Първа книга Паралипоменон - Глава  27

  1 Ето синовете Израилеви по техния брой, челядните глави, хилядниците, стотниците и управителите, които по отделения служеха на царя за всички работи, дохождайки и отхождайки всеки месец, през всички месеци на годината. Във всяко отделение те бяха по двайсет и четири хиляди.

  2 Над първото отделение, за първия месец, беше началник Иашовам, син Завдиилов; в отделението му имаше двайсет и четири хиляди;

  3 той беше от Фаресовите синове и главен над всички военачалници в първия месец.

  4 Над отделението за втория месец беше Додай, ахохиец; в отделението му беше и княз Миклот; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.1

  5 Трети главен военачалник, за третия месец, беше Ванея, син на свещеник Иодая; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди;2

  6 тоя Ванея беше един от трийсетте юнаци и техен началник, и в неговото отделение се намираше син му Амизавад.3

  7 Четвърти, за четвъртия месец, беше Асаил, Иоавов брат, и след него син му Завадия; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

  8 Пети, за петия месец, беше княз Шамхут, израхитец; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

  9 Шести, за шестия месец, беше Ира, Икешов син, текоец; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

10 Седми, за седмия месец, беше Хелец, пелонитец, от Ефремовите синове; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

11 Осми, за осмия месец, беше Совохай, хушатец, от Заровия род; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.4

12 Девети, за деветия месец, беше Авиезер, анатотец, от синовете Вениаминови; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.

13 Десети, за десетия месец, беше Махарай, нетофатец, от Заровия род; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди души.

14 Единайсети, за единайсетия месец, беше Ванея, пиратонец, от синовете Ефремови; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.5

15 Дванайсети, за дванайсетия месец, беше Хелдай, нетофатец, от потомците Хотониилови; и в неговото отделение имаше двайсет и четири хиляди.6

16 А над Израилевите колена главни началници бяха: у рувимовци - Елиезер, син Захриев; у симеоновци - Сафатия, син Маахиев;

17 у левиевци - Хашавия, син Кемуилов; у аароновци - Садок;

18 у иудовци - Елиав, от Давидовите братя; у исахаровци - Омри, Михаилов син;

19 у завулоновци - Ишмаия, Овадиев син; у нефталимовци - Иеримот, Азриилов син;

20 у Ефремовите синове - Осия, Азазиев син; на полуколяното Манасиево - Иоил, Федаиев син;

21 в полуколяното Манасиево в Галаад - Идо, Захариев син; у вениаминовци - Иаасиил, Авениров син;

22 у дановци - Азариил, Иерохамов син. Това бяха вождовете на Израилевите колена.

23 Давид не преброи ония, които бяха от двайсет години и по-долу, защото Господ бе казал, че ще умножи Израиля като звездите небесни.7

24 Саруевият син Иоав начена преброяването, ала го не довърши, и гняв Божий дойде върху Израиля поради това преброяване, и то не влезе в летописите на цар Давида.8

25 Над царските съкровища беше Азмавет, Адиилов син, а над складовете в полето, в градовете, в селата и в кулите - Ионатан, Узиев син;

26 а над ония, които боравеха с полски работи, със земеделие, беше Езрий, Хелувов син;

27 над лозята - Шимей от Рама, а над винните складове в лозята - Завдий от Шефам;

28 над маслините и смокините в долината - гедеритецът Баал-Ханан, а над складовете с дървено масло - Иоас;

29 над едрия добитък, що пасеше в Шарон - шаронецът Шитрай, а над добитъка в долините - Адлаевият син Шафат;9

30 над камилите - исмаилецът Овил; над ослиците - меронитецът Иехдия;

31 над дребния добитък - агаритецът Иазис. Всички тия бяха началници над цар Давидовия имот;

32 Ионатан, Давидов чичо, беше съветник, човек умен и книжовен; и Иехиил, Хахмониев син, беше при царските синове;10

33 Ахитофел беше царев съветник; архитецът Хусий - царев приятел;11

34 а след Ахитофела бяха Иодай, син Ваниев, и Авиатар; Иоав пък беше царев военачалник.12


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 23:9, 1 Парал. 11:12

2 2 Царств. 23:20

3 2 Царств. 23:20

4 2 Царств. 21:18

5 2 Царств. 23:20, 23:30

6 2 Царств. 23:29

7 Числ. 1:3, Бит. 15:5, 22:17

8 1 Парал. 21:7

9 Ис. 33:9

10 2 Царств. 13:3, 21:21

11 2 Царств. 15:12, 15:37

12 2 Царств. 8:16, 20:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава