Първа книга Паралипоменон - Глава  18

  1 След това Давид порази филистимци и ги покори и превзе Гет и подчинените нему градове от ръцете на филистимци.1

  2 Той порази и моавци, и моавци станаха роби на Давида и му даваха данък.2

  3 Давид порази и сувския цар Адраазара в Емат, когато тоя отиваше да утвърди властта си при река Ефрат.

  4 И взе Давид от него хиляда колесници, седем хиляди конници и двайсет хиляди пешаци; и разруши Давид всички колесници, като остави от тях само сто.

  5 Дамаските сирийци щяха да дойдат на помощ на сувския цар Адраазара, но Давид порази двайсет и две хиляди сирийци.

  6 Давид постави стража в Сирия Дамаска, и сирийците станаха на Давида роби, като му даваха данък. Тъй помагаше Господ Давиду навред, дето и да идеше.3

  7 Давид отне златните щитове, които Адраазаровите роби носеха, и ги донесе в Иерусалим.4

  8 А от Тивхата и Кун, Адраазарови градове, Давид отнесе твърде много мед. От нея Соломон направи медното море и стълбовете, и медните съдове.5

  9 Като чу иматският цар Тоа, че Давид порази цялата войска на сувския цар Адраазара,6

10 прати сина си Иорама при цар Давида, да го поздрави и му благодари, задето е воювал с Адраазара и го е поразил - защото Тоа беше във война с Адраазара, - и с него прати всякакви съдове златни, сребърни и медни.

11 Цар Давид ги посвети на Господа, заедно със среброто и златото, което беше отнел от всички народи: идумейци, моавци, амонитци, филистимци и амаликитци.

12 И Саруевият син Авеса порази в Солна долина осемнайсет хиляди идумейци;7

13 и постави в Идумея стража, и всички идумейци станаха роби Давиду. Господ помагаше Давиду навред, дето и да идеше.

14 И царува Давид над цял Израил и раздаваше съд и правда на целия си народ.8

15 Иоав, Саруев син, беше началник на войската, Иосафат, Ахилудов син - летописец,9

16 Садок, син Ахитувов, и Авимелех, син Авиатаров, бяха свещеници, а Суса - писар,10

17 Ванея, син Иодаиев, беше над хелетейците и фелетейците, а синовете Давидови бяха първи при царя.11


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 8:1

2 2 Царств. 8:2, Пс. 29:2

3 2 Царств. 8:14

4 2 Царств. 8:7

5 2 Царств. 8:8, 3 Царств. 7:23

6 2 Царств. 8:9

7 1 Парал. 2:16, 2 Царств. 8:13, Пс. 59:2

8 2 Царств. 8:15, Пс. 100:1

9 2 Царств. 8:16

10 1 Парал. 24:6

11 2 Царств. 8:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава