Първа книга Паралипоменон - Глава  17

  1 Когато Давид живееше в своя дом, каза на пророк Натана: ето, аз живея в кедров дом, а ковчегът на завета Господен е под шатра.1

  2 И Натан каза на Давида: върши всичко, що ти е на сърце, защото Господ е с тебе.2

  3 Но в същата нощ биде слово Божие към Натана:3

  4 иди и кажи на Моя раб Давида: тъй казва Господ: не ти ще Ми съградиш дом, дето да обитавам,4

  5 защото Аз не съм живял в дом от деня, когато изведох синовете Израилеви, и доднес, а ходих от шатра в шатра и от жилище в жилище.5

  6 то и да ходих с целия Израил, казах ли, макар и дума, някому от съдиите израилски, на които бях заповядал да пасат Моя народ: защо Ми не съградите кедров дом?

  7 И сега тъй кажи на Моя раб Давида: тъй казва Господ Саваот: взех те от овчето стадо, за да те направя вожд на Моя народ Израиля;6

  8 бях с тебе навред, дето и да ходи, изтребих всички твои врагове пред лицето ти и направих името ти като името на великите по земята;

  9 приготвих място за Моя народ Израиля, укорених го, и той ще живее спокойно на своето място, и няма вече да го смущават, нечестивите няма вече да го притесняват, както изпреди,7

10 в ония дни, когато Аз бях поставил съдии над Моя народ Израиля, и Аз бях смирил всички твои врагове, и ти възвестявам, че Господ ще ти съгради дом.8

11 Кога се изпълнят твоите дни, и ти се прибереш при отците си, тогава ще въздигна твоето семе след тебе, което ще бъде от синовете ти, и ще закрепя царството му.9

12 Той ще Ми съгради дом, и ще закрепя престола му вовеки.

13 Аз ще му бъда баща, и той ще Ми бъде син, и милостта Си няма да дигна от него, както я дигнах от оногова, който беше преди тебе.10

14 Ще го поставя в Моя дом и в Моето царство навеки, и престолът му ще бъде вечно крепък.11

15 Всички тия думи и цялото видение Натан точно разказа на Давида.12

16 Цар Давид дойде, застана пред лицето Господне и каза: кой съм аз, Господи Боже, и какво е моят дом, та си ме толкоз въздигнал?13

17 Но и това се показа малко в Твоите очи, Боже; Ти възвестяваш за дома на Твоя раб далечна бъднина и гледаш на мене като на велик човек, Господи Боже!14

18 Какво още може да прибави пред Тебе Давид, за да се възвеличи Твоят раб? Ти знаеш Своя раб!15

19 Господи, за Твоя раб, според сърцето Си, Ти вършиш всички тия велики дела, за да явиш всяко величие.

20 Господи, по всичко, що сме слушали с ушите си, подобен на Тебе няма и няма бог, освен Тебе.16

21 И кой е подобен на Твоя народ Израил, едничък народ на земята, при който е идвал Бог, да го изкупи за Свой народ, за да Си направи име чрез велико и страшно дело, - чрез прогонване народите от лицето на Своя народ, който Ти избави от Египет.17

22 Ти направи Твоя народ Израиля Свой собствен народ навеки и Ти, Господи, стана негов Бог.

23 И тъй, сега, о, Господи, утвърди навеки словото, що си казал за Твоя раб и за неговия дом, и стори, според както си казал.18

24 Да пребъде и да се възвеличи Твоето име вовеки, за да казват: Господ Саваот, Бог Израилев, е Бог над Израиля, и домът на Твоя раб Давида да бъде крепък пред Твоето лице.

25 Защото Ти, Боже мой, яви на Твоя раб, че ще му уредиш дом, затова и Твоят раб се осмели да се моли пред Тебе.19

26 И сега, Господи, Ти си Бог, и Ти изрече за Твоя раб това добро.

27 Прочее, почни да благославяш дома на Твоя раб, за да бъде вечно пред Твоето лице; защото, ако Ти, Господи, го благословиш, ще бъде благословен довека.20


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 7:2

2 2 Царств. 7:3

3 2 Царств. 7:4-5

4 3 Царств. 8:19

5 Изх. 7:5

6 1 Царств. 16:12

7 2 Царств. 7:10

8 Пс. 17:48

9 2 Царств. 7:12, Гал. 3:16, Мат. 1:1

10 2 Царств. 7:14

11 1 Тим. 3:15, Ис. 55:3, Лук. 1:32

12 2 Царств. 7:17

13 2 Царств. 7:18

14 2 Царств. 7:19

15 Пс. 138:1

16 2 Царств. 7:22

17 Втор. 4:7

18 2 Царств. 7:25

19 2 Царств. 7:27

20 2 Царств. 7:29

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава