Първа книга Паралипоменон - Глава  2

  1 Ето синовете на Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Исахар, Завулон,1

  2 Дан, Иосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.2

  3 Синове Иудини: Ир, Онан и Силом, - тримата му се родиха от дъщерята Шуева, хананейка. Ир, първенецът Иудин, беше неугоден в очите на Господа, и Той го умъртви.3

  4 Тамар, негова снаха, му роди Фареса и Зара. Всички синове на Иуда бяха пет.4

  5 Синове Фаресови: Есром и Хамул.

  6 Синове Зарови: Зимри, Етан, Еман, Халкол и Дара, - всичко пет.

  7 Синове на Харми: Ахар, който навлече беда върху Израиля, като наруши заклятието.5

  8 Син Етанов: Азария.

  9 Синове Есромови, които му се родиха: Иерахмеил, Арам и Хелувай.

10 Арам пък роди Аминадава; Аминадав роди Наасона, княз на Иудините синове;6

11 Наасон роди Салмона, Салмон роди Вооза;

12 Вооз роди Овида, Овид роди Иесея;

13 Иесей роди свой първи син Елиава, втори - Аминадава, трети - Сама,

14 четвърти - Натанаила, пети - Радая,

15 шести - Оцема, седми - Давида.7

16 Техни сестри: Саруия и Авигея. Синове Саруини: Авеса, Иоав и Азаил, - трима.

17 Авигея роди Амеса; а баща на Амеса беше Иетер, измаилтянин.

18 Халев, син Есромов, роди от жена си Азува и от Иериота, и ето синовете му: Иешер, Шовав и Ардон.

19 Умря Азува, и Халев си взе (жена) Ефрата, и тя му роди Хура.

20 Хур роди Урия, Урий роди Веселиила.

21 След това Есром влезе при дъщерята на Махира, Галаадов баща, и я взе, когато той беше на шейсет години, и тя му роди Сегува.

22 Сегув роди Иаира; тоя имаше двайсет и три града в Галаадската земя.

23 Но гесурци и сирийци взеха от тях селищата Иаирови, Кенат и подчинените нему градове, - шейсет града. Всички тия градове бяха на синовете на Махира, Галаадов баща.

24 Като умря Есром в Халев-Ефрата, Есромовата жена Авия му роди Ашхура, баща на Текоя.

25 Синове на Иерахмеила, Есромов първенец, бяха: първенец Рам, след него Вуна, Орен, Оцем и Ахия.

26 Иерахмеил имаше и друга жена, на име Атара; тя беше майка на Онама.

27 Синовете на Рама, първенец Иерахмеилов, бяха: Маац, Иамин и Екер.

28 Синове Онамови бяха: Шамай и Иада. Синове Шамаеви: Надав и Авишур.

29 Жената Авишурова се казваше Авихаил, и тя му роди Ахбана и Молида.

30 Синове Надавови: Селед и Афаим. Селед умря бездетен.

31 Афаимовият син беше Иший, Ишиевият син - Шешан, Шешановият син - Ахлай.

32 Синове на Иада, Шамаев брат: Иетер и Ионатан. Иетер умря бездетен.

33 Синове Ионатанови: Пелет и Заза. Това са синовете Иерахмеилови.

34 Шешан нямаше синове, а само дъщери. Шешан имаше един роб, египтянин, на име Иарха.

35 Шешан даде дъщеря си за жена на (своя роб) Иарха, и тя му роди Атая.

36 Атай роди Натана, Натан роди Завада;

37 Завад роди Ефлала, Ефлал роди Овида;

38 Овид роди Иеуя, Иеуй роди Азария;

39 Азария роди Хелеца, Хелец роди Елеаса;

40 Елеаса роди Сисмая, Сисмай роди Салума;

41 Салум роди Иекамия, Иекамия роди Елишама.

42 Синове на Халева, брат Иерахмеилов, бяха: Меша, негов първенец, който е баща на Зифа, и синовете на Мареша, Хевронов баща.

43 Синове Хевронови: Корей и Тапуах, Рекем и Шема.

44 Шема роди Рахама, Иоркеамов баща, а Рекем роди Шамая.

45 Шамаевият син беше Маон, а Маон беше баща на Бет-Цура.

46 А Ефа, наложница Халевова, роди Харана, Моца и Газеза.

47 Синове Иегдаеви: Регем, Иотам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф.

48 Мааха, наложница Халевова, роди Шевера и Тирхана;

49 тя също роди Шаафа, баща на Мадмана, Шева, баща на Махбена и баща на Гивея. А дъщеря Халевова беше Ахса.

50 Ето синовете Халевови: син Хур, първенец от Ефрата; Шовал, баща на Кириат-Иарима;8

51 Салма, Витлеемов баща; Харев, Бедгадеров баща.

52 Шовал, Кириат-Иаримов баща, имаше синове: Харое, Хаци, Халменюхот.

53 Кириат-Иаримови племена: итрийци, футийци, шуматци и мидраитци. От тия произлязоха цорци и ещаолци.

54 Синове на Салма: витлеемци и нетофатци, венецът на Иоавовия дом, и половината от менухотците - цорци,

55 племената на соферийците, които живееха в Иабец, тирейци, шимейци и сухайци; това са кинейците, произлезли от Хамата, Бетрехавов баща.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 29:32

2 Бит. 35:18, 35:25

3 Бит. 38:9

4 1 Парал. 4:1, Бит. 38:29, Мат. 1:3, Рут 4:18

5 Иис. Нав. 7:1, 22:20

6 Рут 4:19

7 Мат. 1:6

8 Иис. Нав. 9:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава