изсели цял Иерусалим, и всички князе, и цялата храбра войска, - преселени бяха десет хиляди, - и всички дърводелци и ковачи; никой не остана, освен сиромасите на тая страна.13

15 Той пресели Иехония във Вавилон; също и майката на царя, и жените на царя, и скопците му, и велможите на страната отведе от Иерусалим да ги засели във Вавилон.14

16 И цялата войска, на брой седем хиляди, и художници, и градежници хиляда, всички юнаци, способни за война, отведе вавилонският цар да ги засели във Вавилон.

17 И вавилонският цар възцари Матания, чича на Иехония, вместо него, и му промени името на Седекия.15

18 Седекия беше на двайсет и една година, когато се възцари, и царува единайсет години в Иерусалим; майка му се казваше Хамутал, дъщеря на Иеремия, от Ливна.16

19 И той вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа, във всичко тъй, както вършеше Иоаким.17

20 Гневът на Господа над Иерусалим и над Иуда беше толкова голям, че Той ги отхвърли от лицето Си. И Седекия се отметна от вавилонския цар.18


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 36:6, Дан. 1:1

2 4 Царств. 22:15, Иер. 13:9

3 4 Царств. 21:11

4 4 Царств. 21:16

5 2 Парал. 36:5

6 Мат. 1:11

7 Бит. 15:18

8 2 Парал. 36:9

9 4 Царств. 23:32

10 Дан. 1:1

11 Иер. 22:24, 29:2

12 2 Парал. 36:10, 1 Ездр. 1:7, Дан. 5:2

13 Ест. 2:6, Ис. 3:3, Иер. 29:2

14 2 Парал. 36:10, Ест. 2:6

15 Иер. 37:1

16 2 Парал. 36:11, Иер. 52:1

17 4 Царств. 23:32

18 4 Царств. 17:18, 2 Парал. 36:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава