Първа книга Паралипоменон - Глава  14

  1 Тирският цар Хирам проводи при Давида пратеници, и кедрови дървета, и каменоделци, и дърводелци, за да му съградят дом.1

  2 Като разбра Давид, че Господ го утвърди за цар над Израиля, че царството му се въздигна високо, заради народа му Израил,

  3 той си взе още жени в Иерусалим, и му се родиха още синове и дъщери.2

  4 Ето имената на ония, които му се родиха в Иерусалим: Самус, Совав, Натан, Соломон,3

  5 Евеар, Елисуа, Елфалет,

  6 Ногах, Нафек, Иафия,

  7 Елисама, Веелиада и Елифалет.

  8 И чуха филистимци, че Давид бил помазан за цар над цял Израил, и се дигнаха те всички да търсят Давида. А Давид, като чу, излезе против тях.4

  9 Филистимци дойдоха и се разположиха в Рефаимската долина.

10 Давид попита Бога, думайки: да ида ли против филистимци, и ще ги предадеш ли в ръцете ми? Господ му отговори: иди, и Аз ще ги предам в ръцете ти.

11 Те отидоха във Ваал-Перацим, и там ги порази Давид. И каза Давид: Бог пресече моите врагове чрез ръката ми като воден пролом. Затова и нарекоха онова място Ваал-Перацим.5

12 И филистимци оставиха боговете си там, а Давид заповяда, та ги изгориха с огън.6

13 И дойдоха пак филистимци и се разположиха в долината.7

14 Давид пак попита Бога, и Бог му отговори: не отивай право насреща им, а се отклони от тях и върви към тях откъм черниците;

15 и кога чуеш шум като от вървеж по черничните вършини, тогава захвани битката, защото Бог ще е излязъл пред тебе, за да порази филистимския стан.

16 Давид направи, както му заповяда Бог, и порази филистимския стан, от Гаваон до Газер.8

17 И Давидовото име се разнесе по всички земи, и Господ го направи страшно за всички народи.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 5:11

2 2 Царств. 5:13

3 2 Царств. 5:14, 1 Царств. 3:5

4 2 Царств. 5:17, 5:20

5 2 Царств. 5:20

6 Втор. 7:5

7 2 Царств. 5:22

8 2 Царств. 5:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава