Първа книга Паралипоменон - Глава  16

  1 Донесоха ковчега Божий и го поставиха сред скинията, която Давид бе направил за него, и принесоха Богу всесъжения и мирни жертви.1

  2 Когато Давид свърши всесъженията и принасянето мирни жертви, благослови народа в име Господне,2

  3 и раздаде на всички израилтяни, и на мъже и на жени, по един хляб, по един къс месо и по чаша вино.3

  4 И постави той на служба пред ковчега Господен някои от левитите, за да славословят, благодарят и превъзнасят Господа, Бога Израилев:

  5 Асафа - за главен, втори след него - Захария, Иеиела, Шемирамота, Иехиила, Мататия, Елиава, Ванея, Овед-Едома и Иеиела с псалтири и гусли, и Асафа - да свири на кимвали,

  6 а Ванея и Озиила, свещениците, - да тръбят постоянно пред ковчега на завета Божий.

  7 В оня ден Давид първи път даде псалом за славословие Господу чрез Асафа и братята му;

  8 славете Господа, прогласявайте името Му; разгласяйте делата Му между народите;4

  9 пейте Му, свирете Му; разказвайте за всичките Му чудеса;

10 хвалете се с Неговото свето име; да се весели сърцето на ония, които търсят Господа;

11 потърсете Господа и силата Му, търсете непрестанно лицето Му,

12 спомняйте си чудесата, които е извършил, личбите Му и съдбите от устата Му,

13 вие, семе Израилево, раби Негови, синове Иаковови, избраници Негови!

14 Той е Господ, Бог наш; Неговите съдби са по цялата земя.

15 Помнете вечно завета Му, словото, което заповяда за хиляди родове,5

16 онова, което завеща на Авраама и в което се кле на Исаака,6

17 и което постави на Иакова за закон и на Израиля за вечен завет,

18 думайки: на тебе ще дам земята Ханаанска, за ваш наследствен дял.

19 Те тогава бяха малобройни, нищожни и пришълци в нея,7

20 и прехождаха от народ към народ и от едно царство към друг народ;

21 но Той не позволи никому да ги обижда и изобличаваше за тях царете:

22 не докосвайте се до Моите помазаници и не правете зло на Моите пророци.8

23 Пей Господу, цяла земьо, благовестете от ден на ден спасението Му.9

24 Разгласяйте всред езичниците славата Му, между всички народи чудесата Му,10

25 защото Господ е велик и многохвален, по-страшен от всички богове.11

26 Защото всички богове на народите са нищо, а Господ небесата сътвори.

27 Слава и величие пред лицето Му, сила и радост в Неговото (свето) място.12

28 Въздайте Господу, племена народни, въздайте Господу слава и чест,

29 въздайте Господу славата на името Му. Вземете дар, идете пред лицето Му, поклонете се Господу с благолепието на светинята Му.

30 Трепери пред Него, цяла земьо, защото Той основа вселената, тя няма да се поклати.

31 Да се веселят небесата, да тържествува земята, и да кажат между народите: Господ царува!

32 Да ехти морето и всичко, що го напълня, да се радва полето и всичко, що е в него.

33 Да ликуват заедно всички дървеса дъбравни пред лицето на Господа, защото Той иде земята да съди.

34 Славете Господа, защото милостта Му е вовеки,13

35 и кажете: спаси ни, Боже, Спасителю наш! събери ни и ни избави от народите, да славим Твоето свето име и да се хвалим с Твоята слава!14

36 Благословен Господ, Бог Израилев, от века и до века! И целият народ каза: амин, алилуия!15

37 Давид остави там, пред ковчега на завета Господен, Асафа и братята му, за да служат пред ковчега постоянно, всеки ден,

38 и Овед-Едома и братята му, шейсет и осем души; Овед-Едома, сина Идитунов, и Хоса - за вратари;

39 а свещеник Садока и братята му свещеници остави пред Господнето жилище, що беше на висината в Гаваон,

40 за да принасят всесъжения Господу върху всесъженния жертвеник постоянно - сутрин и вечер, и за всичко, що е писано в закона на Господа, който Той е дал на Израиля;16

41 и с тях Емана и Идитуна и другите избраници, които бяха назначени поименно, за да славят Господа, защото милостта Му е вовеки.

42 При тях Еман и Идитун славеха Бога, свирейки с тръби и кимвали и с разни свирала; а синовете Идитунови постави при вратата.

43 И тръгна си целият народ, всеки у дома си; отиде си и Давид, за да благослови своя дом.17


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 6:17

2 2 Царств. 6:18

3 2 Царств. 6:19

4 Пс. 104:1-45, Ис. 12:4

5 Бит. 17:9, Изх. 2:24, Лев. 26:42

6 Бит. 12:7, 22:16, Лук. 1:73

7 Втор. 32:9

8 Пс. 104:15

9 Пс. 95:1

10 Пс. 95:3

11 Пс. 94:3, Изх. 15:11, 18:11

12 Пс. 95:6

13 1 Ездр. 3:11

14 Втор. 30:3

15 Пс. 40:14, Втор. 27:15, Неем. 8:6

16 Изх. 27:21, Числ. 28:3

17 2 Царств. 6:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава