Първа книга Паралипоменон - Глава  13

  1 Давид се съветва с хилядници, стотници и всички воеводи,1

  2 и каза на цялото събрание израилско: ако ви е угодно, и ако благоизволи Господ, Бог наш, нека пратим до другите наши братя навред по цялата Израилска земя, а също и до свещениците и левитите в градовете и селата им, за да се съберат при нас,

  3 и да пренесем ковчега на нашия Бог при нас, защото в Саулови дни се не обръщахме към него.

  4 И цялото събрание каза: тъй да бъде; защото това нещо се видя справедливо на целия народ.

  5 Тъй Давид събра всички израилтяни, от Шихор Египетски до входа в Емат, за да пренесат ковчега Божий от Кириатиарим.2

  6 И отиде Давид и цял Израил в Кириатиарим, що е в Иудея, за да пренесат оттам ковчега на Бога Господа, седящ на херувими, върху който се призовава Неговото име.3

  7 И повезоха ковчега Божий на нова колесница от дома Аминадавов, а Оза и Ахия водеха колесницата.4

  8 Давид пък и всички израилтяни свиреха с все сила пред Бога, с пение, на гусли, псалтири, тимпани, кимвали и тръби.

  9 Когато стигнаха до Хидоновото гумно, Оза присегна с ръка да придържи ковчега, понеже воловете го бяха наклонили.5

10 Но Господ се разгневи на Оза и го порази, задето присегна с ръка към ковчега, и той умря на мястото пред Божието лице.6

11 Давид се нажали, задето Господ порази Оза. И нарече това място Озова пораза; тъй се нарича то и доднес.7

12 И в оня ден Давид се уплаши от Бога и каза: как ще внеса при себе си ковчега Божий?

13 И не пренесе Давид ковчега при себе си в Давидовия град, а го свърна към къщата на гетеца Аведара.

14 И стоя ковчегът Божий у Аведара в къщата му три месеца, и Господ благослови Аведаровия дом и всичко, що имаше.8


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 6:2

2 2 Царств. 6:1

3 1 Царств. 4:4, 2 Царств. 6:2, 4 Царств. 19:15

4 Числ. 4:15, 2 Царств. 6:3

5 2 Царств. 6:6

6 Числ. 4:15

7 2 Царств. 6:8

8 2 Царств. 6:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава