Първа книга Паралипоменон - Глава  22

  1 И рече Давид: ето домът на Господа Бога, ето и жертвеникът за всесъженията на Израиля.1

  2 И заповяда Давид да съберат пришълците, които бяха в земята Израилска, и отреди каменоделци да дялат камъни за съграждане Божия дом.2

  3 Давид приготви още много желязо за гвоздеи по крилата на вратите и за скоби, и много мед - без тегло,

  4 и кедрови дървета безброй, защото сидонци и тирци доставиха на Давида много кедрови дървета.

  5 И каза Давид: син ми Соломон е млад и слаб, а домът, който ще се съгради Господу, трябва да бъде твърде величествен, за слава и за приказ по всички земи; затова аз ще приготвям за него. И приготви Давид до смъртта си много.3

  6 И повика сина си Соломона и му завеща да построи дом на Господа, Бога Израилев.

  7 И каза Давид на Соломона: сине, имах насърце да построя дом на името на Господа, моя Бог,4

  8 но биде към мене слово Господне и ми се каза: ти си пролял много кръв и си водил големи войни; ти не бива да градиш дом на името Ми, защото си пролял много кръв на земята пред лицето Ми.5

  9 Ето, ще ти се роди син: той ще бъде мирен човек; ще му дам спокойствие откъм всички околни врагове, затова името му ще бъде Соломон. В негови дни ще дам на Израиля и мир и спокойствие.6

10 Той ще построи дом на името Ми и ще Ми бъде син, пък Аз нему - баща, и ще закрепя престола на царството му над Израиля довека.7

11 Сега, сине, нека Господ бъде с тебе, та да имаш сполука и да построиш дом на Господа, твоя Бог, според както Той говори за тебе.

12 Да ти даде Господ мъдрост и разум и да те постави над Израиля; и запази закона на Господа, твоя Бог.

13 Тогава ще имаш сполука, когато залягаш да изпълняваш наредбите и законите, които Господ заповяда Моисею за Израиля. Бъди твърд и юначен, не бой се и не падай духом!8

14 И ето, аз при оскудията си приготвих за дома Господен сто хиляди таланта злато, хиляда хиляди таланта сребро, а мед и желязо тегло нямат, защото са голямо множество; дървета и камъни тъй също приготвих, и ти притури към това още.9

15 Имаш работници много, и каменоделци, и резбари, и дърводелци, и всякакви изкусници за всякаква работа.

16 Злато, сребро, мед и желязо - безброй: захвани и работи; Господ ще бъде с тебе.

17 И завеща Давид на всички князе израилски да помагат на сина му Соломона:

18 нали с вас е Господ, Бог наш, Който ви даде спокойствие отвсякъде? Защото Той предаде в мои ръце жителите на тая страна, и страната се покори пред Господа и пред Неговия народ.

19 И тъй, разположете сърцето си и душата си, за да потърсите Господа, вашия Бог. Станете и съградете светилище Господу Богу, за да принесете ковчега на завета Господен и свещените съдове Божии в дома, който се гради на името Господне.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 12:5, 1 Парал. 21:26

2 2 Парал. 2:17, 3 Царств. 5:15

3 1 Парал. 29:1

4 1 Парал. 17:1

5 1 Парал. 28:3

6 2 Царств. 7:11, 12:24

7 2 Царств. 7:13, 3 Царств. 5:5, 9:5, Евр. 1:5

8 Втор. 31:6, Иис. Нав. 1:7, 3 Царств. 2:2

9 1 Парал. 29:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава