Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Първа книга Паралипоменон - Глава  10

Първа книга Паралипоменон - Глава  10

  1 Филистимци воюваха с Израиля, и израилтяните побягнаха от филистимци и падаха поразени на планина Гелвуя.1

  2 Филистимци погнаха Саула и синовете му и убиха Ионатана, Авинадава и Мелхисуя, синове Саулови.

  3 Битката против Саула се усили, и стрелците се спуснаха върху него, тъй че той бе изранен от стрелците.

  4 Саул каза на своя оръженосец: извади меча си и ме заколи с него, за да не дойдат тия необрязани и се поругаят над мене. Но оръженосецът не се решаваше, защото се беше много уплашил. Тогава Саул взе меча си и падна върху него.2

  5 Оръженосецът му, като видя, че Саул умря, и сам падна върху меча си и умря.

  6 Умря Саул и тримата му синове, и целият му дом умря заедно с него.

  7 Когато израилтяните, които бяха в долината, видяха, че всички бягат и че Саул и синовете му бяха умрели, напуснаха градовете си и се разбягаха; а филистимци дойдоха и се заселиха в тях.3

  8 На другия ден филистимци дойдоха да обират убитите и намериха Саула и синовете му, паднали на Гелвуйската планина,

  9 съблякоха Саула и му взеха главата и оръжието, като пратиха по земята Филистимска да разгласят за това пред своите идоли и пред народа.

10 Оръжието му туриха в капището на своите богове, и главата му натъкнаха в дома на Дагона.4

11 И цял Иавис Галаадски чу всичко, що бяха извършили филистимци със Саула.5

12 След това станаха всички силни мъже, взеха тялото Саулово и телата на синовете му и ги занесоха в Иавис; те заровиха костите им под дъба в Иавис и постиха седем дни.6

13 Тъй умря Саул поради своето беззаконие, що стори пред Господа, задето не спази думите Господни и се допитва до магьосница,7

14 а не потърси Господа. Затова Той го и умъртви и царството предаде на Давида, Иесеевия син.8

Предишна глава Следваща глава

1 1 Царств. 31:1

2 1 Царств. 31:4, Съд. 9:54

3 1 Царств. 31:7

4 1 Царств. 31:10

5 Съд. 21:8, 1 Царств. 31:11

6 1 Царств. 31:13, 2 Царств. 2:5

7 1 Царств. 15:23, 28:8, 28:16-17

8 1 Царств. 16:13, 2 Царств. 12:7

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава